Movies that Matter - An Occurence at Arverne - MBO

An Occurrence at Arverne
Robert Broadhurst, 2019
Les over
etnisch profileren
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMens & Maatschappij+1Middelbare schoolMBOVoortgezet speciaal onderwijsvmboLeerroute VTLeerroute VB

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Welkom bij deze les bij de film An Occurrence at Arverne (Robert Broadhurst, 2019). Tijdens deze les maakt jouw klas kennis met filmeducatie en mensenrechten in de breedste zin. Film is een uitstekend middel om het besef van jongeren over maatschappelijke thema's te vergroten. Met deze les open je de ogen van leerlingen en studenten voor mensenrechtenthema's. In deze les bekijken leerlingen de film An Occurrence at Arverne (2019). In An Occurrence at Arverne volgen we een man die een kort bezoek brengt aan een leeg huis. Al snel wordt duidelijk dat het alledaagse niet zonder gevaar is, als je zwart bent. Deze spannende korte film gaat over discriminatie en de gevolgen van stereotypering. Heb je vragen of opmerkingen over deze les? Neem dan gerust contact met ons op door te mailen naar educatie@moviesthatmatter.nl of te bellen naar 020-2807612.

Instructies

Thema's
 • Vooroordelen
 • Discriminatie
 • Etnisch profileren
Opzet van de les
Deze les bestaat uit de volgende delen:
Film kijken
Deel 1: Vooroordelen
Deel 2: Etnisch profileren
Deel 3: Wat moet ik doen als de politie mij aanhoudt?
Deel 4: Gevolgen van etnisch profileren

Leerdoelen
Aan het einde van de les:
 • weet je wat vooroordelen zijn;
 • kun je uitleggen wat etnisch profileren is;
 • weet je wat de gevolgen van etnisch profileren zijn;
 • weet je wat je moet doen als je aangehouden wordt door de politie.
Werkwijze
 • Per slide wordt beschreven wat de bedoeling is.
 • De les kan geprint worden, inclusief de notities per slide (zie PDF in de bijlage). In deze notities vind je nog algemene, uitgebreide informatie die je helpt door deze les te navigeren.
 • Het is bij deze les niet nodig om met 'devices in de klas' te werken. Je kunt dit uitzetten door het vinkje onderin het scherm van de lespresentatie te deactiveren.
 • Op de slides zijn hotspotbuttons te vinden. Door deze aan te klikken verschijnt er (extra) informatie, een vraag of een instructie. Als docent kun je ervoor kiezen om de informatie onder de hotspotbutton met hoed samen met de leerlingen/studenten te lezen of zelf aan leerlingen/studenten te vertellen. De informatie is daarom ook opgenomen in de instructies bij de losse slides.
Veel plezier met de les!

Lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.

Instructies

Onderdelen in deze les

An Occurrence at Arverne
Robert Broadhurst, 2019
Les over
etnisch profileren

Slide 1 - Tekstslide

Welkom bij deze les bij de film An Occurrence at Arverne.
Je gaat zo een korte film bekijken
In deze korte film probeert een man binnen te komen bij een onbekend huis. Als toeschouwer ga je uiteindelijk met hem mee naar binnen. 
 Aan het einde van de les;
 - weet je wat vooroordelen zijn.
 - kun je in je eigen woorden uitleggen wat etnisch profileren is.
 - weet je wat je moet doen als je staandegehouden wordt door de politie. 

Slide 2 - Tekstslide

In deze korte film probeert een man binnen te komen bij een onbekend huis. Als toeschouwer ga je uiteindelijk met hem mee naar binnen. 

 Aan het einde van de les;
 - weet je wat vooroordelen zijn.
 - kun je in je eigen woorden uitleggen wat etnisch profileren is.
 - weet je wat je moet doen als je staandegehouden wordt door de politie. 

Slide 3 - Video

Bekijk het filmpje met Nederlandse ondertiteling door dat aan te klikken bij CC. 
Deel 1: Vooroordelen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gebeurt er na dit laatste shot volgens jou? 
Waarom denk je dat?
Wat voor emoties roept An Occurrence at Arverne bij jou op?

