Le passé composé (herhaling)

Bienvenue!
Toetsweek: 
Chapitre 5 voca
Chapitre 5 de ontkenning
Chapitre 7 passé composé met être

1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 1-3

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Bienvenue!
Toetsweek: 
Chapitre 5 voca
Chapitre 5 de ontkenning
Chapitre 7 passé composé met être

Slide 1 - Tekstslide

LE PASSÉ COMPOSÉ 

Slide 2 - Tekstslide

Chapitre 2, Bron I
Deze les gaat over bron I.

Het is handig om het boek er naast te houden tijdens het maken van de LessonUp opdrachten: blz. 30.

Slide 3 - Tekstslide

3A6
Vorige week behandeld: le/la/l'/les als lijdend voorwerp (bron H)

Vandaag: herhaling passé composé met être (bron D)
LessonUp uitleg/quiz - Gimkit theorievragen - Gimkit toepassen

Vrijdag: we maken de oefentoets / Bilan

Volgende week maandag: PW Chapitre 3

Slide 4 - Tekstslide

Bron I: LE PASSÉ COMPOSÉ 

Slide 5 - Tekstslide

Allereerst:
Voor de passé composé moet je de werkwoorden être (zijn) en avoir (hebben) uit je hoofd kennen. 

Weet jij ze nog?

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Sleepvraag
Koppel de juiste vorm van "avoir" aan het juiste onderwerp

Slide 8 - Tekstslide

je/j'
tu
il / elle / on
nous
vous
ils/elles
ont
as
avons
avez
ai
a

Slide 9 - Sleepvraag

Slide 10 - Video

Sleepvraag
Koppel de juiste vorm van "être" aan het juiste onderwerp

Slide 11 - Tekstslide

je/j'
tu
il / elle / on
nous
vous
ils/elles
sont
es
sommes
êtes
suis
est

Slide 12 - Sleepvraag

Wat is een passé composé?
De passé composé is hetzelfde als in het Nederlands de V.T.T.
Oftewel: onderwerp + vorm van zijn of hebben + voltooid deelwoord.

Bijvoorbeeld: ik heb gelopen / wij hebben gefietst / zij zijn gegaan

In het Frans is de passé composé (V.T.T.): 
onderwerp + vorm van avoir of être + voltooid deelwoord

Slide 13 - Tekstslide

De passé composé
bestaat uit 2 delen:

1: Hulpwerkwoord avoir of être

2: Voltooid deelwoord

Slide 14 - Tekstslide

Hoe maak je een passé composé?
STAPPENSCHEMA

Slide 15 - Tekstslide

STAP 1
Kies of je de passé composé gaat maken met 
être of avoir

Slide 16 - Tekstslide

Je kiest eigenlijk bijna altijd voor avoir.
Je kiest alleen voor être bij de volgende werkwoorden:

Slide 17 - Tekstslide

         Vervoegen met être

 • aller
 • arriver 
 • entrer
 • rentrer
 • rester
 • monter
 • venir
 • partir
 • sortir
 • descendre
 • naître
 • mourir
 • retourner
 • tomber

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Bijvoorbeeld (être)
Elle (aller) .........               Elle est allée
Nous (entrer) ....              Nous sommes entrés
Pierre (monter)...            Pierre est monté


Slide 20 - Tekstslide

Alle andere werkwoorden krijgen dus een vorm van avoir
Bijvoorbeeld:
Je (commencer)                     J'ai commencé     (ik ben begonnen)
Tu (regarder)...                         Tu as regardé         (ik heb gekeken)
Vous (manger)...                      Vous avez mangé  (u heeft gegeten)
Jean et Pierre (acheter)       Jean et Pierre ont acheté  (J&P
                                                                                              hebben gekocht)


Slide 21 - Tekstslide

STAP 2
Maak het voltooid deelwoord 
Soms kun je het voltooid deelwoord niet zelf maken, dan moet je het uit je hoofd leren. Deze werkwoorden vind je op een aparte slide.

Slide 22 - Tekstslide

Voltooid deelwoord zelf maken:
 • Het werkwoord eindigt op -er: haal -er weg, zet er é voor in de plaats.
  Bijvoorbeeld: regarder  --> regarder --> regard --> regardé

 • Het werkwoord eindigt op -re: haal -re weg, zet er u voor in de plaats.
      Bijvoorbeeld: attendre --> attendre  --> attend  --> attendu

 • Het werkwoord eindigt op -ir: haal -ir weg, zet er i voor in de plaats.
 • Bijvoorbeeld: choisir  --> choisir  --> chois  --> choisi

Slide 23 - Tekstslide

De voltooide deelwoorden van de onregelmatige werkwoorden moet je uit je hoofd leren!
 • avoir --> eu    bijv. Tu as eu (jij hebt gehad)
 • être --> été     bijv. Nous avons été (wij zijn geweest)
 • faire --> fait    bijv. Elles ont fait (zij hebben gemaakt)
 • venir  --> venu bijv. Elle est venue (zij is gekomen)

Slide 24 - Tekstslide

STAP 3
LET OP!!!!
Deze stap doe je alléén als je bij stap 1 gekozen hebt voor être als hulpww!

