2-4 Elektriciteit en veiligheid (2.4)

Welkom!
We gaan zo beginnen, pak er vast bij:
lesson up, voeg code toe
SOM -> vakken -> nask1 -> linkje naar methodesite
klascode: 
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
We gaan zo beginnen, pak er vast bij:
lesson up, voeg code toe
SOM -> vakken -> nask1 -> linkje naar methodesite
klascode: 

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen:
Leg uit wat de volgende woorde betekenen:
 • Lichaamsweerstand en contactweerstand
 • Enke en dubbele isolatie
 • Zekering
 • Aardlekschakelaar
 • Randaarde

Slide 2 - Tekstslide

Gevaren:
 • Als leidingen teveel stroom 
       verwerken, kunnen ze zo 
       heet woren dat er brandt 
       onstaat.
 • Als je een geleidend voorwerp 
       aanraakt krijg je een schok.

Slide 3 - Tekstslide

Stroom door je lichaam
- Als de stroom door je lichaam 
   klein blijft, heb je zelf beheer 
   over je spieren. 

- Als de stroom door je lichaam 
   te groot is dan kan je je spieren 
   niet meer ontspannen.

Slide 4 - Tekstslide

Lichaamsweerstand en contactweerstand

Hoe groot de stroom is hangt af van twee dingen:
1 - Hoe groot de spanning is
2 - Hoe groot de weerstand in je lichaam is

Totale weerstand is lichaamsweerstand en contactweerstand

I=RV
Droge huid = lage contact weerstand en natte huid =hoge contactweerstand

Slide 5 - Tekstslide

Enkele en dubbele isolatie
 • Draden in huisinstallatie zijn gekozen om 16 A stroom gemakkelijk door te laten. 
 • Daar omheen zit een isolatielaag van pvc.
 • Dit voorkomt dat je een schok krijgt of dat er een kortsluiting is.
 • Sommige apparaten hebben dubbele isolatie

Slide 6 - Tekstslide

Veiligheids voorziening meterkast      
     ZEKERING
- Voor elke groep een eigen groepszekering (installatieautomaat: hefboompje dat 'omklapt')
- Als de stroom groter wordt 
   dan 16 A, schakelt groep-
   zekering de stroom uit.
- Dit voorkomt een brand.

Slide 7 - Tekstslide

Elektronische zekering
Smeltveiligheid

Slide 8 - Tekstslide

Twee oorzaken voor een te grote stroom?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Aardlekschakelaar
- Vergelijkt de stroom in de fasedraad met de stroom in de nuldraad.
- Als ze evengroot zijn is het normaal, en laat de aardlekschakelaar de stroom gewoon door.
- Is he verschil groten dan 30 mA, 
   schakelt die de stroom uit.

Slide 12 - Tekstslide

Randaarde
- Voorkomt dat de lekstroom langs iemands lichaam loopt.
- Daarom loopt er een groen-gele aarddraad van de buitekant 
   van het apparaat via het snoer naar de rand van het 
   stopcontact, en van daar verder 
   naar de aardrail in de meterkast.

Slide 13 - Tekstslide

Samenvatting
 • Als de weerstand van stroom door je lichaan kleiner wordt, dan wordt de stroomsterkte juist groter (bv. natte handen).
 • Zekering - Schakelaar slaat om als de stroom door een groep meer van 16 A is.
 • Aardlekschakelaar - Schakelaar slaat om als het verschil van de stroom tussen de fasedraad en nuldraad meer dan 30mA is. De randaarde neemt de lekstroom weg.

Slide 14 - Tekstslide

Planning
 • Deze les: afmaken werkboek 2.1 t/m 2.4 + proefjes
 • Volgende week: inleveren proefjes in de les TJZ
 • 15 oktober rep H2

Slide 15 - Tekstslide