cross

Bonjour - basis, groep 8/klas 1

Prends ton portable!
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransvwoGroep 8Leerjaar 1

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Prends ton portable!

Slide 1 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire?
- présente-toi (ton nom)(5 min)
- penser à la France (10 min)
- écouter et chanter (5 min)
- parler (5 min)
- les fruits (5 min)
- c'est moi, dans le futur... ( 10min)
- afronden (5 min)

Slide 2 - Tekstslide

Je vais me présenter... (5 min.)
Je m'appelle ...

Slide 3 - Tekstslide

La France

Slide 4 - Woordweb

écouter et chanter (5min)

1. Luister naar het ‘Bonjour-lied’ (Youtube-video ‘Learn French, Bonjour, Hello’). Herken je Franse woorden? https://youtu.be/RkQrLXaEOTg 

2. Lees de nieuwe woorden in de woordenlijst (zie B. Vocabulaire). 

3. Luister nog een keer naar het ‘Bonjour-lied’ en zing hardop mee
Vocabulaire

Bonjour [bonzjoer]=   Goeiedag of Hallo 
Salut [salu]  = Hoi 

Comment ça va? [komman sa va?]  = Hoe gaat het?
 Comment vas-tu? [komman va tu?] =  Hoe gaat het met jou? 
Ça va [sa va] = Het gaat 
Ça va bien [sa va bjèn]=  Het gaat goed 
Ça va très bien [sa va trè bjèn]  = Het gaat heel goed

 Oui [wie]  = Ja 
Et toi [ee twa?]  = En met jou? Of: En jij? 
Moi aussi [mwa oosie]   = Met mij ook. Of: ik ook. 

Au revoir [oo ruvwaar] = Tot ziens

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Parler (5 min)
Wat: spreken
Hoe: Voer een Frans gesprekje met je buurman of buurvrouw. Groet elkaar en vraag hoe het gaat. Gebruik zoveel mogelijk Franse woorden die je net hebt gehoord in het liedje.
Hulp: Elkaar, docent :)
Tijd: 5minuten.
Resultaat: Je kan iemand begroeten in het Frans en vragen hoe het gaat. 
Klaar? Wacht in stilte af

Slide 7 - Tekstslide

Les Fruits (5 min)
Wat: Verschillende soorten fruit in het Frans
Hoe:Je gaat een liedje luisteren over verschillende soorten fruit in het Frans. Vervolgens laat de docent een aantal plaatjes zien van de soorten fruit. Steek je vinger op als je weet hoe je het in het Frans zegt...
Hulp: het liedje (2x afgespeeld)
Tijd: 5 min
Resultaat: Je kent een aantal soorten fruit in het Frans!
Klaar? Wacht in stilte af

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

C'est quoi?

Slide 10 - Tekstslide

c'est quoi?

Slide 11 - Tekstslide

c'est quoi?

Slide 12 - Tekstslide

C'est quoi?

Slide 13 - Tekstslide

C'est moi, dans le futur... ( 10min)
- Teken wie je nu bent. 
- Teken wie je later wilt zijn. 
- Schrijf steekwoorden ernaast in het Frans. Ken je het woord niet in het Frans? Zoek dit dan op in een woordenboek/op je telefoon. --> gebruik je telefoon alleen om een woord op te zoeken. Het is niet de bedoeling dat je stiekem gaat Appen of snappen ;).

- Klaar? Laat je tekening zien aan je buurman en geef aan hoe jij jezelf nu ziet en hoe jij jezelf ziet in de toekomst. Probeer dit in het Frans te doen.

Woorden die je kan gebruiken:
- Maintenant = nu
- plus tard = later
- je veux devenir ... = ik wil ... worden
- mon hobby est ... = mijn hobby is...

Slide 14 - Tekstslide

Dans mon sac à dos, j'ai... 
Wat:
Ik deel een blaadje uit. Ik teken hierop wat ik in mijn rugtas heb. Ik geef dit door aan mijn buurman en hij/zij zegt in het Frans wat ik in mijn rugtas heb en hij zegt wat hij in zijn rugtas heeft. Dit tekent hij op dat blaadje en geeft dit weer door.
Slide 15 - Tekstslide

Wat hebben wij geleerd vandaag?

Slide 16 - Woordweb

Slide 17 - Tekstslide