opzetbeurt theorie

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide


       Wat is het AUB model? 
       
       
Argument-Uitleg-voorBeeld
A
Inleiding van een debat
B
Midden of romp
C
Staart
D
Theorie
Wat wordt bedoeld met een opzetbeurt?
In welk deel van de opzetbeurt geef je argumenten?
In welk deel van de opzetbeurt geef je je conclusie?

20 minuten info zoeken, 20 minuten lezen 

Slide 2 - Tekstslide

Opzetbeurt voorstanders:


aandachtstrekker                        1 minuut
Geachte jury,wij zijn voor de stelling....
twee argumenten noemen, gelabeld
uitleg stelling en welk probleem bevat de stelling

De argumenten die wij hebben, zullen wij nu verduidelijken.
Noem elk argument en geef uitleg volgens AUB model
De oplossing voor het probleem is volgens ons...
Slot
Kortom, wij zijn voor....omdat (geef nu samenvatting van je argumenten)
Conclusie en slotzin
Bedank jury en publiek voor de aandacht


Opzetbeurt tegenstanders:
Geachte jury, wij zijn tegen de stelling...
Daarvoor hebben wij de volgende argumenten.... 
1 tegenargument naar voorstanders toe
2 argumenten om de stelling als tegenstander te ondersteunen   1 minuut
Wij zijn het niet eens met het argument....van de voorstanders omdat...
Bovendien hebben wij nog twee argumenten..
Noem elk argument en geef uitleg volgens AUB model
De oplossing voor het probleem is volgens ons...
Slot zelfde als bij voorstanders alleen met je eigen argumenten samengevat en conclusie

Slide 3 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

 • Sophie en Mila
 • Scott en Youp
 • Levy en Menduh

Jury: Emelie, Fiene, Roef- formulier om te jureren
Klas: Let op presentatie


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Link

 • Stelling 1 - Tijdens de zomervakantie moeten mogelijke zittenblijvers naar school zodat ze naar het volgende leerjaar kunnen. 
 • Stelling 2 - Leerlingen die voor een vak gemiddeld een 7 staan, moeten voor dat vak vrijstelling krijgen. 
 • Stelling 3 - Talentenjachten op tv moeten verboden worden voor kinderen onder de 16 jaar.
Oefen met AUB model-kies-geef argumenten

Slide 6 - Tekstslide

Opzetbeurt.  Het midden of de romp. Ongeveer 2 minuten.
 • De romp of het middenstuk is voor de argumentatie het belangrijkste gedeelte  en duurt ongeveer  twee tot tweeëneenhalve minuut. 
 • Behandel de argumenten die je in de kop hebt aangekondigd één voor één en werk ze uit. Gebruik AUB model:
 • Geef het Argument.
 • Leg het argument verder Uit
 • Geef een voorBeeld.
Theorie opzetbeurt

Slide 7 - Tekstslide

Inleiding opzetbeurt.  De kop
 • Trek de aandacht van je publiek en de jury.  
 • Waarmee?
     Citaat, iets uit de actualiteit, een verhaal dat je van iemand gehoord hebt.

 • Noem de stelling en definieer je de stelling. Dus leg uit wat de stelling volgens jou inhoudt. Ook vertel je wat het probleem is dat tot de stellingname leidt en je komt met een plan. Daarna kondig je kort aan \welke argumenten je gaat gebruiken.   
 • Als je je argumenten aankondigt, moet je ze labelen en tellen. 
 • Labelen wil zeggen dat je een naam geeft aan het argument. 
 • Je plakt er een label op. Bijvoorbeeld: eerste argument is het milieu-argument.
 • Hiermee breng je goed structuur aan in je opzetbeurt. 
Theorie opzetbeurt

Slide 8 - Tekstslide

Opzetbeurt.  De staart. Ongeveer 2 minuten.
 • Met de conclusie, de staart, rond je het betoog af. 
 • Tijdens de conclusie zorg je ervoor dat de jury al je argumenten gehoord heeft. 
 • Herhaal de labels nog een keer en benadruk je argumenten. 
 • Sluit altijd af met een mooie uitsmijter. 
 • Dat kan de stelling zijn, een citaat, of  een hoopvolle toekomstblik. 

Niet doen:
Afsluiten met: Dit was het. 

Theorie opzetbeurt

Slide 9 - Tekstslide

Uitwerking AUB model
Schooluniformen moeten worden verplicht (stelling) 

Argument: Het dragen van schooluniformen zorgt ervoor dat er minder gepest wordt. 

Uitleg: Vaak wordt iemand gepest, omdat hij er anders uit ziet. Met een schooluniform ziet iedereen er hetzelfde uit en valt die reden weg. (waarom is argument waar) Dat is goed, want pesten heeft grote en nare gevolgen. (waarom is het argument goed) 

Voorbeeld: Het is bekend dat gepeste kinderen minder gelukkig zijn en soms zelfs depressief. Kijk maar naar het nieuws; sommige gepeste kinderen willen zelfs niet meer leven. 

 
Theorie opzetbeurt

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Informatie zoeken opzetbeurt
 • Je krijgt een stelling van mij. Zodra je stelling bekend is, bedenk je de argumenten die jij straks aanvoert voor de stelling. Je moet ook goed nadenken over de definitie, de probleembeschrijving en het plan. 
 • Als je eerst zelf hebt nagedacht over minimaal twee argumenten d bij je stelling passen, krijg je één lesuur de tijd om jouw argumenten te onderbouwen met voorbeelden. 
 • Je maakt hierbij gebruik van internet als je meer wilt weten over je stelling of om op ideeën voor argumenten te komen. 
 • Een goede database is de Krantenbank. 
 • Je kunt deze database raadplegen via Mijn Mendel-mediatheek online-websites-databanken op school.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Loten data
Namen
Stellingen

Slide 14 - Tekstslide