Slide 25 - Tekstslide

Deze stap alleen doen als je voor être gekozen hebt!
Is het onderwerp van je zin (het onderwerp staat vóór de vorm van être):
 • vrouwelijk enkelvoud (elle of een meisjesnaam of vrouwelijk persoon): zet een extra -e achter het voltooid deelwoord. Bijv. Elle est allée
 • Mannelijk meervoud (ils of nous of vous): zet een extra -s achter het voltooid deelwoord. Bijv. Ils sont entrés
 • Vrouwelijk meervoud (elles of meerdere meisjesnamen of vrouwelijke personen): zet een extra -es achter het voltooid deelwoord. Bijv. Elles sont montées

Slide 26 - Tekstslide

je suis venu
je suis venue (vr.)
tu es venu
tu es venue (vr.)
il est venu (altijd m. ev.)
elle est venue (altijd vr. ev.)
on est venu (als in "men")
on est venus (als in "wij", m.)
on est venues (als in "wij", vr.)

nous sommes venus (m.)
nous sommes venues (vr.)
vous êtes venu ("u", m.)
vous êtes venue ("u, vr.)
vous êtes venus ("jullie", m.)
vous êtes venues ("jullie", vr.)
ils sont venus (altijd m. mv.)
elles sont venues (altijd vr. mv.)

Combi m/v --> m

Slide 27 - Tekstslide

Oefenen met de "accord" 
De "accord" is de extra -e, -s of -es die je kunt krijgen als je être als hulpwerkwoord hebt gekozen.

Slide 28 - Tekstslide

Je m'appelle Hélène. Je suis ______ à Lyon hier soir.
A
arrivé
B
arrivée
C
arrivés
D
arrivées

Slide 29 - Quizvraag

Les garçons sont ________ à la maison.
A
rentré
B
rentrée
C
rentrés
D
rentrées

Slide 30 - Quizvraag

Mon grand-père est __________ à Hengelo.
A
allé
B
allée
C
allés
D
allées

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Tekstslide

SAMENVATTING
 1. Kies of je met avoir of être moet werken (zie slide 13 voor de werkwoorden die met être moeten worden vervoegd, alle andere werkwoorden gaan met avoir!) en vul die vorm vast in
 2. Maak zelf het voltooid deelwoord als je werkwoord regelmatig is. Of kies het voltooid deelwoord als je werkwoord onregelmatig is (zie slide 18). Zet het voltooid deelwoord achter stap 1
 3. Als je bij stap 1 voor être hebt gekozen, kijk je of het onderwerp van de zin vrouwelijk enkelvoud of meervoud is, of mannelijk meervoud. Dan doe je stap 3 (zie slide 20) en voeg je eventueel een extra -e of -s of -es toe aan je voltooid deelwoord.

Slide 33 - Tekstslide

QUIZ PASSÉ COMPOSÉ 

Slide 34 - Tekstslide

Welk werkwoord krijgt in de passé composé het hulpwerkwoord être ?
A
gagner (winnen)
B
faire (doen, maken)
C
aller (gaan)
D
avoir (hebben)

Slide 35 - Quizvraag

Welk werkwoord krijgt in de passé composé het hulpwerkwoord avoir ?
A
rester (blijven)
B
aller (gaan)
C
regarder (kijken)
D
entrer (binnengaan)

Slide 36 - Quizvraag

Elle (regarder, passé composé) un film sur Netflix
A
a regardé
B
est regarder
C
est regardé
D
est regardée

Slide 37 - Quizvraag

Welk werkwoord krijgt in de passé composé het hulpwerkwoord être ?
A
rentrer (terugkeren)
B
être (zijn)
C
écouter (luisteren)
D
louer (huren)

Slide 38 - Quizvraag

ETRE
AVOIR
Tomber
Chanter
Rester

Arriver
Regarder
Marcher

Slide 39 - Sleepvraag

Elles... (parler)
(passé composé)
A
ont parlé
B
sont parlé
C
sont parler
D
ont parlées

Slide 40 - Quizvraag

Ils (envoyer = verzenden, passé composé)
A
ont envoyé
B
sont envoyé
C
envoyais
D
envoyait

Slide 41 - Quizvraag

Regarder
A
nous sommes regardés
B
vous avez regardé
C
vous avez regardés
D
ils ont regardés

Slide 42 - Quizvraag

tomber
A
je suis tombés
B
nous sommes tombé
C
j ai tombé
D
nous sommes tombés

Slide 43 - Quizvraag

Au travail!
Chapitre 3, Bron D 

Ondertussen: PW Chapitre 2 + PW Leestoets inzien


Slide 44 - Tekstslide