Verkiezingen 2.0 - verwerkingsopdracht

Verkiezingen 2.0
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
AlgemeenSecundair onderwijs

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Verkiezingen 2.0

Slide 1 - Tekstslide

Weet je nog?

Slide 2 - Tekstslide

Wanneer vinden de verkiezingen plaats?
A
op 9 juni 2024
B
op 13 oktober 2024
C
op 9 juni én 13 oktober 2024

Slide 3 - Quizvraag

Wie mag/moet er gaan stemmen wanneer?
A
vanaf 16 jaar moet iedereen gaan stemmen op 9/6 en op 13/10
B
vanaf 18 jaar moet iedereen gaan stemmen op 9/6 en op 13/10
C
vanaf 16 jaar moet iedereen gaan stemmen op 9/6; vanaf 18 jaar moet iedereen gaan stemmen op 9/6 en op 13/10

Slide 4 - Quizvraag

Voor wie/wat moet je gaan stemmen op 9 juni?
A
vanaf 16 jaar: Europees Parlement
B
vanaf 18 jaar: Europees Parlement
C
vanaf 16 jaar: Europees, Belgisch of federaal en regionaal
D
vanaf 16 jaar: Europees Parlement vanaf 18 jaar: Europees, Belgisch of federaal en regionaal

Slide 5 - Quizvraag

Welke verkiezingen vinden dan plaats op 13/10?
A
Lokaal: gemeente en provincie
B
Regionaal: Vlaams Parlement, of Waals Parlement, of Brussels Parlement of Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
C
Belgisch of federaal: Kamer van volksvertegenwoordigers

Slide 6 - Quizvraag

Dus:
Op zondag 9 juni 2024 worden er Europese, federale en regionale verkiezingen georganiseerd. 

Op zondag 13 oktober vinden de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen van 2024 plaats.

Slide 7 - Tekstslide

De volgende verkiezingen zijn op 9 juni 2024 en 13 oktober 2024.
9 juni 2024
Ben je 18 jaar of ouder?
Dan stem je op 9 juni 2024 voor:
  • het Europees Parlement
  • de Kamer van volksvertegenwoordigers (Federaal = voor heel België)
  • het Vlaams Parlement of het Brussels Parlement
Ben je 16 of 17 jaar op 9 juni? Dan stem je voor het Europees Parlement.
13 oktober 2024
Op 13 oktober 2024 stemmen we opnieuw. Dat doen we vanaf 18 jaar voor:
  • de gemeente
  • de provincie
  • alleen in Antwerpen: de districten


We moeten elke 5 of 6 jaar stemmen. 


Slide 8 - Tekstslide

Wat is 'blanco' stemmen?
A
stemmen op een kandidaat die niet officieel op de stembiljet staat
B
inleveren van een stembiljet zonder daarop een keuze aan te geven
C
stemmen zonder dat je je stem geheim houdt
D
stemmen op alle kandidaten tegelijk

Slide 9 - Quizvraag

Blanco stemmen betekent dat ...
A
je stem ongeldig is.
B
je stem naar de partij met de meeste stemmen gaat.
C
je een boete krijgt.
D
je stem niet meetelt en de geldige stemmen meer invloed krijgen.

Slide 10 - Quizvraag

Wat gebeurt er met blanco stemmen?
Niet veel.
Blanco stemmen tellen niet mee als ze de zetels van het parlement verdelen. Eigenlijk laat je de andere kiezers bepalen welke partijen en kandidaten veel of weinig stemmen krijgen.
Maar hoe meer kiezers blanco stemmen, hoe minder stemmen er nodig zijn voor een zetel. En omdat de blanco stemmen niet meetellen, krijgen de geldige stemmen dus meer invloed.
Een voorbeeld:
Er zijn 100 kiezers. 40 stemmen op lijst A, 20 op lijst B.
Lijst A haalt dus 40% van de stemmen, lijst B 20%.
Stemmen er 10 kiezers blanco of ongeldig? Dan zijn er geen 100 geldige stemmen meer, maar 90.
Dus dan haalt lijst A 44% (40/90) en lijst B 22% (20/90).
Dat is meer dan als er wel 100 geldige stemmen zouden zijn.
Daarom hoor je soms "blanco stemmen gaan naar de meerderheid". Dat klopt niet helemaal, maar nu weet je vanwaar dat komt.
Slide 11 - Tekstslide

En wat is ongeldig stemmen dan?

