verzamelles H14

verzamelles H14
1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 39 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

verzamelles H14

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

doel van de les


Hoofdpunten H14, hoe bereid ik mij voor op SE en CE?

  Slide 4 - Tekstslide

  Extra ondersteuning nodig?
  Dinsdag 4e of 7e uur (op afspraak)

  ivm planning: mailen minimaal 1 dag van te voren!
  mailen wat je lastig vindt

  Slide 5 - Tekstslide

  let op naast boek horen ook extra onderwerpen bij toetsstof (averechtse selectie bij verzekeringen, etc.)

  Slide 6 - Tekstslide

  Hoofdstuk 13 (informatie asymmetrie)
  • Wat gebeurt er als koper en verkoper niet dezelfde informatie hebben?
  • Informatie-asymmetrie!
  • Verschil tussen symmetrische en asymmetrische informatie kennen.
  • Kosten van informatie (zoover, garantie, etc.)
  • Effecten van informatie-asymmetrie
  • 1:  averechtse selectie (betalingsbereidheid koper daalt, verkopers van goede producten vinden de marktprijs te laag, alleen verkopers van slechte producten verkopen, markt wordt kleiner). Voor de koper (als verkoper meer weet)
  • 2. Moral Hazard (gedrag verandert na afsluiten contract)

  Slide 7 - Tekstslide

  lesstof
  1. symmetrische informatie
  • koper en verkoper weten evenveel
  2. asymmetrische informatie
  • verkoper weet meer: betalingsbereidheid daalt, minder transacties: oplossing?
  • koper weet meer (verzekeringen): verkoper wordt voorzichtig, rekent te hoge premie. Oplossing?
  3. kosten/prijs van informatie

  Slide 8 - Tekstslide

  prijs van informatie
  • asymmetrische informatie maakt consumenten bang: is mijn aankoop wel OK? oplossing!?
  • Zekerheid bieden:
   1. Garantie
   2. ruilen
   3. keurmerk verkoper
   4. keuringsrapport
   5. Reviews (zoover, kieskeurig, youtube)
  Die zekerheden kosten geld= prijs van informatie

  Slide 9 - Tekstslide

  rollen omkeren
  • focus lag op koper. nu: verkoper
  • Welke verkoper kan last hebben van asymmetrische informatie.
  • Klant weet meer!

  Slide 10 - Tekstslide

  scooter-verzekeren
  verplichte verzekering: dekt schade die je bij andere veroorzaakt.

  All-risk dekt ook je eigen schade maar kost extra

  Waarom zou jij je all-risk verzekeren?

  Zou jij het ook doen als het € 720 pjr kost? ipv  € 180 WA?

  Slide 11 - Tekstslide

  premie
  • Te hoge premie: voornamelijk mensen die veel risico nemen/lopen kopen de verzekering
  • Lage premie: veel mensen kopen de verzekering, maar zijn de premie-opbrengsten wel genoeg om de schade te dekken?
  • Wat moet je berekenen? Statistiek, bestudeer het marktgedrag
  • Ben je bang om verlies te leiden: hoge premie >> mensen met veel risico kopen alleen nog maar.
  • averechtse selectie (EXAMENBEGRIP)

  Slide 12 - Tekstslide

  lesstof
  Betalingsbereidheid consument (wordt verlaagd als je risico loopt omdat je minder weet dan verkoper)

  Verkoopbereidheid aanbieder
  (wordt verlaagd als je risico loopt omdat je minder weet dan de klant/koper)


  Slide 13 - Tekstslide

  averechtse selectie
  Hoe kun je averechtse selectie als verzekeraar proberen tegen te gaan?
  • historie
  • eigen risico,
  • postcode gebied,
  • leeftijd,
  • rijstijl meten

  Slide 14 - Tekstslide

  moral hazard (noteren!)
  • gedraag je, je anders als je weet dat je goed verzekerd bent?
  • Voorbeeld: reisverzekering (minder goed op je spullen letten?)
  • moral hazard = je gedrag verandert doordat je verzekerd bent!
  • hoe ga je moral hazard tegen?
  • eigen risico, screening, bonus-systeem

  Slide 15 - Tekstslide

  Slide 16 - Video

  Hoofdstuk 14 (verzekeringen)
     Hoe wordt een verzekeringspremie bepaald?
      Wat zijn onverzekerbare en verzekerbare risico's?
      Wat is het (risico)draagvlak van een verzekering?

  Belangrijk: sociale voorzieningen!


  Slide 17 - Tekstslide

  Waarom verzekeren?
  • als je schade kan krijgen dan kun je jezelf tegen de negatieve financiele gevolgen verzekeren
  • soms verplicht (WA bij auto of scooter, ziektekosten) meestal vrijwillig (brand, diefstal, reis, annulering)
  • brandverzekering huis, vaak een voorwaarde van de bank bij hypotheek

  Slide 18 - Tekstslide

  wat is een verzekering?
  afspraak om financieel risico af te dekken (polis).
  verzekeraar: dekt schade van verzekerde
  verzekeringspremie: prijs van een verzekering


  • verzekeringspremie:
  1. risico op een gebeurtenis
  2. winstopslag
  3. hoogte eigen risico (hoog eigen risico maakt uit te keren schade lager)

  Je moet zelf een premie kunnen bepalen en berekenen!

  Slide 19 - Tekstslide

  risico aversie
  Je houdt niet van (aversie) risico

  Slide 20 - Tekstslide

  Is alles te verzekeren?
  (tweede deel uitleg)
  Nee

  • Voorbeeld: overstroming randstad
  • Een situatie waarin iedere verzekerde (tegelijk) schade heeft  kan niet worden verzekerd

  Slide 21 - Tekstslide

  Hoe los je dit op bij een verzekering?

