MVG, Beeldbeschouwing, Periode 1, les 3, eerstejaars

1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
Applicatie- en mediaontwikkelaarMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

De laatste les hadden we het onder andere over de verschillende verschijningsvormen van kunst & vormgeving.

Slide 2 - Tekstslide

In deze lessen gaan we beeld beschouwen door te kijk en beschrijven en het analyseren van kunst. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEELDASPECTEN

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEELDASPECTEN
Beeldaspecten zijn de onderdelen waaruit een beeld is opgebouwd.

De belangrijkste beeldaspecten zijn:
Compositie - Kleur - Vorm - Structuur - Textuur - Licht - Geluid - Ruimte - Lijn


Deze week is "compositie" aan de beurt. Tijdens de daaropvolgende lessen komen de andere beeldaspecten aan bod. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COMPOSITIE
Wat betekent het?
“De ordening van verschillende delen tot één geheel”

Met de juiste compositie kun je het oog van de 
kijker sturen, je kunt een gevoel of beweging 
overbrengen.Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WAAROM?
Met de juiste compositie geef je lading aan het onderwerp en/of het gevoel en/of de actie van een beeld zodat het gemakkelijker te begrijpen is en om de esthetiek te vergroten.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ESTHETIEK
Esthetisch betekent in overeenstemming met de schoonheidsleer. Synoniemen van het woord zijn 'mooi', 'kunstzinnig' en 'elegant'. Het woord is afkomstig van 'esthetica', de filosofie van de schoonheid en de kunst.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COMPOSITIE - HOE DAN?
Een compositie kan naar voren 
komen door het gebruik van:
 • Kleur
 • Vorm
 • Lijn
 • Contrast
 • Verhoudingen
 • Perspectief
 • En meer…..Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke ken je al?

 • Centrale compositie
 • Diagonale compositie
 • Driehoeks compositie
 • Geometrische compositie
 • Symmetrische compositie
 • Asymmetrische compositie • Overall compositie
 • Horizontale compositie
 • Verticale compositie
 • Statische compositie
 • Dynamische compositie

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT

Jullie gaan in tweetallen een afbeelding zoeken die het best past bij de compositie die jullie toegewezen hebben gekregen. 

 • Centrale compositie
 • Diagonale compositie
 • Driehoeks compositie
 • Geometrische compositie
 • Symmetrische compositie
 • Asymmetrische compositie
 • Overall compositie
 • Horizontale compositie
 • Verticale compositie
 • Statische compositie
 • Dynamische compositie

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke afbeelding heb je gevonden bij de toegewezen compositie?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

CENTRALE 
COMPOSITIE
De voorstelling is in het midden van het beeld geplaatst. 

Bij een portret spreek je meestal van een centrale compositie.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DIAGONALE
COMPOSITIE
De ordening loopt via een denkbeeldige diagonaallijn op het beeldvlak.
   

Deze compositie kan voor een dynamisch effect zorgen.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DRIEHOEKS
COMPOSITIE
Het belangrijkste element van de compositie valt binnen een denkbeeldige driehoek.

Dit levert een rustig en evenwichtig beeld op.Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

GEOMETRISCHE
COMPOSITIE
Geometrische vormen zijn vormen zoals een cirkel, driehoek, trapezium, vierkant, rechthoek,  enzovoorts.

Wanneer je veelal dit soort vormen gebruikt in een beeld dan hebben we het over een geometrische compositie.
Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

SYMMETRISCHE
COMPOSITIE
Een deel van de compositie wordt gespiegeld afgebeeld. Deze vorm van compositie kan verticaal, horizontaal, diagonaal of meerzijdig symmetrisch zijn.

Een symmetrische compositie heeft vaak een rustig, statisch effect.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ASYMMETRISCHE
COMPOSITIE
Het midden van het beeld kan op geen enkele manier in twee gelijke helften worden gedeeld.

Het is dynamischer en zorgt voor spanning en onrust in het beeld en kan voorkomen dat een beeld saai wordt.


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

We zijn op de helft.... 

