Le verbe français

LE VERBE FRANCAIS
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

Onderdelen in deze les

LE VERBE FRANCAIS

Slide 1 - Tekstslide

Les verbes réguliers 
Er zijn 3 groepen regelmatige werkwoorden:
verbes en -er
verbes en -re
verbes en -ir

Slide 2 - Tekstslide

verbes réguliers présent

 
PARLER 
Je parl
Tu parl es 
Il parl
Elle parl
On parl
Nous parl ons 
Vous parl ez 
Ils parl ent 
Elles parl ent 

J'ai parl é

VENDRE 
Je vend
Tu vend s 
Il vend 
Elle vend 
On vend 
Nous vend ons 
Vous vend ez 
Ils vend ent 
Elles vend ent

J' ai vend u
FINIR
Je fini 
Tu fini s 
Il fini 
Elle fini t 
On fini 
Nous fini ssons 
Vous fini ssez 
Ils fini ssent
Elles fini ssent 

J'ai fin i

Slide 3 - Tekstslide

verbes réguliers passé composé
De passé composé bestaat altijd uit twee onderdelen:
1  Een vorm van avoir of être (het hulpwerkwoord)
2  Het voltooid deelwoord

Het voltooid deelwoord van de ww op –er eindigt op - é
 
J’ai parlé
Het voltooid deelwoord van de ww op –re eindigt op -u
   
J’ai vendu
Het voltooid deelwoord van de ww op –ir eindigt op  -i
    
J’ai fin

 Om de passé composé te maken moet je goed
de hulpwerkwoorden 
AVOIR en ÊTRE kennen!!

Slide 4 - Tekstslide

L'imparfait
De imparfait is de O.V.T ( ik praatte, ik koos, ik verkocht) Om de imparfait te maken haal je de uitgang – ons van de nous-vorm van de présent en zet je er de uitgangen van de imparfait voor in de plaats. Dit gaat op voor alle werkwoorden, behalve être.

Je finissais  
Tu finissais
Il finissait
Elle finissait
On finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient
Elles finissaient


Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient
Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Elle parlait
On parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient
Elles parlaient


Je vendais
Tu vendais
Il vendait
Elle vendait
On vendait
Nous vendions
Vous vendiez
Ils vendaient
Elles vendaient

Slide 5 - Tekstslide

Vous êtes prêts?
Nu volgen een paar vragen om te kijken of je het begrepen hebt.
Bonne chance!!!!

Slide 6 - Tekstslide

e
ons
e
es
ez
ent
Nous + stam-
Vous + stam-
Ils + stam-
Je + stam-
Tu + stam-
Il + stam-

Slide 7 - Sleepvraag

Het werkwoord remplir in de tegenwoordige tijd. Combineer de juiste vormen.
Je
Tu
Il/Elle/On
Nous

Vous
Ils/Elles
remplis
remplissent
remplit
remplissez
remplissons
remplis

Slide 8 - Sleepvraag

Welke uitgangen horen bij welke groep werkwoorden?
-ER
-IR
-RE
timer
1:00
-ER
-IR
-RE
-e
-es
-e
-ons
-ez
-ent
-is
-is
-it
-issons
-issez
-issent
-s
-s
- -
-ons
-ez
-ent

Slide 9 - Sleepvraag

-ais
-ais
- ait
- ions
- iez
-aient
Je
Tu
il/elle/on
Nous
Vous
Ils / elles

Slide 10 - Sleepvraag

Dus: Uit welke twee elementen bestaat de passé composé in het Frans?
Sleep die twee elementen naar het juiste vakje
Vorm van het hulpwerkwoord être
Vorm van het hulpwerkwoord avoir
Heel werkwoord
Voltooid deelwoord

Slide 11 - Sleepvraag

Hoe maak je het voltooid deelwoord in het Fransbij een regelmatig werkwoord op -er ? Zet de stappen in de juiste volgorde
- Haal de -r weg
- Pak het hele werkwoord
- Plaats een accent aigu (é) op de laatste e

Slide 12 - Sleepvraag

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord aimer.
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
aimé
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 13 - Sleepvraag

Les verbes irréguliers
Nu gaan jullie een aantal onregelmatige werkwoorden leren.
Van deze werkwoorden moet je
présent 
passé composé 
imparfait 
kennen

Slide 14 - Tekstslide

faire  doen/maken
Présent
je fais
tu fais
il; elle fait
nous faisons
vous faites
ils; elles font
Passé Composé 
j`ai fait
tu as fait
il; elle a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils; elles ont fait
Imparfait 
je faisais
tu faisais
il; elle faisait
nous faisions
vous faisiez
ils; elles faisaient

Slide 15 - Tekstslide

prendre
Présent 
je prends
tu prends
il; elle prend
nous prenons
vous prenez
ils; elles prennent

Passé Composé 
j`ai pris
tu as pris
il; elle a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils; elles ont pris
Imparfait 
je prenais
tu prenais
il; elle prenait
nous prenions
vous preniez
ils; elles prenaient

Slide 16 - Tekstslide

aller   gaan
Présent 
je vais
tu vas
il; elle va
nous allons
vous allez
ils; elles vont
Passé Composé 
je suis allé(e)
tu es allé(e)
il; elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)(s)
ils; elles sont allé(e)s
Imparfait 
j`allais
tu allais
il; elle allait
nous allions
vous alliez
ils; elles allaient

