Python - Periode 2 - Les 1

Python
Periode 2 - les 1

Lists
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Python
Periode 2 - les 1

Lists

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het einde van deze les kan je met behulp van Python en lijstjes meerdere waardes opslaan in één enkele variabel.

Slide 2 - Tekstslide

Lijstjes
De programmeertaal Python heeft vier verschillende data types om een verzameling gegevens op te slaan in één variabel.

Wij gaan gebruik maken van lists!

Slide 3 - Tekstslide

List
Het aanmaken van een list kun je doen door blokhaken ('[ ]') te gebruiken of door de list constructor te gebruiken:

mijnLijst = ["appel", "banaan", "kersen"]
dezeLijst = list(("appel", "banaan", "kersen"))

Slide 4 - Tekstslide

List & datatypes
Elementen in een list mogen van verschillende datatypes zijn:

mijnLijst = ["appel", True, 3]
dezeLijst = list(("appel", True, 3))

Slide 5 - Tekstslide

List - len()
Met de Python functie len() kun je de lengte opvragen

mijnLijst = ["appel", "banaan", "kersen"]
len(mijnLijst)
dezeLijst = list(("appel", "banaan"))
len(dezeLijst)

Slide 6 - Tekstslide

List - accessing elements
Je kunt elementen van een list benaderen door een zogenoemde 'index' te gebruiken.

mijnLijst = ["appel", "banaan", "kersen"]
lcd.print(mijnLijst[0]) # appel
lcd.print(mijnLijst[1]) # banaan

Wat gebeurd er als ik mijnLijst[3] aanroep?


Slide 7 - Tekstslide

List - changing elements
Je kunt elementen van een list benaderen door een zogenoemde 'index' te gebruiken. Hiermee kun je elementen ook veranderen.

mijnLijst = ["appel", "banaan", "kersen"]
mijnLijst[0] = "sinasappel"

Hoe ziet de lijst er nu uit?


Slide 8 - Tekstslide

List - insert
Element toevoegen aan een list? Dat kan! Met de insert functie kun je een element toevoegen.

mijnLijst = ["appel", "kersen"]
mijnLijst.insert(1, "banaan")

Waar wordt het element met de waarde "banaan" toegevoegd?

Slide 9 - Tekstslide

List - append
Je kunt ook een element aan het einde van de lijst toevoegen. Dit doe je met de append functie.
mijnLijst = ["appel", "kersen"]
mijnLijst.append("banaan")

Waar wordt het element met de waarde "banaan" toegevoegd?

Slide 10 - Tekstslide

List - remove
Een element kun je verwijderen door de remove functie aan te roepen

mijnLijst = ["appel", "kersen"]
mijnLijst.remove("appel")

Welk element wordt verwijderd?
Wat gebeurd er als ik mijnLijst.remove("banaan") aan zou roepen?

Slide 11 - Tekstslide

List - pop
Een element kun je ook verwijderen door de pop functie aan te roepen. Door een index als parameter mee te geven bepaal je welk element wordt verwijderd.

mijnLijst = ["appel", "banaan", "kersen"]
mijnLijst.pop()
mijnLijst.pop(1)


Slide 12 - Tekstslide

Opdrachten
Pas deze nieuwe kennis toe in jouw project.

Voor meer informatie, bekijk ook eens: https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp

Slide 13 - Tekstslide