Marketing les 3

Huiswerk
Casus "de grote Kneus bv"
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Huiswerk
Casus "de grote Kneus bv"

Slide 1 - Tekstslide

1. Welke managementvisie past De Grote Kneus bv toe?

Slide 2 - Open vraag

1. Welke managementvisie past De Grote Kneus bv toe? 
Leg je antwoord uit
1. Het verkoopconcept, 
de producten worden door actieve verkopers verkocht zonder rekening te houden met de Afrikaanse omstandigheden.

Slide 3 - Tekstslide

2. Is de markt voor vrachtwagens in Afrika te typeren als een kopers- of als een verkopersmarkt? Leg je antwoord uit

Slide 4 - Open vraag

2. Is de markt voor vrachtwagens in Afrika te typeren als een kopers- of als een verkopersmarkt? 
Een verkopersmarkt.

Slide 5 - Tekstslide

3. Noteer ten minste twee factoren waardoor De Grote Kneus bv wordt gedwongen het marketingconcept toe te passen.

Slide 6 - Open vraag

3. Noteer ten minste twee factoren waardoor De Grote Kneus bv wordt gedwongen het marketingconcept toe te passen.
 • Stagnatie in de omzetgroei.
 • Meer concurrentie.
 •  Verandering van het koopgedrag van de Afrikaanse afnemers

Slide 7 - Tekstslide

4. Omschrijf het verschil in functie van de accountmanagers als het bedrijf van een verkoopconcept overgaat op een marketingconcept

Slide 8 - Open vraag

4. Omschrijf het verschil in functie van de accountmanagers als het bedrijf van een verkoopconcept overgaat op een marketingconcept
De accountmanager zal eerst meer informatie over de behoeften van de afnemers moeten verzamelen en dit doorgeven aan het bedrijf. Als het product dan is aangepast, kan hij deze gegevens weer gebruiken in het verkoopgesprek als verkoopargumenten.

Slide 9 - Tekstslide

Naar welke 2 zaken kijk je als je de marktvorm bepaald?

Slide 10 - Open vraag

Naar welke 2 zaken kijk je als je de marktvorm bepaald?
- Aantal aanbieders
 • Veel
 • weinig
 • één
- Aard van het product
 • Homogeen
 • Heterogeen

Slide 11 - Tekstslide

Marketing --> wensen en behoeften

Slide 12 - Tekstslide

Bij Marketing kijken we naar de wensen en behoeften van (potentiële klanten) Hoe komen we achter de wensen en behoeften van klanten?

Slide 13 - Open vraag

Hoe kom je achter de wensen en behoeften van (potentiële) klanten?

Marktonderzoek

Slide 14 - Tekstslide

Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)
1. Formuleren van het probleem/probleem analyse (doelstelling / onderzoeksvragen)
2. Opstellen marktonderzoeksplan ( welke onderzoeksvormen)
3. Verzamelen gegevens van de gegevens (deskresearch/ fieldresearch)
4. Analyse en interpretatie van de gegevens
5. Rapportage en publicatie van de resultaten
6. Feedback (terugkoppeling maar probleem)

Slide 15 - Tekstslide

Fasen marktonderzoek (Marktonderzoekproces)

Slide 16 - Tekstslide

1. Probleemstelling/ Probleemanalyse
Bij marktonderzoek is de probleemstelling het onder woorden brengen van de moeilijkheid waarmee een organisatie zit

 

Formuleren probleemstelling(en) erg belangrijk anders zouden de verkeerde (niet relevante) gegevens verzameld kunnen worden


Belangrijk: Wat zijn de belangrijkste onderzoeksvragen?


Marktonderzoek -->  bruikbare informatie verkrijgen

Wie zijn de onderzoeksdoelgroepen?

Slide 17 - Tekstslide

Welke 2 onderzoeksgroepen onderscheiden we?

Slide 18 - Open vraag

Welke 2 onderzoeksgroepen onderscheiden we?
Consumenten en bedrijven

Slide 19 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Het onderzoeksplan beschrijft hoe een marktonderzoek verloopt.

Het bestaat uit 4 onderdelen:

 • Tijdspad
 • De begroting
 • De onderzoeksmethode
 • Rapportagevorm

Slide 20 - Tekstslide

Belangrijk = haalbaarheid van onderzoek3 eisen m.b.t. de haalbaarheid
 • Geeft het antwoord op belangrijke vragen
 • Kan het binnen de gewenste tijd worden uitgevoerd
 • Zijn de kosten acceptabel

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van marktonderzoek

Desk research: gericht zoeken naar informatie op bijvoorbeeld websites, in vakbladen, gemeente, vakverenigingen en in het bedrijf zelf (reeds bestaande gegevens)

Field research: gericht zoeken naar “eigen” informatie Deze gegevens zijn nog niet eerder verzameld.


  

Slide 23 - Tekstslide

Wat is geen bron voor Desk research?
A
Geboortecijfers bij de gemeente
B
Enquête
C
Eigen administratie
D
CBS

Slide 24 - Quizvraag

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van Marktonderzoek.

Deskresearch = gericht zoeken naar reeds bestaande gegevens op:
 • websites
 • CBS
 • In het bedrijf zelf
 • Vakverenigingen 
 • Vakbladen

Slide 25 - Tekstslide

Wat is geen bron van Fieldsresearch?
A
CBS
B
Enquête
C
Smaaktest
D
Vragenlijst

Slide 26 - Quizvraag

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Methoden van Marktonderzoek.

Fieldresearch = gericht zoeken naar "eigen informatie" d.m.v.:
 • enquête
 • smaaktest
 • groepsdiscussie
 • Experiment

Slide 27 - Tekstslide

2. Opstellen (markt)onderzoeksplan
Soorten onderzoek:
 • Kwalitatief onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek

Slide 28 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek
Kleinschalig onderzoek waarbij het “hoe” en “waarom” wordt onderzocht --> koopmotieven

Waarnemingen worden niet uitgedrukt in getallen maar in bijv. stellingen

bijv: Groepsdiscussie

Slide 29 - Tekstslide

Kwantitatief onderzoek
Grootschalig onderzoek, waarbij het “wat” en “hoeveel” wordt onderzocht

Resultaten weergeven in cijfers, tabellen en grafieken

Slide 30 - Tekstslide

Verwerkt kwantitatief onderzoek

Slide 31 - Tekstslide

Praktijkexamen Marketing
Begin april:
- theoriekennis toepassen
- praktische opdrachten

Slide 32 - Tekstslide

Huiswerk voor morgen
op Teams!

Slide 33 - Tekstslide