making negatives with to do

do does don't doesn't
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 1

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

do does don't doesn't

Slide 1 - Tekstslide

Making negatives with to be or to do

Slide 2 - Tekstslide

wil je een ontkenning maken?
Dan moet je eerst kijken welk 
werkwoord in de zin staat

Slide 3 - Tekstslide

We are in the garden
A
het werkwoord is: we
B
het werkwoord is: in
C
het werkwoord is: are
D
het werkwoord is: garden

Slide 4 - Quizvraag

I am at my sister's home
A
het werkwoord is: I
B
het werkwoord is: am
C
het werkwoord is: my
D
het werkwoord is: home

Slide 5 - Quizvraag

Peter is always in a hurry
A
het werkwoord is: is
B
het werkwoord is: always
C
het werkwoord is: in
D
het werkwoord is: hurry

Slide 6 - Quizvraag

Het werkwoord
             is hier 
 • am
 • are
 • is
Dit is het werkwoord : to Be

Slide 7 - Tekstslide

Als we een ontkenning maken komt er not achter am / are / is te staan 
 • they are late         they are not late
 • he is 12 years old     he is not 12 years old
 • I am at home      I am not at home

Slide 8 - Tekstslide

Soms heb je  zinnen zonder am / are / is
Kijk weer goed wat het werkwoord is

Slide 9 - Tekstslide

Peter really likes pizza and fries
A
het werkwoord is: really
B
het werkwoord is: pizza
C
het werkwoord is: likes
D
het werkwoord is: fries

Slide 10 - Quizvraag

My parents fly back home this morning
A
het werkwoord is: my parents
B
het werkwoord is: back
C
het werkwoord is: home
D
het werkwoord is: fly

Slide 11 - Quizvraag

I go home after my classes
A
het werkwoord is: go
B
het werkwoord is: home
C
het werkwoord is: after
D
het werkwoord is: classes

Slide 12 - Quizvraag

Mary never eats fruit for lunch
A
het werkwoord is: never
B
het werkwoord is: fruit
C
het werkwoord is: eats
D
het werkwoord is: for

Slide 13 - Quizvraag

they always watch a lot of television
A
het werkwoord is: they
B
het werkwoord is: watch
C
het werkwoord is: a lot of
D
het werkwoord is: always

Slide 14 - Quizvraag

de werkwoorden zijn hier :
 • watch
 • eat
 • go
 • fly
 • like
 het werkwoord is dus geen am/ are/ is. Je kunt nu de ontkenning niet maken door not achter het werkwoord te zetten

Slide 15 - Tekstslide

Om de ontkenning te maken zet je Don't of doesn't voor het werkwoord
Hoe kies je tussen don't of doesn't?

Slide 16 - Tekstslide

I don't                                         
you don't
he doesn't
she doesn't
it doesn't
we don't
you don't
they don't
      Don't         * I
                         * you
                         * we
                         * they
                         * het onderwerp is meervoud
 
  
Doesn't       * he
                      * she
                      * it
                      * woorden die je in de plek                                kunt zetten van he /she /it

Slide 17 - Tekstslide

they always watch a lot of television
A
bij de ontkenning gebruik je : don't
B
bij de ontkenning gebruik je : doesn't

Slide 18 - Quizvraag

Mary never eats fruit for lunch
A
bij de ontkenning gebruik je : don't
B
bij de ontkenning gebruik je : doesn't

Slide 19 - Quizvraag

I go home after my classes
A
bij de ontkenning gebruik je : don't
B
bij de ontkenning gebruik je : doesn't

Slide 20 - Quizvraag

My parents fly back home this morning
A
bij de ontkenning gebruik je : don't
B
bij de ontkenning gebruik je : doesn't

Slide 21 - Quizvraag

Peter really likes pizza and fries
A
bij de ontkenning gebruik je : don't
B
bij de ontkenning gebruik je : doesn't

Slide 22 - Quizvraag

Dus als je een ontkenning maakt van zinnen waar geen am/ are /is in staat 
Zet je don't of doesn't voor het werkwoord
They eat an apple            they don't eat an apple 
I sleep a lot          I don't sleep a lot
We go to Spain         we don't go to Spain

Slide 23 - Tekstslide

Zijn we nu klaar?
Nee als je een ontkenning maakt van zinnen waarin het werkwoord niet am is of are is moet je altijd 2 dingen doen

Slide 24 - Tekstslide

1
zet don't of doesn't voor het werkwoord  om de ontkenning te maken
2
Het werkwoord in de zin zet je terug in de oorspronkelijke vorm : het wordt weer het hele werkwoord

Slide 25 - Tekstslide

they watch a lot of television
A
they don't watch
B
they doesn't watch
C
they don't watches
D
they doesn't watches

Slide 26 - Quizvraag

2
Mary eats an apple
Het werkwoord : eats moet terug in de                                                             oorspronkelijke vorm 
wordt weer : eat
( de s verdwijnt dus)

Slide 27 - Tekstslide

Mary often eats pizza for lunch
A
Mary don't often eat
B
Mary doesn't often eat
C
Mary don't often eats
D
Mary doesn't often eats

Slide 28 - Quizvraag

I go home after my classes
A
I don't go home
B
I don't goes home
C
I doesn't go home
D
I doesn't goes home

Slide 29 - Quizvraag

My parents fly to Spain this afternoon
A
my parents don't flies to Spain
B
my parents doesn't flies to Spain
C
my parents doesn't fly to Spain
D
do my parents don't fly to Spain

Slide 30 - Quizvraag

Peter really likes cake and ice cream
A
Peter doesn't really likes
B
Peter doesn't really like
C
Peter don't really likes
D
Peter don't really like

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Link

maak een goede zin :
He doesn't is late for class

Slide 33 - Open vraag

maak een goede zin :
He hasn't a wooden leg

Slide 34 - Open vraag

Maak een goede zin:
He writes not a letter

Slide 35 - Open vraag