H4 Grafieken en vergelijkingen

H4. 2 Grafieken en vergelijkingen
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

H4. 2 Grafieken en vergelijkingen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

na deze les kan je...
bijzondere grafieken herkennen 
som- en verschil formules oplossen
som- en verschil grafieken oplossen
gelijkwaardige vergelijkingen oplossen
vergelijkingen oplossen met de balansmethode
vergelijkingen oplossen met inklemmen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

lineaire grafiek tekenen
 1. hoe lang moeten de assen in het assenstelsel
 2. welke variabelen horen op de assen
 3. teken de assen
 4. maak een tabel met minimaal 2 punten
 5. teken de grafiek 
 6. zet er een titel boven

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

bijzondere grafieken
y = 4 -> horizontale rechte lijn 

x = 3 -> verticale rechte lijn

y = x -> diagonale lijn door (0,0)

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lotte huurt 2 tuinmannen in,
ze berekenen hun prijs met de volgende formules:
tuinman 1: bedrag in € = 50+25u,


maak een gelijkwaardige formule

Slide 5 - Open vraag

50 
Lotte huurt 2 tuinmannen in,
ze berekenen hun prijs met de volgende formules:
tuinman 1: bedrag in € = 50+25u,
tuinman2: bedrag in €= 40+30u u= tijd in uren
a. maak de som formule
maak de som formule

Slide 6 - Open vraag

50 
Lotte huurt 2 tuinmannen in,
ze berekenen hun prijs met de volgende formules:
tuinman 1: bedrag in € = 50+25u,
tuinman2: bedrag in €= 40+30u u= tijd in uren
maak de verschil formule

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lotte huurt 2 tuinmannen in,
ze berekenen hun prijs met de volgende formules:
tuinman 1: bedrag in € = 50+25u,
tuinman2: bedrag in €= 40+30u u= tijd in uren
waar is de snijpunt?
Balansmethode

Slide 8 - Open vraag

50 + 25u = 40 + 30u
-50                  -50
__________________
 25 u = 30 -10u
 +10u       +10U
___________________
  15u = 30
   :15      :15
___________________
   u = -2
bedrag = 90+55u
Balans methode
 1. vergelijking opschrijven
 2. letters naar links
 3. getallen naar rechts
 4. delen door het getal voor de letter
 5. controleren
 6. antwoord opschrijven
om in balans te blijven, doe je links en rechts altijd hetzelfde

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

 

Balans methode vb
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

  

Balans methode vb
-5x
-5x
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

      

Balans methode vb
-5x
-5x
-6
-6
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode vb
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
7x+6 = 5x+15

  2x+6 =       15 

2x     =        9

       x    =       4,5  

Balans methode vb 1
-5x
-5x
-6
-6
:2
:2
vergelijking opschrijven
1
74,5+6=54,5+15
Dus x = 4,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
-3a+2=6+5a

   

Balans methode vb 2
vergelijking opschrijven
1
Dus a =       
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
-3a+2=6+5a

  -8a+2 =       6 

   -8a    =       4

       a    =       -0,5  

Balans methode vervolg vb2
-5a
-5a
-2
-2
:-8
:-8
vergelijking opschrijven
1
30,5+2=6+50,5
Dus a = -0,5
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
8b-10 = 14-4b
      

Balans methode vb 3
vergelijking opschrijven
1
Dus b = 
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Balans methode 
8b-10 = 14-4b

 12b-10 = 14       

  12b    =  24     

      b    =  2      

Balans methode vervolg vb 3
+4b
+4b
+10
+10
:12
:12
vergelijking opschrijven
1
8210=1442
Dus b = 2
letters naar links
2
getallen naar rechts
3
delen door het getal voor de letter
4
controleren
5
antwoord opschrijven
6

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

los op met de balans methode
3g+7=5g+12
gebruik alle stappen
balansmethode
opgave 1

Slide 20 - Open vraag

3q + 7 = 5q +12
       -7           -7
________________
3q       =  5q + 5
-5q      =  -5q
________________
-2q    =  +5
   :2         :2
________________
-q     = 2,5
  q =    -2,5


los de vergelijking op, gebruik alle stappen en schrijf ze op.
Als je dat hebt gedaan maak je een foto, die upload je hier.
de vergelijking: 3k+7=5k+12

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lotte huurt 2 tuinmannen in,
ze berekenen hun prijs met de volgende formules:
tuinman 1: bedrag in € = 50+25u,
tuinman2: bedrag in €= 40+30u u= tijd in uren
bereken met de balansmethode wanneer ze even duur zijn
balansmethode
opgave 2

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Inklemmen
 • doorgaan tot je het juiste getal gevonden hebt
 • invoer en uitkomst opschrijven
 • let op het aantal decimalen
 • áltijd één getal erboven en één eronder uitrekenen


Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inklemmen
Inhoud=34πstraal3
De inhoud van een bol bereken je met de formule: 
Bereken de straal wanneer de bol een inhoud heeft van 65 cm3 rond af op één decimaal.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inklemmen
Inhoud=34πstraal3
De inhoud van een bol bereken je met de formule: 
Bereken de straal wanneer de bol een inhoud heeft van 65 cm3 rond af op één decimaal
straal = 3    Inhoud = 113,10 
straal = 2    Inhoud = 33,51
straal = 2,5 Inhoud = 65,45
straal = 2,4 Inhoud = 57,91
straal = 2,6 Inhoud = 73,62

Dus straal = 2,5 cm  Inhoud     65 cm3     

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke vergelijking kan je op welke manier oplossen?
Sleep de antwoorden naar de juiste plek. 
15+7x=40,6x
15+7x2=40,6x
balansmethode
inklemmen

Slide 26 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat hebben we behandeld...
bijzondere grafieken
som- en verschil formules
som- en verschil grafieken
gelijkwaardige vergelijkingen.
vergelijkingen oplossen met de balansmethode
vergelijkingen oplossen met inklemmen

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies