Presentatie SAP

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat vinden jullie de belangrijkste ontwikkeling voor het vak burgerschap?
A
het bijbrengen van respect en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat
B
het ontwikkelen van competenties die de leerling in staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de Nederlandse samenleving
C
het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht etc.

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video''Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, komen later minder vaak in financiële problemen.''


''Geldproblemen zijn een maatschappelijk probleem. Financiële opvoeding is daarom niet alleen een taak van de ouders.''

(Nibud, 2020)

Slide 5 - Tekstslide

Wat is het belangrijkste voor een effectieve interventie? (Financiële educatie)

Slide 6 - Open vraag

Kwetsbare jongeren
Boost! is een orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC), bedoeld voor alle leerlingen die de connectie met het onderwijs dreigen te verliezen of reeds verloren hebben.

Slide 7 - Tekstslide

Welke 3 basisbehoeften zijn er nodig om intrinsieke motivatie te verhogen?
A
competitie, veiligheid en sociaal contact
B
duidelijkheid, continuïteit en zelfontplooiing
C
vertrouwen, waardering en stabiliteit
D
autonomie, competentie en relatie

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Tekstslide

Pilot financiële educatie
Prototype 1: Geld verdienen
Prototype 2: 18+ en wat dan?
Prototype 3: Geldezels
Prototype 4: Leven in de bijstand

Slide 10 - Tekstslide

Sterktes

Voldaan aan eisen en wensen
Gebruiksvriendelijk
Dichtbij de belevingswereld

Zwaktes

Tijd
Voorkennis
(aanwezige collega's)

Slide 11 - Tekstslide

Resultaat

Les 1: Geld verdienen
https://www.lessonup.com/nl/lesson/6kBwspRbDGtRtMXTr?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1635943662627&utm_medium=shared-link
Les 2: Geldezels
https://www.lessonup.com/nl/lesson/CX9kkxtzcEdQXBrus?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1636542841575&utm_medium=shared-link
Les 3: 18+ en wat dan?
https://www.lessonup.com/nl/lesson/8BjvB83RZzhxn7suZ?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1635943716484&utm_medium=shared-link
Les 4: Leven in de bijstand
https://www.lessonup.com/nl/lesson/27adGtNQcT829K8Sh?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1637709798762&utm_medium=shared-link


Slide 12 - Tekstslide

Is Mari technisch genoeg om met LessonUp om te kunnen gaan?
A
Ja
B
Nee
C
Zeker niet
D
''Raak er nu al van in paniek'' Mari 2021

Slide 13 - Quizvraag

Zorgt de pilot voor een duurzame ontwikkeling binnen het SWV-VO De Langstraat? (Samenwerkingsverband Waalwijk en omstreken) (Zo ja, waarom?)

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video