Týr

Close Reading
Je krijgt zo een tekst. Deze tekst gaan we gezamenlijk lezen. Tijdens het lezen, lees je mee en omcirkel je moeilijke woorden/zinnen, die je niet goed begrijpt.
De tekst is al voor je genummerd.
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Close Reading
Je krijgt zo een tekst. Deze tekst gaan we gezamenlijk lezen. Tijdens het lezen, lees je mee en omcirkel je moeilijke woorden/zinnen, die je niet goed begrijpt.
De tekst is al voor je genummerd.

Slide 1 - Tekstslide

Doel sessie 1
Ik weet waar de tekst over gaat en kan de hoofdpersonen noemen.

Slide 2 - Tekstslide

Bespreek in je team wat de inleiding, de kern en het slot is van dit verhaal.  Zet lijnen na de inleiding, na de kern en na het slot. Beargumenteer ook waarom jullie dat vinden.

Slide 3 - Tekstslide

Welke personen komen er voor in de tekst?

Slide 4 - Open vraag

Welk persoon of welke personen zijn in deze tekst het belangrijkst? Waarom denk je dat?
Kleur het bewijs hiervan geel. Bespreek dit vervolgens met je oogmaatje.

Slide 5 - Tekstslide

Waarom heeft de tekst deze titel, denk je?

Slide 6 - Open vraag

Doel sessie 2
Ik begrijp  wat er bedoeld wordt met bepaalde uitdrukkingen en ik leer de hoofdpersonen beter kennen en begrijpen.

Slide 7 - Tekstslide

In alinea 9 staat: 'Hij lacht zijn scherpe tanden bloot'. Wat wordt daarmee bedoeld?

Slide 8 - Open vraag

In regel 114 heeft Odin het over een 'uitdaging'. Wat is de uitdaging? Waarom noemt hij het een uitdaging voor Fenrir?

Slide 9 - Open vraag

Waarom vertrouwt Fenrir het niet in regel 133? Bedenk voor jezelf waarom dit is en bespreek het vervolgens met je schoudermaatje.

Slide 10 - Tekstslide

Beschrijf de manier waarop Týr ervoor zorgt dat Fenrir de derde ketting toch om doet.

Slide 11 - Open vraag

Kan Fenrir praten, of juist niet? Kleur het bewijs in de tekst geel en bespreek het met je oogmaatje.

Slide 12 - Tekstslide

Doel sessie 3
Ik kan de emoties van de hoofdpersonen herkennen in de tekst en verwerken in een emotie grafiek. Hierdoor kan ik mij beter inleven in de hoofdpersonen.

Slide 13 - Tekstslide

Welke emoties komen er voor in het verhaal?

Slide 14 - Open vraag

We gaan nu de emotie grafiek invullen voor Fenrir, de goden en Týr. Lees het verhaal vanaf regel 72 en vul de emotie grafiek in. Maak gebruik van de emoties die uit de vorige vraag naar voren zijn gekomen.

Slide 15 - Tekstslide

Einde

Slide 16 - Tekstslide