Even testen of jullie goed opgelet hebben.... • Centrale compositie
 • Diagonale compositie
 • Driehoeks compositie
 • Geometrische compositie
 • Symmetrische compositie
 • Asymmetrische compositie
 • Overall compositie
 • Horizontale compositie
 • Verticale compositie
 • Statische compositie
 • Dynamische compositie

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Centrale compositie
Diagonale compositie
Driehoeks compositie
Symmetrische compositie
Geometrische compositie
Asymmetrische compositie

Slide 27 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

We gaan door..... • Centrale compositie
 • Diagonale compositie
 • Driehoeks compositie
 • Geometrische compositie
 • Symmetrische compositie
 • Asymmetrische compositie
 • Overall compositie
 • Horizontale compositie
 • Verticale compositie
 • Statische compositie
 • Dynamische compositie

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OVERALL
COMPOSITIE
Het is een overzichtelijke manier van ordenen, waarbij geen van de afgebeelde elementen extra nadruk krijgt. 
Alle elementen zijn regelmatig over het beeldvlak verbeeld, er is nauwelijks of geen sprake van overlapping en hierdoor wordt het afgebeelde erg plat.Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

HORIZONTALE
COMPOSITIE
De compositie is geordend langs een denkbeeldige horizontale lijn. 

Deze compositie maakt een rustige, stabiele en brede indruk.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VERTICALE
COMPOSITIE
De compositie is geordend langs een denkbeeldige verticale lijn. 

Deze compositie maakt ook een rustige en stabiele indruk.

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STATISCHE
COMPOSITIE
Er zit op geen enkele wijze beweging in de compositie. Alle onderdelen lijken volledig stil te staan.


Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

DYNAMISCHE 
COMPOSITIE
Een dynamische compositie is een compositie die beweeglijk is. Dat gebeurt:
 • Als de ordeningslijnen golven, schuin of diagonaal lopen
 • Als er ritme of herhaling in zit
 • Als vormen ongelijk verdeeld zijn over het vlak
 • Als er diagonale/schuine of gebogen richtingen in het beeld zitten
 • Als er kleurcontrasten in het beeld zitten

Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH
DYNAMISCH

Slide 37 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH
DYNAMISCH

Slide 38 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH
DYNAMISCH

Slide 39 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH
DYNAMISCH

Slide 40 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH OF DYNAMISCH?
STATISCH
DYNAMISCH

Slide 41 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT (dummy) 
Teken dit beeld na maar maak het dynamischer. (hou je vooral niet in!)

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CIJFEROPDRACHT  COMPOSITIE 

Teken een voorstelling met 1 thema in 2 verschillende composities. 

Neem twee A4tjes. Op de eerste A4 teken je een voorstelling in  1 van de thema’s en daarvoor gebruik je 1 van de composities. 

Teken op de andere A4 dezelfde voorstelling maar dan in een compleet andere compositie. 
Succes!
Thema’s
 • Tuin der lusten 
 • Back to the future 
 • The perfect game
 • Het laatste avondmaal

Composities
 • Centrale compositie
 • Diagonale compositie
 • Driehoek compositie
 • Geometrische compositie
 • Symmetrische compositie
 • Asymmetrische compositie
 • Overall compositie
 • Horizontale compositie
 • Verticale compositie
 • Statische compositie
 • Dynamische compositie


Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

CIJFEROPDRACHT  COMPOSITIE 

Inleveren:
In ELO - voor maandag 26 september 9.00 uur (zorg voor een goede scan, zie hier rechts)

én

Deze opdracht komt uiteindelijk in je portfolio!
NEE
JA

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BEOORDELINGSCRITERIA

 • De voorstelling is duidelijk te herkennen
 • Compositie 1 is duidelijk te herkennen
 • Compositie 2 is duidelijk te herkennen
 • De student heeft het thema op een originele     manier vertaald
 • De student heeft gebruik gemaakt van geschikte   materialen en technieken
 • De student heeft zorg gedragen voor het werk 


Voor elk criterium krijg je een waardering toegekend. Sommige criteria wegen zwaarder dan andere. Wanneer er aan alle onderdelen een score toegekend is, volgt er een cijfer. Dit cijfer telt mee voor de beoordeling van het vak MVG. 


Slide 45 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noteer drie dingen die je in deze les hebt geleerd.

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies