21-22.v1.ped.mod2.college 8 didactische werkvormen en lesopbouw

Didactische werkvormen en lesopbouw

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 8, 2021-2022
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
pedagogiekHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Didactische werkvormen en lesopbouw

Oriëntatie op de pedagogiek
TMH module 1, college 8, 2021-2022

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op college 7 
(pedagogen en hun visies)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wie zijn deze pedagogen en wat weet je over hun visie? (overleg in in je groepje)

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Antwoord: Wie zijn deze pedagogen en wat weet je over hun visie? 
Luc Stevens
pedagogische    basis-
behoeften
-autonomie
-competentie
 -relatie
Vygotsky
Zone van naaste ontwikkeling
Helen Parkhurst
-Daltononderwijs
-zelfstandigheid 
-samenwerken
uitdagen met taken

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het verschil
tussen missie en visie?

Slide 5 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog heeft als uitgangspunt 'leren door interactie met anderen, holistische aanpak'
A
Maria Montessori
B
Peter Petersen
C
Lev Vygotsky
D
Helen Parkhurst

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke pedagoog is de grondlegger van de kinderrechten?
A
Janus Korczak
B
Maria Montesorri
C
Peter Petersen
D
Luc Stevens

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat kenmerkt het onderwijs
volgens de pedagoog
Maria Montessori?

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Pedagogiek versus Didactiek
 Pedagogisch handelen richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen; sociale omgang, zelfsturing, eigenaarschap, zelfinzicht etc.


Didactisch handelen richt zich meer op de cognitieve ontwikkeling , kennis van het brein en hoe je kinderen het beste iets kan aanleren.

Pedagogisch handelen kan niet zonder didactische kennis.
Deze les richten we ons op:

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Doel van college 8
 • Ik kan verschillende didactische werkvormen benoemen.
 • Ik kan benoemen uit welke onderdelen een les is opgebouwd.
 • Ik weet de invloed van goed klassenmanagement op mijn les.
 • Ik weet welke onderdelen in een goed doel staan. 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem verschillende
didactische werkvormen.

Slide 11 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Waar leren de leerlingen 
het meeste van?
 
  
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van wat we met anderen bespreken
80% van wat we evalueren en nabespreken
90% van wat we anderen uitleggen

Slide 12 - Tekstslide

Instructievorm
Presentatie
Spreekbeurt
Demonstratie

Opdrachtvorm
Werken uit werkboek
Werkstuk maken
Zelfstudie
Werkbladen

Samenwerkingsvorm
Woordenweb
Flitsen (letters, tafels, jaartallen gebeurtenissen)
Wissel uit (overleggen)
Dobbelen (elke zijde van de dobbelsteen heeft een betekenis (bijvoorbeeld een getal, letter of woord)

Spelvorm
Memorie
Ganzenbord
Rollenspel
Effectieve
Leerstrategieën

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Didactische werkvormen
 • Instructievorm
 • Interactievorm 
 • Opdrachtvorm
 • Samenwerkingsvorm (coöperatief leren)
 • Spelvorm

Slide 14 - Tekstslide

Je hebt kaartjes met onderstaande vormen erop geschreven.
opdracht: mix en ruil met de studenten, zij vertellen aan elkaar welke instructie vorm en wisselen het kaartje met elkaar en gaan naar een andere student etc.

Instructievorm
Presentatie
Spreekbeurt
Demonstratie

Opdrachtvorm
Werken uit werkboek
Werkstuk maken
Zelfstudie
Werkbladen

Samenwerkingsvorm
Woordenweb
Flitsen (letters, tafels, jaartallen gebeurtenissen)
Wissel uit (overleggen)
Dobbelen (elke zijde van de dobbelsteen heeft een betekenis (bijvoorbeeld een getal, letter of woord)

Spelvorm
Memorie
Ganzenbord
Rollenspel
Lesopbouw
-Inleiding: pakkende introductie​
-Wat wil je de kinderen leren (doel)?
-Didactische werkvormen; op welke manier gaan de leerlingen aan de slag?​
-Groeperingsvormen​
-Verwerking; op welke manier?​
-Differentiatie? ​
Aandachtspunten voor de voorbereiding en tijdens de uitvoering, klassenmanagement en pedagogisch tact​
Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heeft pedagogisch tact
met de lesopbouw te maken?

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

lesopbouw

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Activeren van voorkennis
-Waarom?
-Welke verschillende 
vormen kun je 
hiervoor gebruiken?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Controle van Begrip
 • Schrijf de fasen van een les op. 

Slide 19 - Tekstslide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Lesdoel

 • Concept (de hoofdgedachte= een zelfstandig naamwoord)​​
 • Vaardigheid (oplossen, herkennen, schrijven, berekenen, beschrijven = een werkwoord, de techniek)​​
 • Context (binnen welke context, in relatie tot)​​

Ik kan een vierkant herkennen tussen andere vormen”​​
"Ik kan horen of er een 'r' in het woord staat'

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Controle van Begrip
 • Wat betekent concept?
 • Wat verstaan we onder de vaardigheid?
 • Wat wordt er bedoeld met de context?

Benoem de bovenstaande onderdelen.
-Ik kan een persoonsvorm in de zin vinden.
-Ik kan een staartdeling maken.

Slide 21 - Tekstslide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Opdracht
 • Je overlegt in 2-tallen.

 • Kun je het concept, vaardigheid en context terugvinden in de doelen van deze les?

 • Hoe kun je de doelen verbeteren?

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik op college 7 (pedagogen)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Controle van Begrip
 • Schrijf nu de 4 stappen op van expliciete directe instructie.

Slide 25 - Tekstslide

Pas controle van begrip toe bij de studenten.
willekeurig vragen, laten aanvullen door studenten, terugkeren naar de student die het niet compleet had etc.
Doel van college 8
 • Ik kan verschillende didactische werkvormen benoemen.
 • Ik kan benoemen uit welke onderdelen een les is opgebouwd.
 • Ik weet de invloed van goed klassenmanagement op mijn les.
 • Ik weet welke onderdelen in een goed doel staan.

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke doelen zijn in deze les
behaald voor jou?

Slide 27 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen: 'Meer dan Onderwijs' -hoofdstuk 1
Volgende keer
 • Voorbereiding eindopdracht.
 • Hoe maak je een vlog?Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies