Les 6 - 1 vwo

1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 36 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Tekenopdracht in Tweetallen: Teken in vier verschillende vakken:

- Pangea en benoem de continenten

- Opbouw van de aarde en benoem de onderdelen van de aarde

- Hypo- en epicentrum 

- Vulkaan en geef aan waar je de pyroclastische stroom tegenkomt

timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Herhalingsvragen

Slide 4 - Tekstslide

Vragen?
 • Wat is schaal van Richter?
 • Hiermee wordt kracht van een aardbeving aangegeven 
 • Welke bewegingen maken de platen?
 • Convergentie, divergentie, transform
 • Wat is een breuklijn?
 • Grenzen tussen twee platen van de aardkorst

Slide 5 - Tekstslide

Vragen?
 • Uit welke drie onderdelen bestaat de aarde?
 • aardkorst, aardmantel, aardkern 
 • Wat is pangea?
 • Supercontinent
 • Wat is hypocentrum?
 • De plek in de aardkorst waar de aardbeving ontstaat

Slide 6 - Tekstslide

Vragen?
 • Wat is een trog?
 • Een langwerpige kuil in de zeebodem, op plekken waar de oceanische korst onder een continentale korst geduwd wordt 
 • Wat is een pyroclastische stroom?
 • Een gloedwolk van hete gassen, as en stof die bij een vulkaanuitbarsting met hoge snelheid de helling af komt en onderweg alles verschroeit.
 • Hoe ontstaat een tsunami?
 • Vloedgolf ontstaat door een aardbeving in de zeebodem.

Slide 7 - Tekstslide

Programma:

1.1 De aardkorst verschuift
1.2 Aardbevingen
1.3 Vulkanisme
1.4 Tsunami's

H1. Aarde in beweging

Slide 8 - Tekstslide

Waarom willen we dit weten?
Natuurrampen altijd in het nieuws
Aarde is voortdurend in beweging. Dat leidt tot gebergtevorming, aardbevingen, vukanisme en tsunami's
Slide 9 - Tekstslide

§1 De aardkorst verschuift

Slide 10 - Tekstslide

Platentektoniek
De aarde is opgebouwd uit drie delen:
 • Aardkern
 • Aardmantel
 • Aardkorst

De stukken aardkorst worden platen genoemd.
Het bewegen van platen = platentektoniek.

Slide 11 - Tekstslide

Waarom verschuiven de platen?

Slide 12 - Tekstslide

Convectiestromen 
Het stromende, taaie, vloeibare gesteente. 

Slide 13 - Tekstslide

De werking van platentektoniek (Bron 6 in je boek)

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Ruimtelijke gevolgen platentektoniek

50 miljoen jaar geleden zat Italië nog vast aan Afrika:
 • Tussen Italië en Europa lag oceaan
 • Alpen bestonden nog niet

Aardkorst van Afrika schuift naar het noorden, daardoor:
 • zee smaller
 • zeebodem komt klem te zitten
 • gesteentelagen worden omhooggeduwd
 • de Alpen ontstaan

Slide 16 - Tekstslide

§2 Aardbevingen

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Hoe ontstaat een aardbeving?
 • Twee aardplaten botsen
 • Gasboringen

Slide 19 - Tekstslide

Epicentrum en hypocentrum

Op de plek waar twee aardplaten elkaar raken, ontstaat de beving. We noemen dit het hypocentrum. Een ander woord is aardbevingshaard

De plek aan het aardoppervlak waar we de aardbeving het sterkste voelen, heet het epicentrum. Op een kaart zie je vaak het epicentrum.

Slide 20 - Tekstslide

Je ziet hier een kaartje van aardbevingen in Mexico, september 2017.

Het epicentrum van elke aardbeving is weergegeven op de kaart.

Slide 21 - Tekstslide

Schaal van Richter
Op de Schaal van Richter meten we de kracht van een aardbeving.

Elk volgend getal geeft aan dat de beving 10x zo zwaar is.

Een seismoloog is iemand die aardbevingen onderzoek.


Slide 22 - Tekstslide

Naast de Schaal van Richter, is er de Mercalli schaal. Deze geeft aan hoeveel schade er is door een aardbeving. Kun je bedenken in welk geval een aardbeving met 8,1 op de Schaal van Richter, toch laag kan scoren op de Mercalli schaal?

Slide 23 - Tekstslide

§3
 • Wat is vulkanisme?
 • Waar en waarom juist daar?

Slide 24 - Tekstslide

Waarom komen op plaatsen waar aardbevingen ontstaan ook vulmanen voor?

Slide 25 - Tekstslide

Ontstaan vulkaan
 1. Gesteente oceaanbodem wordt mantel ingeduwd, ontstaat een trog.
 2. Gesteente smelt, magma ontstaat
 3. Verhit materiaal is lichter dan omgeving
 4. verhit materiaal wil omhoog
 5. te hoge druk uitbarsting
 6. magma wordt lava en verlaat via de krater de vulkaan

Slide 26 - Tekstslide

Vulkanen in oceaan:
 • twee delen oceaanbodem uit elkaar
 • kier in aarkorst
 • opgevuld met heet gesteente (lava)
 • lava stolt
 • Ontstaan van nieuw stukje oceaanbodem
 • Midoceanische rug = soort van langgerekte berg op de oceaanbodem

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Maken: §4 opg. 1, 2, 4, 7, 8 (Zs)
Klaar? Verder werken portfolio opdrachten (Zs)
timer
13:00

Slide 29 - Tekstslide

Bespreken: §4 opg. 1, 2, 4, 7, 8 (Zs)

Slide 30 - Tekstslide

Samenwerken

Slide 31 - Tekstslide

Aan de slag: In tweetallen
1. Lees  em maak kanto opdracht
2. Klaar? Vinger omhoog. Extra opdracht


timer
10:00

Slide 32 - Tekstslide

Verdiepen

Slide 33 - Tekstslide

Aan de slag: Zs
1. Maken par. Herhaling Wereld - blz 16+17 (alle opdr.
2. Klaar? werken aan portfolio opdrachten


timer
15:00

Slide 34 - Tekstslide

Huiswerk: 30 okt.
 • Maken: herhaling wereld (Blz. 16+17)
 • Leren: 1.1 t/m 1.4. Volgende week oefentoets + Bespreken

Slide 35 - Tekstslide

Geleerd?

Slide 36 - Tekstslide