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

pouvoir   kunnen
Présent 
je peux; puis
tu peux
il; elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils; elles peuvent
Passé Composé 
j`ai pu
tu as pu
il; elle a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils; elles ont pu
Imparfait 
je pouvais
tu pouvais
il; elle pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils; elles pouvaient

Slide 19 - Tekstslide

vouloir    willen
Présent 
je veux
tu veux
il; elle veut
nous voulons
vous voulez
ils; elles veulent

Passé Composé 
j`ai voulu
tu as voulu
il; elle a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils; elles ont voulu
Imparfait 
je voulais
tu voulais
il; elle voulait
nous voulions
vous vouliez
ils; elles voulaient

Slide 20 - Tekstslide

dire   zeggen
Présent 
je dis
tu dis
il; elle dit
nous disons
vous dites
ils; elles disent
Passé Composé 
j`ai dit
tu as dit
il; elle a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils; elles ont dit

Imparfait 
je disais
tu disais
il; elle disait
nous disions
vous disiez
ils; elles disaient

Slide 21 - Tekstslide

voir   zien
Présent 
je vois
tu vois
il; elle voit
nous voyons
vous voyez
ils; elles voient
Passé Composé 
j`ai vu
tu as vu
il; elle a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils; elles ont vu
Imparfait 
je voyais
tu voyais
il; elle voyait
nous voyions
vous voyiez
ils; elles voyaient

Slide 22 - Tekstslide

venir    komen
Présent
je viens
tu viens
il, elle vient
nous venons
vous venez
ils, elles viennent
Passé composé
je suis venu(e)
tu es venu(e)
il est venu
elle est venue
nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)(s)
Ils sont venus
elles sont venues
Imparfait
je venais
tu venais
il, elle venait
nous venions
vous veniez
ils, elles venaient

Slide 23 - Tekstslide

mettre   
aandoen/zetten/leggen
Présent 
je mets
tu mets
il; elle met
nous mettons
vous mettez
ils; elles mettent
Passé Composé 
j`ai mis
tu as mis
il; elle a mis
nous avons mis
vous avez mis
ils; elles ont mis

Imparfait 
je mettais
tu mettais
il; elle mettait
nous mettions
vous mettiez
ils; elles mettaient

Slide 24 - Tekstslide

boire   drinken
Présent 
je bois
tu bois
il; elle boit
nous buvons
vous buvez
ils; elles boivent

Passé Composé 
j`ai bu
tu as bu
il; elle a bu
nous avons bu
vous avez bu
ils; elles ont bu
Imparfait 
je buvais
tu buvais
il; elle buvait
nous buvions
vous buviez
ils; elles buvaient

Slide 25 - Tekstslide

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord faire.
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
fait
fait
fait
fait
fait
fait
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 26 - Sleepvraag

   vouloir
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                        veux
                    voulez
                        veut
                        veux
                  veulent
                 voulons

Slide 27 - Sleepvraag

   aller
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
                        allez
                           vas
                          vais
                             va
                     allons
                        vont

Slide 28 - Sleepvraag

Maak de vormen van de passé composé van het werkwoord Mettre.
Je/j'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
mis
mis
mis
mis
mis
mis
avons
avez
ont
as
a
ai

Slide 29 - Sleepvraag

boire
il/elle/on
nous
vous
ils/elles
tu
je/j'
buvez                
bois                  
bois
 boit                            
buvons
boivent

Slide 30 - Sleepvraag

Je peux
Tu peux
Il peut
Elle peut
Nous pouvons
Vous pouvez
Ils/elles peuvent
Jij mag
Zij mag
Wij kunnen
Zij mogen
Zij mogen
Ik kan 
Jullie mogen

Slide 31 - Sleepvraag

Je veux
Tu veux
Il veut
Elle veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils/elles veulent
Ik wil
Jij wilt
Hij wil
Zij wil
Wij willen
Jullie willen
Zij willen

Slide 32 - Sleepvraag

Ik wil
Jij wilt
Hij wil
Zij wil
Wij willen
Jullie willen
Zij willen

Slide 33 - Sleepvraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Elle (pouvoir)
A
peux
B
veux
C
peut
D
veut

Slide 34 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Vous (vouloir)
A
pouvons
B
pouvez
C
voulons
D
voulez

Slide 35 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de juiste vorm.
Ils (pouvoir)
A
peut
B
peuvent
C
veut
D
veulent

Slide 36 - Quizvraag

Hoe zeg je in het Frans
'Jij hebt gekund'
A
Tu as pu
B
Tu as voulu
C
Vous avez pu
D
Vous avez voulu

Slide 37 - Quizvraag

Hoe zeg je in het Frans
'Zij heeft gewild'
A
Elles ont pu
B
Elles ont voulu
C
Elle a pu
D
Elle a voulu

Slide 38 - Quizvraag

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Slide 42 - Video

Slide 43 - Video

Slide 44 - Video

Slide 45 - Video

Slide 46 - Video

Slide 47 - Video

Slide 48 - Tekstslide