Ontdek het politieke landschap van België

Ontdek het politieke landschap van België
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
WeroBurgerschapLager onderwijs

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Ontdek het politieke landschap van België

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontdek het politieke landschap van België

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kan je het politieke landschap van België schetsen en toelichten.

Slide 3 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel van de les aan de studenten.
Wat weet jij al over de politiek in België?

Slide 4 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

België: Een federale staat
België is een federale staat met verschillende politieke niveaus: federaal, regionaal en gemeenschappelijk.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat een federale staat is en bespreek de verschillende politieke niveaus.
De federale regering
De federale regering heeft de leiding over het hele land en bestaat uit de premier en verschillende ministers.

Slide 6 - Tekstslide

Bespreek de rol van de federale regering en noem enkele belangrijke ministers.
De gewesten en gemeenschappen
België heeft drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en drie gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap).

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat de gewesten en gemeenschappen zijn en bespreek de verschillen tussen de drie gemeenschappen.
De regionale regeringen
Elk gewest heeft zijn eigen regionale regering die verantwoordelijk is voor de regionale aangelegenheden.

Slide 8 - Tekstslide

Bespreek de rol van de regionale regeringen en noem enkele belangrijke ministers.
De gemeenschapsregeringen
Elke gemeenschap heeft haar eigen gemeenschapsregering die verantwoordelijk is voor de culturele en taalkundige aangelegenheden.

Slide 9 - Tekstslide

Bespreek de rol van de gemeenschapsregeringen en noem enkele belangrijke ministers.
De verkiezingen
De verkiezingen in België vinden om de vijf jaar plaats. Er zijn verschillende verkiezingen voor de verschillende politieke niveaus.

Slide 10 - Tekstslide

Beschrijf het verkiezingsproces en bespreek de verschillende verkiezingen.
België en de Europese Unie
België is lid van de Europese Unie en heeft daarom ook een Europese vertegenwoordiging.

Slide 11 - Tekstslide

Bespreek de rol van België binnen de Europese Unie en leg uit wat een Europese vertegenwoordiging is.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.