Slide 5 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Wat voor emoties roept An Occurrence at Arverne bij jou op?

- Wat gebeurt er na dit laatste shot volgens jou? 

- Waarom denk je dat?
In deze film zie je dat er een mevrouw is die naar de man kijkt terwijl hij het huis in probeert te komen. Het kan zijn dat zij een vooroordeel heeft. Wat is een vooroordeel? 
Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand een vooroordeel over jou had dat niet juist was? Geef een voorbeeld. 
Heb jij wel eens een vooroordeel over iemand? Geef een voorbeeld. 

Slide 6 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- In deze film zie je dat er een mevrouw is die naar de man kijkt terwijl hij het huis in probeert te komen. Het kan zijn dat zij een vooroordeel heeft. Wat is een vooroordeel? 

- Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand een vooroordeel over jou had die niet juist was? Geef een voorbeeld. 

- Heb jij wel eens een vooroordeel over iemand? Geef een voorbeeld. 

Extra informatie voor de docent
Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is gebaseerd over iemand of een groep mensen. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een (negatieve) stereotype. Vaak zijn vooroordelen het resultaat van generaliseringen.
Deel 2: Etnisch profileren

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In het filmpje op de volgende slide onderzoekt Mohammed deze vraag: Is etnisch profileren goed en efficiënt politiewerk? Hiervoor gaat hij in gesprek met Centraal Bureau voor Statistiek
CBS
CBS houdt data bij. Voorbeelden:
1 Hoeveel internetaankopen er in 2020 waren. 
2 Hoeveel leerlingen hun vmbo-diploma in 2020 hebben gehaald. 
3 En in dit geval hoe de criminaliteitscijfers zijn verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen in ons land.
Kun jij een voorbeeld geven van etnisch profileren in jouw omgeving?
Etnisch profileren
Etnisch profileren vindt plaats als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken in plaats van objectief verdacht gedrag.

Slide 8 - Tekstslide

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen en begeleidt dit goed zodat er geen onveilige sfeer ontstaat in de klas:

 - Kun jij een voorbeeld geven van etnisch profileren in jouw omgeving?

Etnisch profileren vindt plaats als de politie uitgaat van uiterlijke kenmerken in plaats van objectief verdacht gedrag.

In het filmpje op de volgende slide onderzoekt Mohammed deze vraag: Is etnisch profileren goed en efficiënt politiewerk? Hiervoor gaat hij in gesprek met Centraal Bureau voor Statistiek

CBS houdt data bij. Voorbeelden:
1 Hoeveel internetaankopen er in 2020 waren. 
2 Hoeveel leerlingen hun vmbo-diploma in 2020 hebben gehaald. 
3 En in dit geval hoe de criminaliteitscijfers zijn verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen in ons land.

0

Slide 9 - Video

Bekijk dit filmpje. 
In het filmpje op de vorige slide heeft Mohammed het over etnisch profileren. Leg in je eigen woorden uit wat dat is. 
Waarom zou de politie etnisch profileren?
Bedenk drie argumenten voor en drie argumenten tegen etnisch profileren. Bespreek dit met je klasgenoten. 
In de rest van het filmpje waar je zo naar gaat kijken gaat Mohammed in gesprek met een hoogleraar criminologie en stelt de vraag: Is een politiesysteem zonder etnisch profileren ook mogelijk?

Slide 10 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- In het filmpje op de vorige slide heeft Mohammed het over etnisch profileren. Leg in je eigen woorden uit wat dat is. 

- Waarom zou de politie etnisch profileren?

- Bedenk drie argumenten voor en drie argumenten tegen etnisch profileren. Bespreek dit met je klasgenoten. 

- In de rest van het filmpje waar je zo naar gaat kijken gaat Mohammed in gesprek met een hoogleraar criminologie en stelt de vraag: Is een politiesysteem zonder etnisch profileren ook mogelijk?
0

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Mohammed zegt aan het einde van het filmpje dat 93% van de Marokkaans-Nederlanders oneerlijk behandeld worden. Wat denk je dat dat met deze mensen doet?
Maak woordweb rondom deze vraag: Wat kan de politie volgens jou doen om etnisch profileren te stoppen?

