Chronologisch overzicht HC-Nederland

HC - Nederland 1948 - 2008


Tijd van televisie en computers, vanaf 1950
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 11 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

HC - Nederland 1948 - 2008


Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 1 - Tekstslide

HC - Nederland 1948 - 2008

45. de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog;
46. De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.
47. de eenwording van Europa 
48. de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot
ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
49. De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen.

Kenmerkende aspecten bij deze historische context
Tijd van televisie en computers, vanaf 1950

Slide 2 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '50

Slide 3 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '50
Wederopbouw

 • Marshallplan
 • sociale partners/geleide loonpolitiek
 • sociaal stelsel/verzorgingsstaat
 • babyboom

Slide 4 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '60

Slide 5 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '60
Consumptiemaatschappij

 • toenemende welvaart
 • individualisering (begin ontzuiling)
 • Jongerenculturen (Nozem/Provo)
 • Tweede feministische golf
 • dekolonisatie/gastarbeiders
 • ontstaan multiculturele samenleving

Slide 6 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '70
Joop den Uyl

Slide 7 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '70
Voorlopig einde groei welvaart

 • Oliecrisis
 • Oplopende staatsschuld
 • Bezuinigen
 • Toenemende werkloosheid
 • gedoogbeleid softdrugs
Joop den Uyl

Slide 8 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '80

Slide 9 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '80
Poldermodel en Koude Oorlog

 • Bezuinigingspolitiek van Lubbers
 • Privatiseren
 • Akkoord van Wassenaar (arbeidsduurverkorting, sociale partners, polderen)
 • Toenemende globalisering (exportland)
 • Protesten kruisraketten (Koude Oorlog)
 • kraakbeweging (woningnood)
 • Verdrag van Schengen

Slide 10 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '90

Slide 11 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '90
Blik op Europa en de wereld

 • Gidsland
 • Tolerant
 • Val van Srebrenica (genocide)
 • Verdrag van Maastricht (oprichting EU)
 • Jongerenculturen (rap, gabbers, punk)

Slide 12 - Tekstslide

HC -Nederland 1948 - 2008
de tijd van televisie en computers, vanaf 1950
Jaren '00

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video