MM12 Hoofdstuk 3

Middle Management-12: Hoofdstuk 3
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Middle Management-12: Hoofdstuk 3

Slide 1 - Tekstslide

Doel van de les
 • De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening
 • Contante verkopen
 • Archivering
 • Schema verkoopproces 

Slide 2 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
 1. Offerte samenstellen
 2. Orders verwerken
 3. Pakbonnen maken
 4. Facturen maken

Slide 3 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#1: Offerte samenstellen
- Levertijd → technische en economische voorraad.

- Overige leveringsvoorwaarden → kwantumkorting en andere kortingsacties.


Slide 4 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#1: Offerte samenstellen
- Kredietwaardigheid en kredietlimiet → debiteurenadministratie zorgt voor bijhouden achterstand debiteuren, verschil te vorderen bedrag en kredietlimiet debiteur en het betalingsgedrag van de debiteur.
 
- Verzenden offerte → door de chef verkoopafdeling. Een kopie is belangrijk
 ter vergelijking met de bestelorder.


Slide 5 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#2: Orders verwerken
- Nummering bestelorders → belangrijk voor het maken van een factuur. De
 gegevens op de factuur mogen niet afwijken van de offerte. 

- Invullen intern bestelformulier → debiteurnummer, ordernummer,
 factuuradres, aantal besteld, artikelnummer, artikelomschrijving, bedrag, 
 orderdatum, datum orderbevestiging en afleveringsdatum.


Slide 6 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#2: Orders verwerken
- Opdracht naar magazijnbeheerder → wanneer een bestelorder betrekking
 heeft op een uitgebrachte offerte.

- Orderbevestiging → de koper wordt op de hoogte gesteld dat de order is
 ontvangen.

- Register ontvangen orders → bijgehouden op de volgorde van binnenkomst.


Slide 7 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#3: Pakbonnen maken

Een pakbon is een document dat je meestuurt met je goederen, waarop in ieder geval een omschrijving, een eenheid en een hoeveelheid van de levering is gespecificeerd. Een pakbon wordt soms ook wel een leveringsbon genoemd.

Slide 8 - Tekstslide

De vier belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening. 
#4: Facturen maken
Men moet controleren of de adressering, het aantal artikelen, rabatpercentages enz. met de offerte en de orderbevestiging kloppen.
Bij facturering kunnen we ondescheid maken in:
 • Voorfacturering
 • Nafacturering
 • Cyclische facturering
 • Baliefacturering


Slide 9 - Tekstslide

Soorten facturering
Voorfacturering
Facturen maken en verzenden voordat de artikelen zijn
 afgeleverd. De factuur wordt in 6-voud gemaakt;
 2x magazijnbeheerder
 1x kantoorvoorraad administratie
 1x debiteurenadministratie
 1x afnemer
 1x verkoopafdeling

Slide 10 - Tekstslide

Soorten facturering
Nafacturering
 Facturen maken en verzenden nadat de artikelen zijn
 verzonden.

Cyclische facturering
Periodiek maken en verzenden van een factuur bij
regelmatig verzenden van artikelen. 

Slide 11 - Tekstslide

Soorten facturering
Baliefacturering
Opmaken van de factuur aan de balie voor klanten die
 
contant willen of moeten betalen.Balieaflevering: er wordt direct geleverd, maar niet direct betaald. Factuur wordt nagezonden. 

Slide 12 - Tekstslide

Contante verkopen
Bij contante verkopen worden de goederen geleverd door de onderneming en wordt er direct betaald door de klanten.
Maatregelen tegen diefstal: 
- Winkelwagentje;
- Camera’s;
- Personeel;
- Afsluitbare vitrinekasten;
- Verzoek;
- Signaalsysteem;
- Steekproefcontroles bij de uitgang;
- Korting voor personeel.

Slide 13 - Tekstslide

Contante verkopen
Bediening:
- Geeft advies;
- Aflevering van het gekochte artikel bij de kassa;
- Inpakken artikelen;
- Alarm afhalen.
Rekening in 5-voud:
- 1x exemplaar voor de afnemer;
- 2x exemplaar kassier;
- 1x magazijnbeheerder;
- 1x verkoopafdeling.
Extra factuur → bestemd voor de belastingdienst.

Slide 14 - Tekstslide

Archivering
Bewaren en beveiligingen van bestanden:
- 7 jaar voor de fiscus;
- Afgewikkelde orderbevestigingen op een back-up

Slide 15 - Tekstslide

Schema Verkoopproces

Slide 16 - Tekstslide

Welke van onderstaande activiteit behoort niet tot het verkopen op rekening?
A
Facturen maken
B
Pakbonnen maken
C
Maatregelen tegen diefstal
D
Orders verwerken

Slide 17 - Quizvraag

Voor hoeveel jaren moeten de bestanden bewaart worden voor de fiscus?
A
5 jaar
B
6 jaar
C
7 jaar
D
8 jaar

Slide 18 - Quizvraag

Facturen maken en verzenden nadat de artikelen zijn verzonden. Er is hier sprake van welke soort facturering?
A
Voorfacturering
B
Nafacturering
C
Cyclische facturering
D
Baliefacturering

Slide 19 - Quizvraag

Een offerte is gelijk aan een bestelling
A
Juist
B
Onjuist

Slide 20 - Quizvraag

Aan het einde van de les weet je:
 • De 4 belangrijkste activiteiten bij verkopen op rekening
 • Belangrijkste activiteiten bij contante verkopen
 • Belang van archivering
 • Schema verkoopproces

Slide 21 - Tekstslide

Zijn er vragen?
HW: Maken vraag 1 t/m 6

Slide 22 - Tekstslide