Je stemt ongeldig als je het bolletje inkleurt van verschillende lijsten of van kandidaten uit verschillende lijsten.
Je kan enkel op papier ongeldig stemmen, digitaal niet.

(Bron: watwat.be) 

Slide 12 - Tekstslide

p. 7 Politieke thema's
Migratie  - Wonen - Werk - Mobiliteit - Onderwijs - Landbouw
Media - Democratie - Klimaat - Veiligheid - Diversiteit
Nieuwe technologie - Energie - Gezondheid 

Slide 13 - Tekstslide

Welke 3 thema's spreken jou
het meeste aan?

Slide 14 - Woordweb

p. 7
Maak een woordweb van de politieke partijen die je al kent:
- namen
- kopstukken
- ideeën
- ...

Slide 15 - Tekstslide

politieke partijen

Slide 16 - Woordweb

p .8 Links of rechts?
Ken jij het verschil?
Kies de juiste optie!

Slide 17 - Tekstslide

Nadruk op individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid: Deze politiek benadrukt vaak de vrijheid van het individu om zijn eigen keuzes te maken, zonder te veel overheidsbemoeienis
A
links
B
rechts

Slide 18 - Quizvraag

Voorstander van een vrije markteconomie: Deze partijen geloven over het algemeen in minimale overheidsinterventie in de economie, waarbij ze streven naar lage belastingen en regelgeving voor bedrijven.
A
links
B
rechts

Slide 19 - Quizvraag

Nadruk op sociale gelijkheid en rechtvaardigheid: deze politiek streeft naar het verminderen van sociale ongelijkheid en het bieden van gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst.
A
links
B
rechts

Slide 20 - Quizvraag

Nadruk op traditionele waarden: deze politiek kan traditionele sociale normen en waarden ondersteunen, zoals familiewaarden, nationale identiteit en culturele conservatisme.
A
links
B
rechts

Slide 21 - Quizvraag

Voorstander van een actieve rol van de overheid: deze partijen pleiten vaak voor een grotere rol van de overheid in het bieden van sociale voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale bijstand, om gelijkheid te bevorderen.
A
links
B
rechts

Slide 22 - Quizvraag

Progressieve waarden en beleid: deze politiek kan progressieve standpunten ondersteunen, zoals LGBTQ+-rechten, milieubescherming en diversiteit.
A
links
B
rechts

Slide 23 - Quizvraag

p. 9 Politieke partijen
Verbind de juiste partij met de juiste omschrijving!

Slide 24 - Tekstslide

Een centrumlinkse tot linkse partij die zich richt op sociale gelijkheid, arbeidersrechten en progressieve sociaal-economische maatregelen. 
Een centrum tot centrumrechtse partij met christendemocratische en Vlaams-nationalistische wortels. Ze leggen nadruk op sociale rechtvaardigheid en ethische kwesties. 
Een centrumrechtse tot liberale partij die pleit voor economische vrijheid, individualisme en progressieve sociale standpunten. 
Een linkse politieke partij in Vlaanderen die zich richt op het verdedigen van arbeidersrechten, het verminderen van sociale ongelijkheid en het bekritiseren van het kapitalistische systeem. 
Een centrumrechtse partij die streeft naar meer Vlaamse autonomie en onafhankelijkheid. Ze focussen ook op sociaal-economische hervormingen. 
Een rechtse tot extreemrechtse partij met een sterke focus op Vlaamse identiteit, immigratiebeperking en law-and-order kwesties. 
Een centrumlinkse tot linkse partij die zich inzet voor ecologie, duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en progressieve waarden. 
GROEN
VLAAMS BELANG
CDNV
NVA
OPEN VLD
VOORUIT
PVDA

Slide 25 - Sleepvraag

Opdracht
Jullie maken een onderzoeksposter waarop één van de volgende onderwerpen wordt belicht: Migratie, Wonen, Werk, Mobiliteit, Onderwijs, Landbouw, Media, Democratie, Klimaat, Veiligheid, Diversiteit, Nieuwe Technologie, Energie en Gezondheid. 

Jullie presenteren de kernpunten van de partijstandpunten op een visueel aantrekkelijke en informatieve manier. 

Draai aan het wiel om je thema te bepalen!

Vul het schema op p. 11 aan ter voorbereiding.

Slide 26 - Tekstslide