Feestdagen in beeld

Feestdagen in beeld
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Feestdagen in beeld

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van deze les kun je een dramales tableau vivant voor groep 5 organiseren en uitvoeren, waarbij groepen feestdagen uitbeelden en nabeschouwen.

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel van de les aan het begin, zodat de leerlingen weten waar ze aan werken.
Wat weet jij al over feestdagen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Warming-up oefening 1: Raad het feest
Laat de leerlingen in tweetallen om de beurt een feest bedenken en uitbeelden. De ander raadt om welk feest het gaat.

Slide 4 - Tekstslide

Deze oefening helpt leerlingen om creatief te denken en te oefenen met het uitbeelden van feesten.
Warming-up oefening 2: Poses aannemen
Laat de leerlingen om de beurt een pose aannemen die past bij een feest. De anderen raden om welk feest het gaat.

Slide 5 - Tekstslide

Deze oefening helpt leerlingen om hun lichaamsbeheersing en expressie te oefenen.
De opdracht
Verdeel de klas in zeven groepjes en geef elk groepje een feestdag om uit te beelden in een tableau vivant. Laat de groepjes hun tableau vivant presenteren aan de klas.

Slide 6 - Tekstslide

Geef de leerlingen duidelijke instructies over wat er van hen verwacht wordt bij de opdracht.
Groep 1: Kerstmis
Laat de leerlingen in groep 1 een tableau vivant maken over Kerstmis.

Slide 7 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Kerstmis om een goed tableau vivant te maken.
Groep 2: Pasen
Laat de leerlingen in groep 2 een tableau vivant maken over Pasen.

Slide 8 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Pasen om een goed tableau vivant te maken.
Groep 3: Sinterklaas
Laat de leerlingen in groep 3 een tableau vivant maken over Sinterklaas.

Slide 9 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Sinterklaas om een goed tableau vivant te maken.
Groep 4: Koningsdag
Laat de leerlingen in groep 4 een tableau vivant maken over Koningsdag.

Slide 10 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Koningsdag om een goed tableau vivant te maken.
Groep 5: Bevrijdingsdag
Laat de leerlingen in groep 5 een tableau vivant maken over Bevrijdingsdag.

Slide 11 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Bevrijdingsdag om een goed tableau vivant te maken.
Groep 6: Halloween
Laat de leerlingen in groep 6 een tableau vivant maken over Halloween.

Slide 12 - Tekstslide

Zorg ervoor dat de leerlingen genoeg informatie hebben over Halloween om een goed tableau vivant te maken.
Nabeschouwing
Laat de leerlingen bespreken wat ze hebben geleerd en wat ze van elkaar hebben gezien.

Slide 13 - Tekstslide

Evalueer de les met de leerlingen en laat ze feedback geven op elkaars werk.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 15 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 16 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.