Les 7 'leiding geven'

Les 7
Wat gaan we doen?
Periode 1&2  theorie en oefenen
Periode 3&4 examen afleggen, een week lang in de keuken

Examen:
Begeleidt en stuurt medewerkers aan
(P2- K2- W1, W2 en W3)

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Facilitair LeidinggevendeMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Les 7
Wat gaan we doen?
Periode 1&2  theorie en oefenen
Periode 3&4 examen afleggen, een week lang in de keuken

Examen:
Begeleidt en stuurt medewerkers aan
(P2- K2- W1, W2 en W3)

Slide 1 - Tekstslide

Welkom
- 'Leidinggeven lunch'
- Komende 4 periodes
- Periode 1&2 > theorie en voorbereiding
- Periode 3&4 > Examen doen

Slide 2 - Tekstslide

Waar hebben we het vorige week over gehad? Wat hebben we gedaan?

Slide 3 - Woordweb

H4 Leidinggeven aan een team
4.1. Inleiding

In dit hoofdstuk bespreken we:
 • Teamontwikkeling
 • Teamspirit
 • Teameisen
 • De rol van ieder teamlid
 • Zelfsturende teams
 • Werkoverleg

Slide 4 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.2. Doelstellingen

Aan het einde van dit hoofdstuk weet je meer over:
 • Teamontwikkeling
 • Zelfsturende teams
 • Werkoverleg
 • Werkafspraken

Slide 5 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.3. Teamontwikkeling

Elke groep ontwikkelt zich volgens enkele opeenvolgende fasen. Als manager kun je die beïnvloeden. Deze fasen uit het groepsproces zien er al volgt uit:
 • Fase van oriëntatie
 • Fase van verzet
 • Fase van eenheid en saamhorigheid
 • Fase van productiviteit

Slide 6 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.4. Teamspirit
Hoe kan een goede teamspirit gecreëerd worden?
In de eerste plaats moet aan de teameisen worden voldaan. Dit houdt in dat:
 • er een gemeenschappelijk doel moet zijn;
 • er regelmatig overleg is;
 • de leden met elkaar moeten en kunnen samenwerken;
 • het team niet te groot is;
 • er open communicatie is;
 • de leden een flexibele instelling hebben.

Slide 7 - Tekstslide

Hoe krijg je een goede teamspirit?

Slide 8 - Woordweb

H4 Leidinggeven aan een team
4.4. Teamspirit

Hoe kan een goede teamspirit gecreëerd worden?
Naast de teameisen bestaan er nog enkele andere eisen:
 • Het team moet goed geleid worden
 • In het team moeten verschillende persoonlijkheden zitten
 • Er moet een eerlijke werkverdeling zijn
 • Van tijd tot tijd moet het team een ontspannende bezigheid hebben (teamuitje)


Slide 9 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.5. Teameisen
Om ervoor te zorgen dat het groepsproces zo vlot mogelijk verloopt, probeert de manager teamspirit te vergroten en aan teambuilding te doen.
Daarnaast let de manager op de volgende eisen:
 • Benoem en communiceer een gemeenschappelijk einddoel naar je teamleden.
 • Organiseer regelmatig teamoverleg.
 • Zorg voor samenwerkingsmogelijkheden tussen de teamleden.
 • Het team moet niet te groot zijn.
 • Ben open in je communicatie.
Flexibele instelling
Proffessionele beroepshouding

Slide 10 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.6. De rol van ieder teamlid

Iedere persoon heeft zijn eigen rol binnen het team.
Om toch te zorgen voor eenheid, wordt gewerkt volgens afspraken.
Deze werkafspraken zijn gericht op regels en richtlijnen.
Voorbeelden van werkafspraken:
 • Einde van de dag ruimt ieder zijn werkplek op.
 • Tijdens werktijden wordt geen gebruik gemaakt van privé-apparatuur.
 • Er wordt alleen koffie gedronken tijdens de vastgestelde pauzes.
Voorbeelden van ongeschreven regels (normen) op de werkplek:
 • Je gaat nooit naar huis als je collega’s nog niet klaar zijn.
 • Je trakteert de collega’s als je jarig bent.Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Les 7
Maken opdrachten 4.01 t/m 4.08


Slide 13 - Tekstslide

De Roos van Leary
''Volgens T. Leary heeft ons gedrag consequenties voor het gedrag van de ander. Door je op een bepaalde manier te gedragen beïnvloed je het gedrag van de ander. Zijn bevindingen resulteerden in de Roos van Leary''.

Via een test, die is gebaseerd op de Roos van Leary, kan je bepalen welke gedrag het meest op jou van toepassing is en welk gedrag je daarmee oproept bij een ander.

Slide 14 - Tekstslide

https://www.123test.nl/leary/ 
Kies in de test een van de twee gedragingen. Bedenk hoe jij jezelf, ten opzichte van anderen vaak opstelt. Denk hierbij aan vrienden, collega's, patiënten, docenten etc. Geef per keer aan welke gedraging het meest op je van toepassing is, het beste bij je past. Ook als beide minder op je van toepassing zijn. Maak dus altijd een keuze.

Slide 15 - Tekstslide

Wat kwam er bij jou uit de test?
Dominant
Defensief
Leiding nemend
Aanpassend

Slide 16 - Poll

H4 Leidinggeven aan een team
4.7. Zelfsturende teams


Zelfsturende teams komen voort uit het inzicht dat medewerkers productiever zijn als ze minder gecontroleerd worden en verantwoordelijk zijn voor hun eigen taken.
Successen van zelfsturende teams:
 • Vervullen van verschillende taken en delen van verantwoordelijkheden leidt tot goede resultaten.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden en het uitvoeren van andere taken motiveert teamleden.
 • Lager ziekteverzuim onder leden van zelfsturende teams.
 • Interne procedures verlopen sneller, omdat teamleden ze zelf inrichten.


Slide 17 - Tekstslide

H4 Leidinggeven aan een team
4.8. Werkoverleg

Werkoverleg = een regelmatige afdelingsvergadering waarin de medewerkers en de teamleider of manager overleg voeren.
Doel van het overleg:
 • Informeren
 • Motiveren
Voorwaarden van het houden van werkoverleg:
 • Regelmaat
 • Werktijd
 • Tijdsduur
 • Voorbereiding
 • Duidelijke structuurSlide 18 - Tekstslide

Les 7
Maken opdrachten 4.09  t/m 4.21 


Slide 19 - Tekstslide

Les 7
Verslag en zelf aan het werk!

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide