Spaans voor de zorg

Spaans voor de zorg
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Spaans voor de zorg

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je basisbegroetingen en eenvoudige zinnen in het Spaans gebruiken tijdens je stage in het ziekenhuis.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de Spaanse taal en werken in een ziekenhuis?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Begroetingen
Hola - Hallo
Buenos días - Goedemorgen
Buenas tardes - Goedemiddag
Buenas noches - Goedenavond

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag naar de gezondheid
¿Cómo estás? - Hoe gaat het?
Estoy bien - Het gaat goed
Estoy mal - Het gaat slecht

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kennis van het lichaam
La cabeza - Het hoofd
El corazón - Het hart
El estómago - De maag
El brazo - De arm

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Veelgebruikte zinnen
¿Cómo te llamas? - Hoe heet je?
Me llamo... - Ik heet...
¿Dónde está el baño? - Waar is de badkamer?
Gracias - Bedankt

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interactieve oefening
Toon afbeeldingen van ziekenhuisactiviteiten en vraag de leerlingen om de juiste Spaanse woorden te kiezen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rollenspel
Laat de leerlingen in tweetallen een gesprek voeren waarin ze begroetingen, gezondheidsvragen en veelgebruikte zinnen gebruiken.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Bedankt voor jullie deelname! Jullie hebben nu de basis van het Spaans geleerd en zijn klaar voor jullie stage in het ziekenhuis.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.