cross

1.2 Inzoomen op Kaapstad

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
Aardrijkskundehavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Lesplanning

  1. Afronden par 1
  2. Leerdoelen par 2 en begrippen
  3. Uitleg par 2
  4. Zelfstandig werken par 2

Slide 3 - Tekstslide

Leerdoelen par 2
Je weet:

  • wat de ligging van Kaapstad is in Zuid-Afrika 
  • welke ruimtelijke segregatie er is: blanke, zwarte en kleurlingwijken en hun kenmerken (figuur 10 en 11 in je boek)
  • wat de gevolgen zijn van de opkomende zwarte middenklasse (meer integratie)


Slide 4 - Tekstslide

Begrippen
✅ Lesboek:
huishouden, integratie, krottenwijk migrant, ruimtelijke segregatie, suburb, township 
✅ Basisboek:
cultuur, discriminatie, etnische groep, etnische wijk, maatschappelijke segregatie, multiculturele samenleving, ruimtelijke segregatie

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Aan de slag!
Ga naar LEARNBEAT

  • Nogmaals nakijken opdrachten 1.2
  • Lees par 1.3 in Learnbeat en maak 
de opdrachten bij B

Slide 11 - Tekstslide