19-20 par. 3.1 t/m 3.4 oefenen

Waarom houd je een maximale voorraad van een product aan?
1 / 20
volgende
Slide 1: Open vraag
RetailMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Waarom houd je een maximale voorraad van een product aan?

Slide 1 - Open vraag

Antwoord vraag 1
Vaak is de maximum voorraad van een product gebonden aan de maximale schapruimte.

Slide 2 - Tekstslide

- De waarde van de voorraad tuinmeubels in een tuincentrum is € 99.000
- Van deze voorraad is al voor € 7.500 verkocht, maar nog niet geleverd aan de klant
- Bij de fabrikant van de tuinmeubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 11.000. Deze
bestelling is nog niet geleverd door de leverancier.

Vraag:
Hoe groot is de technische voorraad (in euro's)?

Slide 3 - Open vraag

Antwoord vraag 2
De technische voorraad is de werkelijke (fysieke) voorraad in de winkel en is hier € 99.000 (wordt gegeven in de opdracht).

Slide 4 - Tekstslide

- De waarde van de voorraad tuinmeubels in een tuincentrum is € 99.000
- Van deze voorraad is al voor € 7.500 verkocht, maar nog niet geleverd aan de klant
- Bij de fabrikant van de tuinmeubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 11.000. Deze
bestelling is nog niet geleverd door de leverancier.

Vraag:
Hoe groot is de pijplijnvoorraad (in euro's)?

Slide 5 - Open vraag

Antwoord vraag 3
 • Pijplijnvoorraad is de voorraad die is besteld bij de
   leverancier/fabrikant maar nog niet geleverd.
 • Dat is hier een bedrag van € 11.000 (wordt gegeven in de
   opdracht).

Slide 6 - Tekstslide

- De waarde van de voorraad tuinmeubels in een tuincentrum is € 99.000
- Van deze voorraad is al voor € 7.500 verkocht, maar nog niet geleverd aan de klant
- Bij de fabrikant van de tuinmeubels is een bestelling gedaan voor een bedrag van € 11.000. Deze
bestelling is nog niet geleverd door de leverancier.

Vraag:
Hoe groot is de economische voorraad (in euro's)?

Slide 7 - Open vraag

Antwoord vraag 4
 • Economische voorraad is de voorraad waarover je een prijsrisico loopt (risico van prijsdaling   of prijsstijging).
 • Berekening
       Economische voorraad = technische voorraad + voorinkopen - voorverkopen
 • Antwoord:  
      € 99.000 + € 11.000 - € 7.500 = € 102.500

Slide 8 - Tekstslide

- Stap 2 in het inventarisatieplan is voorraad opnemen (dus voorraad tellen)
- Wat is het voordeel van digitaal en online inventariseren?

Slide 9 - Open vraag

Antwoord vraag 5
Voordeel digitaal en online inventariseren:
 • Gegevens worden meteen verwerkt in een computer
 • Je kunt dan meteen zien of de werkelijke voorraad klopt met de administratieve voorraad
 • Je kunt tijdens openingstijd tellen als je online inventariseert. De verkopen worden dan       
    namelijk direct in de voorraad verwerkt.

Slide 10 - Tekstslide

Waarom kies je voor steekproefsgewijs inventariseren?

Slide 11 - Open vraag

Antwoord vraag 6
Waarom kies je voor steekproefsgewijs inventariseren?
 • Als de voorraadadministratie vaak met de werkelijke voorraad overeenkomt kun je vertrouwen op een steekproef
 • Als je niet zo heel veel beschikbare tijd, geld en personeel hebt (een steekproefsgewijze inventarisatie kost minder tijd en geld dan een integrale inventarisatie).

Slide 12 - Tekstslide

Door welke drie kosten wordt de hoogte van de totale voorraadkosten bepaald?

Slide 13 - Open vraag

Antwoord vraag 7
Voorraadkosten
 • ruimtekosten
 • rentekosten
 • risicokosten

Ook wel de drie r's genoemd.

Berekening:
voorraadkosten = ruimtekosten + rentekosten + risicokosten

Slide 14 - Tekstslide

- In een winkel is het afgelopen jaar aan risicokosten € 750,= in de boekhouding verwerkt.
- De gemiddelde voorraad bedraagt € 15.500,=
- Om de rentekosten te berekenen hanteert de winkelier een rentepercentage van 3%
- De huur van het magazijn is € 2.500,= per jaar
- De energiekosten voor het magazijn zijn € 750,= per jaar
Vraag: bereken de ruimtekosten per jaar

Slide 15 - Open vraag

Antwoord vraag 8
 • De ruimtekosten zijn de kosten die je maakt voor je magazijn
   dus hier de huur en de energiekosten.
 • Antwoord: € 2.500 + € 750 = € 3.250

Slide 16 - Tekstslide

- In een winkel is het afgelopen jaar aan risicokosten € 750,= in de boekhouding verwerkt.
- De gemiddelde voorraad bedraagt € 15.500,=
- Om de rentekosten te berekenen hanteert de winkelier een rentepercentage van 3%
- De huur van het magazijn is € 2.500,= per jaar
- De energiekosten voor het magazijn zijn € 750,= per jaar
Vraag: bereken de rentekosten per jaar

Slide 17 - Open vraag

Antwoord vraag 9
 • De rentekosten (3% zie in de opgave) moet je altijd uitrekenen over de
   gemiddelde voorraad. 
 • De gemiddelde voorraad is € 15.500 (zie in de opgave). 
 • Antwoord: 3% van € 15.500 = € 15.500 : 100 x 3 = € 465

Slide 18 - Tekstslide

- In een winkel is het afgelopen jaar aan risicokosten € 750,= in de boekhouding verwerkt.
- De gemiddelde voorraad bedraagt € 15.500,=
- Om de rentekosten te berekenen hanteert de winkelier een rentepercentage van 3%
- De huur van het magazijn is € 2.500,= per jaar
- De energiekosten voor het magazijn zijn € 750,= per jaar
Vraag: bereken de voorraadkosten per jaar

Slide 19 - Open vraag

Antwoord vraag 10
 • Voorraadkosten = ruimtekosten + rentekosten + risicokosten
 • Antwoord:                      € 3.250        +      € 465          +       € 750            =     € 4.465

Slide 20 - Tekstslide