Thema 14 Muziek - Verwerkingsvragen week 2

Wat is je favoriete muziek?
1 / 25
volgende
Slide 1: Woordweb
NT2Middelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen.

Onderdelen in deze les

Wat is je favoriete muziek?

Slide 1 - Woordweb

Welke muziek vind jij helemaal niet leuk?

Slide 2 - Open vraag

Het is ........... om rechts te rijden op straat.
A
verplicht
B
het resultaat
C
waar
D
bijzonder

Slide 3 - Quizvraag

Wie is jouw voorbeeld?

Slide 4 - Open vraag

We moeten opschieten.... We moeten ______ naar huis

Slide 5 - Open vraag

Het duurt even bij de dokter, we moeten wachten. Een __________ wachten.....

Slide 6 - Open vraag

Het is belangrijk dat je dat doet, dat MOET jij doen. Dit is __________.

Slide 7 - Open vraag

Mevrouw Janis inspireert me, ze is zo goed in basketbal. Ik wil net zo goed worden als zij, ze is mijn __________.

Slide 8 - Open vraag

In een heel korte tijd.
A
kort
B
snel
C
langzaam
D
lang

Slide 9 - Quizvraag

De bal ligt ...........de schommel.
A
onder
B
naast
C
op
D
in

Slide 10 - Quizvraag

Jij loopt op straat.
..................loop jij?
A
waar
B
hoe
C
welke

Slide 11 - Quizvraag

Maak een 1-2-3 zin met:
wonen
timer
1:30

Slide 12 - Open vraag

Ik ........... op mijn billen.
A
zitt
B
zit
C
ziet
D
zeit

Slide 13 - Quizvraag

De zon ...............
A
schijn
B
scheint
C
schijnt
D
schein

Slide 14 - Quizvraag

Vraag hem iets over muziek.
Hij .................alles!
A
wet
B
weett
C
weet
D
weit

Slide 15 - Quizvraag

Stel een vraag aan je docent.

Slide 16 - Open vraag

uitgaan =
A
Naar een café of discotheek gaan.
B
Je wilt net zo goed zijn als die man of vrouw.
C
De lamp uitzetten.
D
Op visite gaan.

Slide 17 - Quizvraag

weten =
A
Een vaste plek waar je leeft
B
Licht geven.
C
Met je stem muzikale klanken laten horen.
D
Kennis hebben van iets

Slide 18 - Quizvraag

waar =
A
Op welke plaats
B
Om welke reden
C
Op welk moment
D
Verwijzen naar iets waar je eerder over hebt gesproken

Slide 19 - Quizvraag

Mijn school is in den Helder.
..................is jouw school?
A
Waarom
B
Welke
C
Wanneer
D
Waar

Slide 20 - Quizvraag

Zullen we afspreken?
...........................heb je tijd?
A
Waarom
B
Welke
C
Wanneer
D
Waar

Slide 21 - Quizvraag

Het is een leuk feest.
.....................kom je niet?
A
Waarom
B
Welke
C
Wanneer
D
Waar

Slide 22 - Quizvraag

....................dag is het vandaag? Maandag of dinsdag?
A
Waarom
B
Welke
C
Wanneer
D
Waar

Slide 23 - Quizvraag

werkwoord: zingen
Maak het hele rijtje: ik............, jij ..................., hij/zij .........., wij ........, jullie .......... zij..........

Slide 24 - Open vraag

Wat is de naam van je docent?

Slide 25 - Open vraag