Energiebronnen algemeen

Energiebronnen Algemeen 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides en 7 videos.

Onderdelen in deze les

Energiebronnen Algemeen 

Slide 1 - Tekstslide

  Kennen 
 • Wat is energie
 • Soorten energiebronnen
 • Fossiele energiebronnen
 • Duurzame energiebronnen
 • primaire en secundaire energiebronnen
 • Hoe komt stroom bij jou thuis
 • Energieverbruik in Nederland

Slide 2 - Tekstslide

Wat = energie?

-> drijvende kracht
-> laat dingen werken

Slide 3 - Tekstslide

Soorten energiebronnen
 1. Fossiele brandstof/uitputbare/primaire energiebron
 2. Secundaire energiebronnen
 3. Duurzame energiebronnen/hernieuwbare energiebron

Slide 4 - Tekstslide

Primaire en Secundaire energiebronnen?
Om energie op te wekken heb je een energiebron nodig. Dat kan op 2 manieren: via  primaire en secundaire energiebronnen.

Voorbeelden van primaire energiebronnen zijn aardolie, aardgas, steenkool en windkracht.
Elektriciteit is een voorbeeld van een secundaire energiebron -> je hebt een primaire energiebron nodig om elektriciteit te maken.

Het grootste deel van de stroom uit ons stopcontact komt uit elektriciteitscentrales waar primaire energiebronnen gebruikt worden om deze secundaire energiebron op te wekken.
Stroom wordt in een elektriciteitscentrale opgewekt: een primaire energiebron wordt verbrand om energie op te wekken.

Slide 5 - Tekstslide

Fossiele energiebronnen
 • Gevormd door planten- en dierenresten 
 • Ook wel genoemd: vuile energie of grijze stroom
Voordeel =>
 • direct te gebruiken
Nadeel =>
 • voorraad is uitputbaar/raakt op
 • bij de verbranding komen broeikasgassen vrij
Fossiele energiebronnen zijn:
Steenkool
Aardolie
Aardgas
Broeikasgassen zijn bijv. ->
CO2, Methaan
Deze gassen houden de warmte vast in de dampkring

Slide 6 - Tekstslide

Kernenergie
 • Energie door splitsing uranium-atomen
Voordelen =>
 • Uranium is goekope grondstof
 • Uranium is op veel plaatsen te vinden
 • Er komen geen broeikasgassen vrij
Nadelen =>
 • Radioactieve straling
 • Radioactief afval -> halfwaardetijd
 • Uranium is grondstof voor atoombommen
 • Splitsing atomen erg gevaarlijk -> bij fout grote ramp
In Nederland zijn 3 kerncentrales:
- Borssele: hier wordt energie opgewekt
- Putten (niet voor energie)
- Delft (voor onderzoek)
Hakfwaardetijd => de tijd die radioactieve straling nodig heeft om helft van de waarde aan radioactiviteit te bereiken.

Slide 7 - Tekstslide

Duurzame energiebronnen
ūüďĆ   Andere namen: hernieuwbare enegiebronnen, groene energie,
       schone energie.
Voordelen:
 • raken nooit op
 • geen broeikasgassen
Nadelen:
 • productie is niet constant
 • bij piekmomenten niet genoeg voorraad
 • Windkracht
 • Waterkracht
 • Zonnewarmte
 • Aardwarmte
 • Biomassa

Slide 8 - Tekstslide

Windenergie
 • Windmolenparken
 • meestal op land, vooral aan de kust
 • soms op zee = offshore windpark
 • Bij Egmond aan Zee is een offshore windpark
 • Bij Urk is een windmolenpark in het IJsselmeer
Nadeel windenergie -> 
 • horizonvervuiling
 • lawaai

Slide 9 - Tekstslide

Zonne-energie
 • zonnepaneel vangt energie op
 • zonnecollector verwarmt hiermee water
Nadeel =>

 • geeft alleen energie als de zon schijnt

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Waterkrachtenergie
 • energie door stromend water
 • energie door vallend water
 • door een stuw of dam te bouwen
 • energie door eb en vloed
Stuwdam 
Alleen bij genoeg reli√ęf zinvol
Stromend water levert ook energie op
In Nederland bij de plaatsen Lith, Linne en Maurik staan centrales om deze energie op te vangen
Energie door het bewegende water bij eb en vloed. Deze vorm van energie wordt in Frankrijk gebruikt bij St Malo. De energie wordt omgezet in een getijdencentrale

Slide 12 - Tekstslide

Aardwarmte: Geothermische energie
 • warmte uit warmtereservoirs diep in de bodem, bv bij vulkanen
 • de hoofdstad van IJsland, Reykjavik, wordt met aardwarmte verwarmd

Slide 13 - Tekstslide

Welke energiebron gebruiken we het meest?
Waar halen we de overige energie vandaan?
Wat valt je dan op?
Duurzame energie

Slide 14 - Tekstslide

Biomassa
 • belangrijkste energiebron in Nederland -> goedkoop
 • de helft van de groene energie in NL komt van biomassa
 • planten- en dierenresten
 • bv hout, groente/tuinafval, mest
 • er komt geen extra CO2 in de lucht


=> door verbranding in electriciteitscentrale wordt energie opgewekt 
=>  stadsverwarming

Slide 15 - Tekstslide

Weet jij wat sluipverbruik is?

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Je kunt de volgende filmpjes gebruiken wanneer je de uitleg nog niet helemaal snapt
Of waneer je het fijn vindt om alles nog eens te herhalen maar dan met beeld erbij....

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Zit alles in je 

 • Tot de volgende keer...!?

Slide 27 - Tekstslide