Slide 12 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Mohammed zegt aan het einde van het filmpje dat 93% van de Marokkaans-Nederlanders oneerlijk behandeld worden. Wat denk je dat dat met deze mensen doet?

- Maak woordweb rondom deze vraag: Wat kan de politie volgens jou doen om etnisch profileren te stoppen?

Deel 3: Wat moet ik doen als de politie mij aanhoudt?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In het filmpje van Mohammed vertelt hij dat Marokkaans-Nederlandse jongeren vaker staandegehouden worden door de politie. Weet je eigenlijk wat je moet doen als dat gebeurt? Benoem twee dingen die je moet doen als de politie om jouw ID vraagt. 
Waarom denk je dat het belangrijk is om te weten hoe je om moet gaan met zo'n situatie?
In het filmpje op de volgende slide wordt er antwoord gegeven op deze vraag.

Slide 14 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- In het filmpje van Mohammed vertelt hij dat Marokkaans-Nederlandse jongeren vaker staandegehouden worden door de politie. Weet je eigenlijk wat je moet doen als dat gebeurt? Benoem twee dingen die je moet doen als de politie om jouw ID vraagt. 

- Waarom denk je dat het belangrijk is om te weten hoe je om moet gaan met zo'n situatie?


Slide 15 - Video

Bekijk dit fragment.
Heeft de politie een reden nodig om je ID te vragen?

Slide 16 - Open vraag

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen: 

- Heeft de politie een reden nodig om je ID te vragen?

Extra informatie voor de docent
Identificatieplicht:
Je hebt ID toonplicht vanaf je 14e
Je bent alleen verplicht je ID te tonen als je verdachte bent, een overtreding begaat en/of bij bijzondere samenloop van wie/wat/waar zoals bijv: om 2uur ’s nachts op een industrieterrein.
Het verzoek om identificatie moet nodig zijn voor de uitvoering van de taken van de politie. Bijvoorbeeld bij verkeerstoezicht, hulpverlening bij een ongeluk of opsporing van strafbare zaken
Een politieagent moet zich alleen identificeren als hij/zij in burger optreedt.
Mag de politie mij fouilleren zonder dat ik verdacht gedrag vertoon?

Slide 17 - Open vraag

Bespreek de volgende vraag met de leerlingen: 

- Mag de politie mij fouilleren zonder dat ik verdacht gedrag vertoon?

Extra informatie voor de docent
In sommige gevallen mag de politie iemand fouilleren die geen verdachte is van een strafbaar feit.
De politie onderzoekt dan of iemand wapens bij zich heeft. Dit heet preventief fouilleren. Hiermee wil de
overheid geweld op straat voorkomen en wapenbezit terugdringen. De politie mag alleen preventief fouilleren
in gebieden die zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied.
(let op: preventief fouilleren is iets anders dan ‘gewoon’ fouilleren. Om ‘gewoon’ te mogen fouilleren moet
er sprake zijn van verdenking van een strafbaar feit. Amnesty-medewerker Nawal Mustafa zegt hierover: De
politie mag echt niet zomaar burgers fouilleren. Probeer altijd te achterhalen waarom en op basis van welke
wettelijke bevoegdheid de politie je heeft gefouilleerd. red.) 

https://controlealtdelete.nl/dossier/preventief-fouilleren-actuele-cijfers

Deel 4: Gevolgen van etnisch profileren

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is etnisch profileren een schending van mensenrechten?
Wat zijn volgens jou de gevolgen van etnisch profileren?
Bespreek met je docent welke mensenrechten hierbij horen. 
In de volgende slide ga je een filmpje kijken waarin jongeren vertellen wat het onterecht staandehouden met hen doet.

Slide 19 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Wat zijn volgens jou de gevolgen van etnisch profileren?

- Waarom is etnisch profileren een schending van mensenrechten? 

- Bespreek met je docent welke mensenrechten hierbij horen. 

