Past Simple vs. Present Perfect

Past Simple vs Present Perfect
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Past Simple vs Present Perfect

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de vorm van
past simple?

Slide 2 - Woordweb

Wat is de vorm van
present perfect?

Slide 3 - Woordweb

Past Simple
of
Present Perfect
Ga opzoek naar signaalwoorden!
Is de actie afgelopen? 
Ja
Past simple
Nee
Present perfect

Slide 4 - Tekstslide

2.1 Past Simple
Signaalwoorden:
- last
- in 2015
- this morning
-ago
- when I was young

Slide 5 - Tekstslide

Signaalwoorden present perfect 

Geven tijd aan in een zin. 


For, yet, never, ever - just, already, sinceSlide 6 - Tekstslide

Past simple vs Present perfect

I (walk) to school yesterday
timer
0:20
A
have walked
B
walked
C
walk
D
am walking

Slide 7 - Quizvraag

Past Simple vs. Present Perfect

I .......... (play) football since I was 10 years old.
A
played
B
have played

Slide 8 - Quizvraag

Present Perfect vs Past Simple?

Last weekend, my family and I have gone/went on a ski holiday to Austria.
A
have gone
B
went

Slide 9 - Quizvraag

I (see) this movie last year.
A
have seen
B
seen
C
seed
D
saw

Slide 10 - Quizvraag

Wat is het 2de en het 3de rijtje van
(buy)?

Slide 11 - Open vraag

Wat is het 2de en het 3de rijtje van
(have)?

Slide 12 - Open vraag

She (to be) to london twice already.
A
have been
B
was
C
is been
D
has been

Slide 13 - Quizvraag

We(play) a video game last week.
A
plaied
B
played
C
have played
D
plays

Slide 14 - Quizvraag

Ik begrijp wat ik moet doen bij grammatica 6,
Present Perfect vs. Past Simple
A
Ja
B
Nee

Slide 15 - Quizvraag