wk 16: grammatica + leestoets bespreken

Wk 16: grammatica & leestoets bespreken
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Wk 16: grammatica & leestoets bespreken

Slide 1 - Tekstslide

Leestoets bespreken

Slide 2 - Tekstslide

grammatica
 • We oefenen en herhalen het wederkerend, wederkerig en bezittelijk  voornaamwoord. 
 • Je leert het aanwijzend en vragend voornaamwoord en hoe je die in de zin kunt vinden.
 • Je leert het betrekkelijk voornaamwoord

Slide 3 - Tekstslide

 bez.vnw (herhaling)
Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets of iemand is. 

Ik heb mijn kat vanochtend te eten gegeven.
Jullie zijn zijn spullen vergeten mee te nemen.
Marja heeft jouw agenda gevonden. (Mariekes)
Ik heb uw tas op de schap gelegd. (Mariekes)
Die pen is de mijne.
Tijdens onze vakantie hebben we veel bezichtigd.
Bij twijfel, vul een naam in. Hoe je een 's' achter de naam? Dan is het een bez.vnw!

Slide 4 - Tekstslide

wederkerig voornaamwoord (herhaling)
Wederkerig voornaamwoord geeft aan dat er een wederzijdse relatie is in de zin. 

Wij hebben elkaar het jawoord gegeven.  In deze zin zit een wederzijdse relatie omdat persoon A het jawoord heeft gegeven aan persoon B en persoon B dit andersom richting persoon A heeft uitgesproken. 

De 3 wederkerige voornaamwoorden zijn: elkaar / mekaar / elkander

Slide 5 - Tekstslide

wederkerend voornaamwoord (herhaling)
Het wederkerend voornaamwoord herhaalt het onderwerp uit de zin in een andere vorm (zie volgende dia). Komt alleen voor met een wederkerend ww:

zich ergeren
zich vergissen
zich schamen 
wederkerende werkwoorden beginnen altijd met 'zich'

Slide 6 - Tekstslide

Even oefenen:

Ik vergiste me in de afstand die ik moest lopen.
Wij ergeren ons al de hele nacht aan het lawaai.
Zij hebben elkaar geholpen bij die klus.
Jij schaamt je daarvoor niet? 
Ik verveel me. Is 'me' een wederkerend voornaamwoord? 
Hij verveelt zich --> ja dus!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Even oefenen in je bubbel of alleen (2Q/2V):

Ik kan me voorstellen (dat) jij een onvoldoende hebt gehaald. 


Opdracht: Benoem alle woordsoorten in de zin. Kies uit: znw, bnw, lw, zww, hww, vz, bez.vnw, wederkerend/wederkerig vnw, pers.vnw.

Wie is ervan overtuigd de zin foutloos te kunnen benoemen?

Slide 9 - Tekstslide


Ik kan me voorstellen (dat) jij een

 onvoldoende hebt gehaald.Kijk je eigen antwoorden na. Noteer aan de binnenkant van de kaft van je schrift welke woordsoorten verkeerd gingen. Je hoeft hier verder nog niets mee te doen.

Slide 10 - Tekstslide

Opdracht 7 blz. 74 nakijken (2P)
!
Noteer de woordsoorten die verkeerd gingen op je lijstje. 

Slide 11 - Tekstslide

Is een wederkerend ww altijd wederkerend? 
Sommige wederkerende werkwoorden  zijn niet altijd verplicht wederkerend. Ze kunnen zowel met als zonder wederkerend voornaamwoord voorkomen; deze werkwoorden worden ook wel toevallig wederkerend genoemd. 

Voorbeeld:
 • Ik was me boven de wastafel. --> wederkerend ww
 • Ik was mijn broek.   --> gewoon ww

Slide 12 - Tekstslide

aanwijzend voornaamwoord (aanw.vnw)
Er zijn 4 aanwijzende voornaamwoorden: dit/deze/die/dat

Ik heb dat huis gekocht.
Dit is mijn pen.
Deze auto is van mijn vader
Is die rugzak van jou?Slide 13 - Tekstslide

vragend voornaamwoord (vr.vnw)
Er zijn 4 vragende voornaamwoorden: wie/wat/welke/wat voor(een)

Wie heb je uitgenodigd?
Wat bedoel je daarmee?
Welke broek zal ik kiezen?
Wat voor een shampoo gebruik jij?Slide 14 - Tekstslide

Lesplanning 2P
 • Opdr 9 blz. 76 maken
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw (beide oefeningen t/m zin 5)
 • Instructievideo betrekkelijk voornaamwoord kijken (dia 19) + aantekening maken in schrift
 • 2 oefening Juf Melis samen maken
 • Opdr 9 blz. 76 maken
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw

Slide 15 - Tekstslide

Lesplanning 2V/2Q
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw (beide oefeningen t/m zin 5)
 • Instructievideo betrekkelijk voornaamwoord kijken (dia 19) + aantekening maken in schrift
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - betrekkelijk voornaamwoord
 • 2 oefening Juf Melis samen maken
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw (van beide oefeningen t/m zin 5)
 • Luisteren naar uitleg betrekkelijk voornaamwoord
 • Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - betrekkelijk voornaamwoord

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Link

Slide 18 - Link

Slide 19 - Video

Afsluiting
Huiswerk:


2p: Schooltas: opdr 9 blz. 76 maken + Drive grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw (blauwe groep maakt alleen 1e 5 zinnen).

2Q/2V : Drive: grammatica - blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - aanwijzend vnw + vragend vnw (van beide oefeningen t/m zin 5) + blok 1 t/m 3 - oefeningen in groepjes - betrekkelijk voornaamwoord

Slide 20 - Tekstslide