W20 - past simple questions and negations

Good afternoon!
Today's topic: past simple
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Good afternoon!
Today's topic: past simple

Slide 1 - Tekstslide

Lesson goals
  • You can make questions (vraagzinnen) in the past simple.
  • You can make negations (ontkenningen) in the past simple.
           
              ^ with regular AND irregular verbs

Slide 2 - Tekstslide

Past Simple
You use the past simple when something happened in the past and is finished.

Last night I had pizza for dinner. 
Yesterday, I walked to school.Slide 3 - Tekstslide

What is the past tense of 'to dance'?

Slide 4 - Open vraag

What is the past tense of 'to go'?

Slide 5 - Open vraag

Regular Verbs
Regelmatige werkwoorden
Verleden tijd = ww + ed 

Yesterday I played tennis with my friends. 

I moved to Utrecht when I was 18 years old. 

Slide 6 - Tekstslide

Irregular Verbs
onregelmatige werkwoorden: lijstje Learnbeat 4.2 A

I broke my arm last week. 

Last year, I went to France with my parents.

Slide 7 - Tekstslide

Past simple

Take notes!

Negations and questions

Ontkennende & vragende zinnen maken  

Slide 8 - Tekstslide

Past simple - questions & negations
Is het ww een vorm van to be (was/were?) 
- I wasn't happy yesterday.
- Was I happy yesterday? 

Is het ww geen vorm van to be? 
- I didn't eat pizza last night.
- Did we eat pizza last night? 

Slide 9 - Tekstslide

Past simple - questions & negations 
Bij alle werkwoorden (behalve vormen van to be: was/were): 

Gebruik maken van het hulp ww did/didn´t 
Gouden regel: na did/didn´t -> hele ww 

I didn't broke my arm last week.
I didn't break my arm last week.

Slide 10 - Tekstslide

Turn this sentence into a question:
Graham was late for school.

Slide 11 - Open vraag

Turn this sentence into a question:
She played in the musical.

Slide 12 - Open vraag

Make this sentence negative (ontkennend):

We were in France last summer.

Slide 13 - Open vraag

Make this sentence negative (ontkennend):

Mark cycled to work on Wednesday.

Slide 14 - Open vraag

Turn these sentences into questions AND negations.
1. I went to the gym last night.
2. Sarah liked singing when she was young.
3. The wolf tried to eat the little pigs.
4. He ate a whole pizza for lunch!
5. The teacher was happy about the school trip.
timer
8:00

Slide 15 - Tekstslide

Answers
1a Did I go to the gym last night?
1b I didn't go to the gym last night.
2a Did Sarah like singing when she was young?
2b Sarah didn't like singing when she was young?
3a Did the wolf try to eat the little pigs?
3b The wolf did not try to eat the little pigs.
4a Did he eat a whole pizza for lunch?
4b He didn't eat a whole pizza for lunch.
5a Was the teacher happy about the school trip?
5b The teacher wasn't happy about the school trip.

Slide 16 - Tekstslide

Ik snap hoe ik vragen en ontkenningen maak in de past simple.
Ja, ik begrijp het en kan het gaan toepassen.
Nog niet helemaal, ik wil graag nog wat meer oefenen.
Nee, ik wil extra uitleg van de docent.

Slide 17 - Poll

Ik snap hoe ik vragen en ontkenningen maak in de past simple.
  • Ja, ik begrijp het: werk samen met iemand en maak de opdracht in Learnbeat 4.2 D.

  • Meer oefenen: maak eerst de opdrachten in Learnbeat 4.2 C, daarna 4.2 D

  • Extra uitleg van de docent: kom naar de docent en neem je schrift mee.

Slide 18 - Tekstslide