BPV intervisie

Welkom!

1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Welkom!

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
1. Presentie
2. Vragen/opmerkingen over competent en Digibib (max. 15 min.)
3. Terugblik afgelopen 2 stagedagen en inbreng casus (max. 30 min.)
4. Eén casus kiezen en Intervisie.
5. Evaluatie
6. Volgende week.
Deze week komt de SLB-er van Nathalie op visite tijdens deze les

Slide 2 - Tekstslide

Competent/DigiBib (max 10 minuten)

Zijn er vragen, loopt alles?
Eventuele problemen (samen) oplossen. 
timer
10:00

Slide 3 - Tekstslide

Schrijf in stilte (5 minuten)
Hoe was het afgelopen week op stage?
Geef minimaal één top en één tip aan jezelf
Geef minimaal één top en één tip aan jouw BPV-begeleiding.
Welk moment was leerzaam/moeilijk?
timer
5:00

Slide 4 - Tekstslide


en inventariseren 
casussen
(20 minuten)
Klassikaal
TERUGBLIKKEN
timer
20:00

Slide 5 - Tekstslide

Intervisie is...
... een gestructureerd overleg van een gelijkwaardige groep uit dezelfde beroepsgroep met als doel (persoonlijke) werkproblemen op te lossen en inzichten te vergroten. 4-8 deelnemers. (Hendriksen, 2009) (Voor de eerste les: klassikaal.)

Probleem- en vraagverheldering zijn daarbij belangrijker dan kant-en-klare oplossingen.                             

Slide 6 - Tekstslide

Incidentmethode/ probleemoplossende methode
We kiezen een casus.

Introductie - De inbrenger beschrijft kort en feitelijk de situatie en zijn vraag, zonder te vertellen wat hij op dat moment gedaan heeft en hoe het afliep.

De groepsleden nemen even tijd om 2 vragen te formuleren.  
timer
3:00

Slide 7 - Tekstslide

Feiten verzamelen
De groep stelt open vragen te stellen .
Nog geen oordeel of advies geven.
De inbrenger geeft antwoord op de vragen.


timer
15:00

Slide 8 - Tekstslide

Analyse
 - Groepsleden analyseren met elkaar de kern van het probleem.
-De inbrenger luistert, maar reageert niet.
timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide


Adviesronde


Ieder groepslid formuleert individueel adviezen op papier. Daarna worden ze mondeling aan de inbrenger gegeven 


timer
15:00

Slide 10 - Tekstslide


Afronding intervisie


 De inbrenger geeft aan welke adviezen hem aanspreken en waarom.
timer
3:00

Slide 11 - Tekstslide

volgende week:
Neem een casus mee.
Opstart eerste oefenopdracht.

Slide 12 - Tekstslide

Evaluatie
Wat neem je voor jezelf mee uit deze bijeenkomst?

Slide 13 - Tekstslide