Unit 4 - lesson 4 comparisons

Welcome!Friday 29 January
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome!Friday 29 January

Slide 1 - Tekstslide

Today's goals
  • Huishoudelijke mededelingen
  • Recap comparisons

Slide 2 - Tekstslide

Toetsdata
Repetitie Unit 3 & 4: vrijdag 12 februari (Forms)

SO Charlotte's Web: dinsdag 16 februari (Forms)

Slide 3 - Tekstslide

Check homework
Wat viel mij op?
- than vs then
- more & most alléén bij lange woorden (2 of meer lettergrepen)
- the bij superlatives (the shortest, the most dangerous)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Comparative or Superlative?
"My sister is ....................... of the class"
A
comparative
B
superlative

Slide 6 - Quizvraag

Comparative or Superlative?
"He is ......................... at English than I am"
A
comparative
B
superlative

Slide 7 - Quizvraag

comparative or superlative?
Mexico is ........ (big) than Guatamala

Slide 8 - Open vraag

Write down the comparative and superlative:
friendly

Slide 9 - Open vraag

In your own words, what are comparative + superlative adjectives?

Slide 10 - Open vraag

Write down the comparative and superlative:
Cute

Slide 11 - Open vraag

Make sentences with the adjective "bad" in the comparative and superlative form(2 sentences)
timer
1:00

Slide 12 - Open vraag

Fill in the missing comparative or superlative.
That's the _______________ (beautiful) house I have ever seen.

Slide 13 - Open vraag

Fill in the missing comparative or superlative.
The weather is ___________ (dry) than it was yesterday.

Slide 14 - Open vraag

Make a sentence with the adjective "good" in the comparative and superlative form (2 sentences)
timer
1:00

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Link

Homework
  • SB p. 37 ex 2 & 3 (inleveren!)
  • Study vocabulary unit 4
  • Study irregular verbs
  • Read Charlotte's Web

Slide 17 - Tekstslide