methodisch werken

Methodisch werken
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBO

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Methodisch werken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen 
Na de les

 • Kan je vertellen hoe je gegevens verzamelt
 • Kan je vertellen welke methoden er zijn om gegevens te verzamelen.
 • Heb je kennis van observeren, analyseren en methodisch werken met een zorg(leef)plan om zorg en begeleiding te bieden.

Slide 2 - Tekstslide

Wat is methodisch werken?
A
Verpleegkundige zorg afstemmen op behoefte en wens van de cliënt
B
Werken op basis van een cyclisch stappenplan
C
Werken volgens gezondheidspatronen van Gordon
D
Persoonsgericht werken, je bent gastvrij

Slide 3 - Quizvraag

Wat is het voordeel aan methodisch werken
A
het tussentijds of achteraf beoordelen van een agenda
B
je doorloopt alles stappen van het proces
C
een bepaalde kijk op iets, een richtinggevende zienswijze
D
de product en procesevaluatie

Slide 4 - Quizvraag

Wat is methodisch werken
Methodisch  werken houdt in dat je verpleegkundig werk uitvoert door middel van een vaste doordachte werkwijze en dat je daarmee je doel wilt behalen.


Doormiddel van het zorg(leef)plan werk je methodisch

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Stappenplan methodisch werken
 1. Verzamelen van informatie
 2. Vastellen van de behoefte 
 3. Vaststellen zorgdoelen
 4. Vaststellen van en plannen zorgactiviteit
 5. Uitvoeren van zorgactiviteiten volgens planning
 6. Het evalueren en zo nodig bijstellen van zorg

Slide 7 - Tekstslide

Bij methodisch werken is er geen logische volgorde.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quizvraag

Voorbereiden en evalueren horen bij methodisch werken.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Welke voordelen ken je van methodisch werken

Slide 10 - Open vraag

Voordelen methodisch werken
 • de kans op fouten neemt af omdat je vooruit kijkt
 • zowel een ander als jijzelf weet wat er verwacht mag worden
 • je eigen handelen kan beter geëvalueerd worden om, als het nodig is, het handelen te verbeteren
 • anderen krijgen een duidelijker beeld van wat jij doet en wil gaan doen

Slide 11 - Tekstslide

In stap 1 gegevens verzamelen spreken we over een Anamnese, wat betekend dit?
A
Een gesprek met de arts
B
Een gesprek met de zorgvrager
C
Een online intake
D
Een schriftelijke overdracht

Slide 12 - Quizvraag

Tijdens de Anamnese kunnen de eventuele doelen besproken worden. Welke doelen zijn er binnen de zorg
A
Korte termijn doelen
B
Lange termijn doelen
C
Zowel korte als lange termijn doelen
D
geen van beide

Slide 13 - Quizvraag

Het in kaart brengen van wensen, behoeften en mogelijkheden van de zorgvragen noemen we ook wel...
A
zorgplan
B
zorgleefplan
C
ondersteuningsplan
D
A,B,C

Slide 14 - Quizvraag

Welk soort plan hoort bij welke soort zorg? Sleep naar elkaar toe.
Verpleeghuis, Verzorgingshuis, Thuiszorg
Gehandicaptenzorg
Geestelijke gezondheidszorg
Behandelings- en begeleidingsplan
Ondersteuningsplan
Zorgleefplan

Slide 15 - Sleepvraag

4 domeinen van de zorg.
Voor het in kaart brengen van de diagnose en situatie van de zorgvrager kunnen we gebruik maken van 4 domeinen van de zorg.

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Doelen 
Na het beantwoorden van de domeinvragen, kan je samen met de zorgvrager een doel opstellen. Dit doel zal na enige tijd behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Dit verloopt altijd in een cyclus.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Wat hebben we geleerd?Wat hebben we geleerd??

Slide 22 - Tekstslide