Extra informatie voor de docent
- algemene en integriteitsrechten (non-discriminatie, gelijke behandeling, bescherming van de persoon en van zijn of haar privacy, huis en familieleven, martelverbod);
-rechten van arrestanten, beklaagden en gedetineerden (verbod op willekeurige arrestatie en detentie, recht op onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak);
-rechten van beschermde groepen (vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse volken)
Welke opmerking uit het filmpje raakt je het meeste? 
Een van de opmerkingen die gemaakt wordt in het filmpje is dat als je systematisch discrimineert je mensen krijgt die zich niet loyaal gedragen naar de samenleving omdat die jou niet accepteert. Bespreek deze opmerking met een klasgenoot. 
Systematische discriminatie is het uitsluiten van bevolkingsgroepen door formele of informele regels vanuit de regering. 
Een andere opmerking was: 'Als je mensen over een kam scheert, dan leidt dit tot polarisatie.' Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Bespreek deze opmerking met een klasgenoot. 

Slide 21 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Welke opmerking uit het filmpje raakt je het meeste? 

- Een van de opmerkingen die gemaakt wordt in het filmpje is dat als je systematisch discrimineert je mensen krijgt die zich niet loyaal gedragen naar de samenleving omdat die jou niet accepteert. Bespreek deze opmerking met een klasgenoot. 

- Een andere opmerking was dat als je mensen over een kam scheert leidt dat tot polarisatie. Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Bespreek deze opmerking met een klasgenoot. 

Extra informatie voor de docent
Systematische racisme is het uitsluiten van bevolkingsgroepen door formele of informele regels vanuit de overheid. De overheid is een instituut en als instituut kan zij mensen structureel ongelijk behandelen. Dit wordt ook wel institutioneel racisme genoemd. 

Het handelen van de overheid leidt tot structurele ongelijkheid tussen Nederlands mét en Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat gebeurt bij de politie, de KMar, de belastingdienst en mogelijk ook bij de andere 54 overheidsinstanties die gebruik maken van voorspellende algoritmes.

Discriminatie is individu naar indivdu. Bij systematische racisme gaat het echt om het institutionele karakter en dat betekent een -isme. Bij de WRR ligt nu deze definitie ter overweging: Institutionele uitsluiting (-isme) is een systeem van dominantie dat institutionele uitsluiting en/of structurele ongelijke behandeling teweegbrengt van (vermeende) individuen, groepen, eigendommen, instellingen, instituties, hun geloofsleer en/of (religieuze) voorzieningen op basis van geslacht (seksisme), leeftijd (ageisme), gezondheid (ableism/validisme), geaardheid (heteroseksisme), inkomen (classicisme), ras/cultuur/etniciteit/geloof (racisme). Het komt ook tot uiting middels (fysieke, verbale en psychologische) daden van geweld, intimidatie en bedreiging.)

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/een-kwestie-van-kleur
Schrijf 3 dingen op die je geleerd hebt. Schrijf 2 dingen op die je nog wil leren. Stel nog 1 vraag die je hebt. 

Slide 22 - Tekstslide

Bespreek de volgende vragen met de leerlingen: 

- Schrijf 3 dingen op die je geleerd hebt. Schrijf 2 dingen op die je nog wil leren. Stel nog 1 vraag die je hebt. 
An Occurrence at Arverne
Met je klas naar ons festival?
Vonden jullie het leuk en leerzaam om deze les te volgen? We organiseren een festival in Den Haag en Amsterdam met verschillende films en verdiepingsprogramma's, klik hier voor meer informatie!

Slide 23 - Tekstslide

Bedankt voor het volgen van deze les. Na deze les met jouw klas aan de slag met een andere film over dit onderwerp? Kijk ook eens naar onze les bij de films Pizza Verdi en Night.

Of wil je jouw klas nog eens trakteren op zo’n inspirerende les, maar dan met een andere film/of ander thema? Movies that Matter Educatie heeft een groot filmaanbod met lesmateriaal. Bekijk het aanbod hier.

Of lijkt het je leuk een keer met je klas naar een film met verdiepingsprogramma toe te gaan? Naast de films en lessen op LessonUp organiseren we ook festival- en bioscoopvertoningen! Klik hier voor ons festival in maart en klik hier voor onze bioscoopvertoningen door het jaar heen.