Littérature CH1

Littérature
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Littérature

Slide 1 - Tekstslide

Littérature toets
2 handelingsdelen: samenvatting over film + info over schrijvers behandelde teksten
1 toets: Behandelde teksten + vragen

Slide 2 - Tekstslide

Chapitre 1 inhoud
''En famille''
 • A introduction
 • B La bande dessiné 
 • C La poésie
 • D La prose
 • E La chanson
 • F Le théâtre

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je al over de
Franse literatuur?

Slide 4 - Woordweb

A introduction
 • Toetsingsvorm
 • Waarom literatuur
 •  Onderwerp: familie
 • Verschillende genres: proza, poezie en drama

Slide 5 - Tekstslide

''La bande dessinée''
Ken jij al van origine Franse / Franstalige strips?

Slide 6 - Woordweb

B La bande dessinée
 • 1900 --> kunstzinnige vorm
 • Astérix, Tintin (kuifje), Lucky Luke
 • Fais exercice 1 en groupe de 2 --> 15 min

Slide 7 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige keer
behandeld?

Slide 8 - Woordweb

Une bande dessinée =
A
een gedicht
B
een video band
C
een stripverhaal
D
een festival

Slide 9 - Quizvraag

Noem voorbeelden van bekende Franstalige strips

Slide 10 - Open vraag

C La poésie
 • Poëzie --> gedichten (korte teksten --> in weinig woorden veel zeggen)

 • Fais exercice 2 en groupe de 2 --> 15 min

Fini? --> regardez et lisez la section D

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht: Des autres poèmes 
Klik hier
 Kies een gedicht uit en neem deze in tweetallen door.
Geef antwoord op de volgende vragen:
Waar gaat gedicht volgens jou over? Wat vind je ervan?
Wie is de schrijver? Zoek 5 dingen over hem op

Plaats je antwoorden op de volgende dia:
10 minuten!

Slide 12 - Tekstslide

Schrijf ook de titel + schrijver
Waar gaat gedicht volgens jou over? Wat vind je ervan?
Wie is de schrijver? Zoek 5 dingen over hem op

Slide 13 - Open vraag

Les 2

Slide 14 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige keer
behandeld?

Slide 15 - Woordweb

Une bande dessinée =
A
een gedicht
B
een video band
C
een stripverhaal
D
een festival

Slide 16 - Quizvraag

Noem voorbeelden van bekende Franstalige strips

Slide 17 - Open vraag

Welke schrijvers hebben we behandeld?

Slide 18 - Woordweb

D La Prose
 • Proza --> verhalende teksten (romans) 
 • Kortere proza tekst = minder dan 100 woorden = novelle 
 • Litereraire roman heeft een plot / intrige = verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen.

Slide 19 - Tekstslide

Zoek informatie op over
''Oscar et la dame Rose''
en
Éric-Emmnuel Schmitt

Slide 20 - Woordweb

D La Prose
 • Proza --> verhalende teksten (romans) 
 • Kortere proza tekst = minder dan 100 woorden = novelle 
 • Litereraire roman heeft een plot / intrige = verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen.

 • Corrigez les devoirs (exercice 3)

Slide 21 - Tekstslide

La Prose =
A
een gedicht
B
een roman
C
een liedje
D
een portret

Slide 22 - Quizvraag

Wat vind je van het verhaal
''Oscar et la dame rose''

Slide 23 - Open vraag

Zoek informatie op over
''Oh, boy''
en
Marie-Aude Murail

Slide 24 - Woordweb

D La Prose
 • Proza --> verhalende teksten (romans) 
 • Kortere proza tekst = minder dan 100 woorden = novelle 
 • Litereraire roman heeft een plot / intrige = verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen.

 • Fais exercice 5  = 15 minutes

Slide 25 - Tekstslide

Wat heb je vandaag geleerd ?

Slide 26 - Woordweb

Les 3

Slide 27 - Tekstslide

Welke onderdelen van de literatuur hebben we tot nu toe
behandeld?

Slide 28 - Woordweb

Wat weet je nog over
''Eric-Emmanuel Schmitt''
en
''Marie-Aude Murail''

Slide 29 - Woordweb

Welke tekst is jou bijgebleven? Waarom?

Slide 30 - Open vraag

E La chanson
 • Middeleeuwen ontstaan
 • Troubadours --> dragen verhalen en gezongen gedichten voor
 • Rijm, ritme en melodie belangrijke hulpmiddelen bij onthouden

 • Fais exercice 9 --> 20 minutes

Slide 31 - Tekstslide

F Le théâtre
 • Theater oftewel drama
 • Een van de oudste literaire genres
 • Bestond al 500 jaar voor Christus

Slide 32 - Tekstslide

Zoek informatie op over
Yasmina Reza

Slide 33 - Woordweb

F Le théâtre
 • Theater oftewel drama
 • Een van de oudste literaire genres
 • Bestond al 500 jaar voor Christus • Fais exercice 10 --> 20 minutes

Slide 34 - Tekstslide

La tâche du chapitre 1
Maak nu zelf een bande desinée, poésie of prose
Dit lever je in week .. in via ..

Slide 35 - Tekstslide