M4D October 3rd chapter 2 (5, 6)

Hello class!
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Middelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Hello class!

Slide 1 - Tekstslide


1. Oefenexamen
2. repeat grammar chapter 2
3. do sheet with exercises

Slide 2 - Tekstslide

Future 


Slide 3 - Tekstslide

Welke 4 manieren gebruiken we om de future uit te drukken

1
2
3
4

Slide 4 - Tekstslide

Welke 4 manieren gebruiken we om de future uit te drukken

1.  will
2. to be going to
3.  present continuous ( to be + ww+ing)
4.  present simple ( hele werkwoord)

Slide 5 - Tekstslide

 Future met will.

                                                    

In de toekomende tijd  gebruikt je  will + hele werkwoord bij:


*

*

*

*

*Slide 6 - Tekstslide

 Future met will.

                                                    

Je gebruikt will + hele werkwoord bij:


* beslissingen (spontaan besluit): Don't worry, I will do the groceries.

* iets aanbieden: I will help you to do the dishes.

* belofte: I will call you, I promise.

* aankondiging: They will get married in November.

* voorspelling zonder 'bewijs' : I think it will rain next week.

Slide 7 - Tekstslide

 Future met to be going to.      

    Je gebruikt to be going to in de toekomende tijd bij:


*

*

Slide 8 - Tekstslide


Je gebruikt to be going to in de toekomende tijd :


* Om aan te geven dat iemand iets van plan is

We are going to visit my grandparents .


* Bij een voorspelling met 'bewijs'

Look at those clouds! It's going to rain.

Slide 9 - Tekstslide


Wanneer gebruik je  de present continuous met betrekking tot de toekomende tijd? (Future)Slide 10 - Tekstslide

J e gebruikt de present continuous in de toekomende tijd om te praten over afspraken in de nabije toekomst waarvan de tijd en/of plaats al vaststaat.


I am meeting my brother at five o'clock.


We are seeing a new film tomorrow.

Slide 11 - Tekstslide

present simple in de toekomende tijdWanneer gebruik je de present simple in de toekomende tijd?


Slide 12 - Tekstslide

present simple in de toekomende tijd


Je gebruikt de present simple in de toekomende tijd als het gaat om tijden volgens een vast rooster.


* aankomst-en vertrektijden

* openings-en sluitingstijden

* begin-en eindtijden.

Slide 13 - Tekstslide

will                                                                                                               to be going to 
* beslissing ( spontaan besluit)                                                                                                       
* belofte                                                                                               * iemand is in de toekomst iets van plan
* iets aanbieden                                                                                * voorspelling met bewijs
* aankondiging
* voorspelling zonder bewijs

present continuous ( to be+werkwoord+ing)                           present simple  (hele werkwoord)

*afspraken in de nabije toekomst waarvan de plaats          * tijden volgens een vast schema.
   en/ of tijd vaststaat.

Slide 14 - Tekstslide


1. Do in Learnbeat: Watching B ' A man and his dog'
2. Do in Learnbeat: Grammar C and D
3. Do in Learnbeat: examentraining A
4. Study vocabulary + Grammar

Slide 15 - Tekstslide

Homework

     study vocabulary and grammar  chapter 1 and 2

Slide 16 - Tekstslide

0

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video