  Slide 22 - Tekstslide

  sporters en artiesten
  • verzekeren delen van het lichaam
  • uitangst voor verlies van inkomen (arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • Ben Turpin (1869-1940)

  Slide 23 - Tekstslide

  draagvlak (link met H13)
  Gevaar bij verzekeringen is averechtse selectie (de goede risico's verzekeren zich niet meer)

  Averechtse selectie verkleint het draagvlak

  • hoe meer mensen mee doen aan een verzekering, hoe lager de premie en hoe beter de risico spreiding
  • hoeveel mensen/bedrijven verzekerd zijn heet draagvlak
  • averechtse selectie: verkleint het draagvlak (goede risico's  gaan weg).

  Slide 24 - Tekstslide

  hoe oplossen?
  Solidariteit en eigen risico
  • verplichte solidariteit: deelname verplicht  (zorg)
  • Eigen risico: je krijgt premiekorting als je een eigenrisico kiest.

  Slide 25 - Tekstslide

  Sociale Zekerheid
  Vangnet
  • verlies van inkomen (ziekte, ouderdom, verlies baan)
  • bijzondere financiele lasten (electrische rolstoel, ombouw auto)

  Slide 26 - Tekstslide

  waarom niet verzekeren op de markt?
  1. Averechtse selectie
  2. risicodraagvlak zo groot mogelijk
  3. premies laag (zonder winst)


  ZZP'er moet wel de markt op voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat is de praktijk?

  Slide 27 - Tekstslide

  Sociale Zekerheid
  Vangnet
  • verlies van inkomen (ziekte, ouderdom, verlies baan)
  • bijzondere financiele lasten (electrische rolstoel, ombouw auto)
  • electrische rolstoel kost ca. € 4.000

  Slide 28 - Tekstslide

  hoe werkt het?
  • Kans op schade in een bepaalde groep (regio, kenmerken) is 0,05% (ofwel 1 op 2.000)
  • Het schadebedrag: € 100.000
  • Aantal deelnemers: 3.000
  • Wat is de premie?
  • 0,05%*€100.000*3.000 = € 150.000 (begrote schade), dat deel ik door 3000 = € 50 premie (zonder opslagen!)
  • Let op ik keer € 100.000 of € 200.000 uit!

  Slide 29 - Tekstslide

  Hoofdstuk 14 (verzekeringen)
  • Hoe ga je averechtse selectie bij verzekeringen tegen:
  • 1. eigen risico
  • 2. verplichte solidariteit (WA, Ziektekostenverzekering)
  • Sociale Zekerheid (bijzondere lasten vergoeden of inkomen geven)
  • Sociale Zekerheid = Sociale Verzekeringen + Sociale Voorzieningen
  • Sociale verzekeringen = Werknemersverzekeringen (WW, WIA, ZW) + Volksverzekeringen (AOW, ZVW, AWBZ, Nabestaanden wet, Kinderbijslag). Deze verzekeringen worden betaald uit premies
  • Sociale voorzieningen (WWB ofwel bijstand) = voor iedereen. Wordt betaald uit belastinginkomsten
  • Wajong? Soc voorz of soc verz?

  Slide 30 - Tekstslide

  Zelf controle
  • Lees theorie H14, maar leer met gebruikmaking van voorbeelden uit praktijk!
  • Snap wat je aan het leren bent!
  • Iedere paragraaf uit studiehulp start met Kennen en Kunnen
  • Maak nog een keer 14.5, 14.8, 14.11, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.29 en 14.34


  • Zorg dat je met premies kunt rekenen en wat er met winst gebeurt bij averechtse selectie.
  • Zijn er onverzekerbare risico's? Ja! welke....
  • Waarom hebben we een sociaal vangnet vanuit de overheid en niet de markt?
  • Hoe ziet het sociale vangnet er uit?

  Slide 31 - Tekstslide

  Aan de slag
  • Nu maken 14.35

  Slide 32 - Tekstslide

  Slide 33 - Video

  Slide 34 - Video

  Slide 35 - Tekstslide

  Hoofdstuk 15 (Risico en ondernemen)
  Neem de gemaakte opgaven als leidraad
  Verschil EV en VV  (15.1)
  EV = aandeel (BV, NV) en eigen geld (eenmanszaak, zzp' er)

  Onderpand maakt leningen minder risicovol. Je betaalt minder rente.
  Rente is vergoeding voor: inflatie + risico + dienst van het uitlenen

  15.2 (leiding van onderneming versus aandeelhouders: AHOLD)
  • p 28 en eerste paragraaf p 29
  • p 31 Besloten Vennootschap (EV, aansprakelijkheid, leiding)
  • p 32 Naamloze Vennootschap (aandeelhouders, leiding, belangenverstrengeling)

  Slide 36 - Tekstslide

  Hoofdstuk 16 Beleggen
  Y = C + S + B
  Wat is het verschil tussen Sparen en Beleggen?
  Wat zijn effecten?

  Obligaties: wat zijn het? wat gebeurt er met waarde bestaande obligaties als rente verandert?
  Rendement op obligaties: rente EN koersverandering.
  Hoe werkt een obligatie (coupon betalingen)

  Aandelen: wat zijn het? Wat is rendement op een aandeel (dividend en koersverandering).
  Hoe wordt de waarde van een aandeel bepaald (vraag en aanbod, toekomst en verleden)
  Wat gebeurt er met de waarde van een aandeel als de rente daalt of stijgt?

  Slide 37 - Tekstslide

  slot

  vragen?


  Slide 38 - Tekstslide

  Slide 39 - Link