Les 5: Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind

1 / 37
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundePrimary EducationAge 11

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 6 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Het weer

Slide 2 - Woordweb

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind

Slide 3 - Tekstslide

Aan het einde van les 5 kun je...
 • Uitleggen hoe temperatuur wordt gemeten en beïnvloed door geografische positie en seizoenen.
 • De verschillende vormen van neerslag benoemen en uitleggen hoe neerslag wordt gemeten.
 • Beschrijven hoe wind ontstaat, hoe deze wordt gemeten en wat de richting van de wind inhoudt.

Slide 4 - Tekstslide

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
dag 1: blz.34 onderdeel 1

De kinderen kunnen uitleggen hoe temperatuur wordt gemeten en beïnvloed door geografische positie en seizoenen.

Vragen: 1 t/m 5

Slide 5 - Tekstslide

Les 4 Het weer-1
Temperatuur wordt gemeten met een Thermometer. Op de thermometer staat een schaal.
De schaal kan zijn in graden Celsius of graden Fahrenheit.
De volgende regels gelden:
Hoe DICHTER bij de Evenaar (Equator) Hoe WARMER.
Hoe HOGER de berg op. Hoe KOUDER
De ZOMER is het warmste, de WINTER is het koudste.

Slide 6 - Tekstslide

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
Evaluatie
Maak in je groep de vragen 1 t/m 5
timer
1:00

Slide 7 - Tekstslide

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
dag 2: blz. 34 onderdeel 2
De verschillende vormen van neerslag benoemen en uitleggen hoe neerslag wordt gemeten.
Vragen: 6 en 7

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Les 4 Het weer-2
Neerslag zijn alle vormen van water, die uit de lucht komen vallen, zoals daar zijn: regen, hagel, sneeuw en mist. 
Neerslag wordt gemeten in milimeters. Dit gebeurt door ee Neerslagmeter.

Slide 10 - Tekstslide

Wat zijn voorbeelden van neerslagvormen?
A
Wolken, mist, zonneschijn
B
Hagel, sneeuw, mist
C
Regen, wind, bliksem
D
Sneeuw, zonneschijn, regen

Slide 11 - Quizvraag

Welke van de volgende behoort tot neerslag?
A
Bliksem
B
Regen
C
Zonneschijn
D
Wind

Slide 12 - Quizvraag

Hoe worden neerslagvormen gemeten?
A
Met een neerslagmeter in millimeters.
B
Met een zonneschijnmeter in meters.
C
Met een windmeter in centimeters.
D
Met een temperatuurmeter in liters.

Slide 13 - Quizvraag

Les 4 Het weer-2
De hoeveelheid neerslag is heel erg afhankelijk van de plaats op de aarde. Op
sommige plekken regent het bijna elke dag (het tropisch regenwoud) en op andere plekken (woestijn) regent het nooit.(denk
aan: de watercyclus).

Slide 14 - Tekstslide

Wat is kenmerkend voor een woestijnklimaat?
A
Hoge luchtvochtigheid
B
Veel sneeuwval
C
Weinig tot geen neerslag
D
Dagelijkse regenbuien

Slide 15 - Quizvraag

Waar regent het bijna elke dag?
A
Tropisch regenwoud
B
Savanne
C
Noordpool
D
Woestijn

Slide 16 - Quizvraag

Wat beïnvloedt de hoeveelheid neerslag op aarde?
A
Plaats op de aarde
B
Seizoenen
C
Luchtvochtigheid
D
Windrichting

Slide 17 - Quizvraag

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
Evaluatie
Maak in je groep de vragen 6 en 7
timer
1:00

Slide 18 - Tekstslide

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
dag 3: blz.35 onderdeel 3
Beschrijven hoe wind ontstaat, hoe deze wordt gemeten en wat de richting van de wind inhoudt.
Vragen: 8-9-10

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Les 4 Het weer-3
Wind is een stroom van lucht. Warme lucht veroorzaakt een hogere druk.(denk bijvoorbeeld aan een pressurecooker! dus bij koudere lucht is er minder druk. De lucht probeert van de hoge druk naar de lage druk te gaan (net als water van hoog naar laag gaat) De lucht beweegt dus van hoge druk naar lage druk. De lucht gaat dus bewegen. Dit noemen we wind.

Slide 21 - Tekstslide

Les 4 Het weer-3
De wind wordt gemeten in aantal meter per seconde of in windkracht (de schaal van Beaufort).  Bij de wind wordt ook altijd de richting aangegeven. De richting van de wind is altijd, waar de wind vandaan komt,
niet waar hij heen gaat. Bv. Noordenwind betekent dat de wind uit het Noorden komt en dus naar het Zuiden gaat.

Slide 22 - Tekstslide

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
Evaluatie
Maak in je groep de vragen 8-9-10
timer
1:00

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Video

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
dag 4
Herhaling

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video

Het Weer
Kernwoorden/begrippen
 • Temperatuur, gemeten met een thermometer.
 • Neerslag, gemeten in millimeters, kan regen, hagel, sneeuw of mist zijn.
 • Wind is de verplaatsing van lucht van hoge naar lage druk.

Slide 27 - Tekstslide

Temperatuurmeting en factoren die het beïnvloeden
 • Temperatuur gemeten met een thermometer.
 • Warmte neemt toe dichter bij de evenaar en af met de hoogte en tijdens de winter.

Slide 28 - Tekstslide

Wind: oorzaak, meting en richting
 • Wind ontstaat door de verplaatsing van lucht van hoge naar lage druk.
 • Wind wordt gemeten in meter per seconde of Beaufort windkracht.

Slide 29 - Tekstslide

Temperatuur
 • Een maat voor hoe warm of koud het is, gemeten met een thermometer.

Slide 30 - Tekstslide

Neerslag
 • Water dat in verschillende vormen (regen, hagel, sneeuw, mist) uit de atmosfeer valt, gemeten in millimeters.

Slide 31 - Tekstslide

Wind
 • De beweging van lucht van plaatsen met hoge druk naar plaatsen met lage druk, gemeten in meter per seconde of Beaufort.

Slide 32 - Tekstslide

Soorten neerslag en metingen
 • Neerslag kan regen, hagel, sneeuw of mist zijn.
 • Neerslag wordt gemeten in millimeters.

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Video

Les 5
Het Weer: Temperatuur, Neerslag en Wind
dag 5
Oefen voor de toets!

Slide 35 - Tekstslide

Oefenen voor de toets!
 • https://kahoot.it/challenge/07713675?challenge-id=893d9e35-59dd-4f0d-b32c-7e919710bfdd_1706555802801

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide