Zorg en begeleiding in de GGZ

Zorg en begeleiding in de GGZ

LE 14 Communiceren met de 
verschillende doelgroepen
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Zorg en begeleiding in de GGZ

LE 14 Communiceren met de 
verschillende doelgroepen

Slide 1 - Tekstslide

Vooraf ....
De onderwerpen die we behandelen kunnen confronterend zijn
Geef het gerust aan bij mij als je iets moeilijk vindt!
Zoek hulp als je iets heel erg herkent (LBC, huisarts, PO)

Slide 2 - Tekstslide

Welke psychische problemen/aandoeningen ken je al?

Slide 3 - Woordweb

Wat is je ervaring met psychische problemen (bij jezelf of anderen in je omgeving of stage)?

Slide 4 - Woordweb

Wat hoop je te leren tijdens deze les?

Slide 5 - Woordweb

Programma vandaag
 1. Doornemen LWP 
 2. Verdelen onderwerpen folder
 3. TWIXX oriëntatie op de GGZ
 4. Invullen bolletje 1
 5. Aan de slag 

Slide 6 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
 • kun je globaal vertellen hoe de geschiedenis van de GGZ is
 • kun je minimaal 2 veranderingen t.o.v. de geschiedenis noemen
 • kun je minimaal 3 zorgvormen binnen de GGZ noemen
 • kun je 3 taken van een Verzorgende IG in de GGZ noemen

Slide 7 - Tekstslide

Wanneer spreken we van een stoornis?
 • Gedrag wijkt af van de sociale norm.
 • Gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de zorgvrager en/of zijn omgeving.
 • De zorgvrager kan zich niet anders gedragen dan hij doet.
 • Gedragskenmerken zijn te herkennen en te ordenen binnen DSM-5.

Slide 8 - Tekstslide

DSM-5
In H1  van het boek Geestelijke gezondheidszorg staan 20 categorieën
Een deel daarvan behandelen we in de lessen

Slide 9 - Tekstslide

Geschiedenis
 • In vroege eeuwen: kwade geest - schedelboringen
 • Middeleeuwen: mensen met afwijkend gedrag waren bezeten door de duivel en belandden op de brandstapel
 • 19e eeuw: Geen onderscheid tussen criminelen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische stoornis
 • 20e eeuw: meer aandacht voor lichamelijke en psychische oorzaken (1930 eerste opleiding)
 • Behandeling: dwangbuizen, opsluiting in ijzeren kooi, afwisselend warme en koude baden, marteling  

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Link

Geschiedenis
Vanaf 1950 kwam er een omslag:  psychofarmaca (medicatie tegen depressie, angst en psychose) en therapie werd ontdekt, Ook zag men meer de rol van de maatschappij en opvoeding in het ontstaan van psychische problemen

Slide 13 - Tekstslide

Veranderingen
Geen: - jarenlange opsluiting meer, opname alleen als laatste redmiddel
             - grootschalige inrichtingen meer
Wel:    - ambulante zorg (vanuit thuissituatie)
             - voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen;
             - dagbesteding;
             - regionale GGZ-voorzieningen;
             - toepassing van hulp via het internet.
Slide 14 - Tekstslide

Zorgvormen GGZ
 • psychiatrische zorg thuis (PZT);
 • beschermd wonen;
 • deeltijdbehandeling;
 • klinische behandeling;
 • e-mental health;
 • bemoeizorg;
 • flexible assertive community treatment (F-ACT).


Slide 15 - Tekstslide

Basis GGZ en specialistische GGZ
 •  Basis: milde psychische problematiek, behandeling medicatie, gesprekken en/of e-health
 • Specialistisch: zware psychiatrische aandoeningen, behandeling door psychiater of klinisch psycholoog

Slide 16 - Tekstslide

Zorgcircuits
 • GGZ kinderen en jeugd (tot 23 jaar)
 • GGZ volwassen (24-60 jaar) kort
 • GGZ volwassen lang
 • GGZ ouderen
 • Verslavingszorg
 • Forensische psychiatrie
 • GGZ preventie
 • Openbare GGZ

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Werken als Verzorgende IG in de GGZ
 • Zowel individueel als groepsgericht
 • Creëren van een veilige leefomgeving
 • Bevorderen van het contact tussen zorgvragers die samen verblijven
 • Samen actief zijn bij hun dagbesteding
 • Adequaat reageren in crisissituaties
 • Werken in teamverband
 • Kennis van gedrag en psychiatrische stoornissen

Slide 19 - Tekstslide

Aan de slag
Individueel: 
 • Lezen H1, en een deel van H2 en 3 uit Geestelijke gezondheidszorg (zie planning)
 • Voeg in je licentie van Thieme voor het boek GGZ de code toe die je van je docent krijgt
 • Beantwoord de vragen die in de planning bij week 1 staan. Dit mag d.m.v. een verslag, maar mag het ook op een andere (creatieve) manier uitwerken
Met je leerteam: Maak een plan van aanpak voor je folder

Slide 20 - Tekstslide

Huiswerk volgende les
Lees H4 en 5 uit het boek Geestelijke gezondheidszorg
De volgende les doe ik meer met quizvragen vanuit de lesstof
Het is dus belangrijk dat je dit hebt gelezen voor je in de les komt!

Slide 21 - Tekstslide

Lesdoelen behaald?
Aan het einde van deze les:
 • kun je globaal vertellen hoe de geschiedenis van de GGZ is
 • kun je minimaal 2 veranderingen t.o.v. de geschiedenis noemen
 • kun je minimaal 3 zorgvormen binnen de GGZ noemen
 • kun je 3 taken van een Verzorgende IG in de GGZ noemen

Slide 22 - Tekstslide