Thema 6. BS 2. Voedselrelaties

Basisstof 2. Voedselrelaties
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Basisstof 2. Voedselrelaties

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Einde van de les ken je de volgende begrippen:
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.

Einde van de les weet je het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 2 - Tekstslide

Abiotische factoren
Biotische factoren

Slide 3 - Sleepvraag

Welk organisatieniveau uit de ecologie is zichtbaar op de afbeelding?
A
Individu
B
Populatie
C
Levensgemeenschap
D
Ecosysteem

Slide 4 - Quizvraag

Dieren eten verschillende dingen
Deze dieren eten alleen plantaardig voedsel (planten, grassen etc.) ze horen bij de groep 'planteneters'.
Leeuwen jagen op andere dieren voor hun voedsel, het zijn echte 'vleeseters'.
Een dode plant of dier worden gebruikt als voedsel voor de 'afvaleters' zoals de regenworm
Deze varkens eten net als de mens zowel planten en dieren. Ze worden 'alleseters' genoemd.

Slide 5 - Tekstslide

Planteneter
Vleeseter
Alleseter
Afvaleter

Slide 6 - Sleepvraag

2

Slide 7 - Video

00:14
Het konijn is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 8 - Quizvraag

00:26
De adelaar is een
A
planteneter
B
vleeseter
C
alleseter
D
afvaleter

Slide 9 - Quizvraag

Voedselketen en Voedselweb
Kever eet plantaardig materiaal en is dus een planteneter
De specht eet in deze voedselketen de kever, maar de specht eet ook noten en zaden en is daarom een alleseter.
De grote ransuil eet de specht en is een vleeseter

Slide 10 - Tekstslide

Verschil
Een voedselweb zijn
meerdere voedsel-
ketens die met el-
kaar samenhangen.

Slide 11 - Tekstslide

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 12 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 13 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 14 - Quizvraag

Termen
 • Producenten
 • Consumenten
 • Reducenten

Consumenten van
de 1e, 2e, 3e orde.
(enz.)
Consumenten zijn dieren die planten of andere dieren eten.
Planten maken met behulp van fotosynthese glucose aan. Planten zijn de basis voor alle voedselketens en worden daarom producenten genoemd.
Bacteriën en schimmels eten de resten op die de afvaleters achterlaten, zie worden reducenten genoemd.
De dieren die planten eten in de afbeelding (bijvoorbeeld de muis) zijn consumenten van de 1e orde. Zij eten de producenten. Wanneer deze dieren worden opgegeten door andere dieren dan zijn dat consumenten van de 2e orde (bijvoorbeeld de vos).

Slide 15 - Tekstslide

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 16 - Quizvraag

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 17 - Quizvraag

Producent, Consument of Reducent?
A
Producent
B
Consument
C
Reducent

Slide 18 - Quizvraag

Het konijn is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 19 - Quizvraag

De uil is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 20 - Quizvraag

De vogel (kite) is een ....
A
Consument van de eerste orde
B
Consument van de tweede orde
C
Consument van de derde orde
D
Consument van de eerste en tweede orde

Slide 21 - Quizvraag

Zelfstandige verwerking
 • Lezen blz 81 t/m 84 (tekstboek)
 • Maken opgaven 5 t/m 10 op blz. 49 + 50 (opgavenboek)
 • Plusopdracht

Slide 22 - Tekstslide

Plusopdracht
De wolven van Yellowstone nationaal park (VS)

Slide 23 - Tekstslide

Groepsopdracht
 • Maak groepen van 4 personen
 • Er volgt een film met vragen
 • Overleg eerst met je groep en geef dan een gezamenlijk antwoord op de vraag.

Slide 24 - Tekstslide

5

Slide 25 - Video

00:20
Welke kenmerken horen bij de wolf?
A
Planteneter + laag in de voedselketen
B
Planteneter + hoog in de voedselketen
C
Vleeseter + laag in de voedselketen
D
Vleeseter + hoog in de voedselketen

Slide 26 - Quizvraag

01:24
Wat was het effect van de overvloed aan herten in het nationale park?

Slide 27 - Open vraag

03:00
Welke dieren profiteren van de aanwezigheid van de wolf? (Noem er 4)

Slide 28 - Open vraag

04:03
Hoe veranderen de wolven het landschap?

Slide 29 - Open vraag

04:21
Ga op internet op zoek naar de huidige stand van de wolven in Yellowstone, geef als antwoord welke bron je hebt gebruikt.

Slide 30 - Open vraag

Individuele vraag!
Hoe verliep de samenwerking in de groep? + waarom ging het goed of niet goed?

Slide 31 - Open vraag

Lesdoelen
Einde van de les ken je de volgende begrippen:
 • planteneters, vleeseters, alleseters, afvaleters,
 • voedselketen, voedselweb,
 • producenten, consumenten, reducenten.

Einde van de les weet je het verschil tussen een voedselweb en een voedselketen en je kent de niveaus van consumeren.

Slide 32 - Tekstslide

Wat heb je deze les geleerd?

Slide 33 - Woordweb

Waar wil je nog meer uitleg of informatie over?

Slide 34 - Open vraag

Volgende lessen
 • Kringlopen
 • Piramides
 • Populaties
 • Successie
 • Aanpassingen

Slide 35 - Tekstslide