5.1. Een verdeelde wereld

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting


De Koude Oorlog (1945-1989)
1. Een verdeelde wereld
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 3-6

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Historisch Overzicht vanaf 1848 en Staatsinrichting


De Koude Oorlog (1945-1989)
1. Een verdeelde wereld

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de verschillen zijn tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en op welke manier dit leidde tot de Koude Oorlog.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


De Koude OorlogConflict tussen Verenigde Staten en Sovjet-Unie tussen 1945-1991

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verenigde Staten

 • Democratie

 • Kapitalisme

 • Vrijheid

 • Verschillen (arm/rijk, blank/zwart)

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sovjet-Unie

 • Dictatuur

 • Communisme

 • Onderdrukking

 • Gelijkheid, soms dan...

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken (1)
 • Koude/kille relatie tussen beide landen

 • Geen echte oorlog tussen beide landen

 • Wel oorlog tussen sommige van hun bondgenoten

 • Grote spanningen en angst in de wereld

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken (2)
 • Beide landen hebben veel kernwapens

 • Er ontstaat een wapenwedloop

 • Beide landen geloven in hun eigen (economische) systeem


 • Beide landen willen hun eigen systeem in de wereld verspreiden

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Conferentie van Jalta
februari 1945


Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies
Franklin Delano Roosevelt
President van de Verenigde Staten
Jozef Stalin
Leider van de Sovjet-Unie
Winston Churchill
Minister-President van Groot-Brittannië

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Tekstslide

De zgn. percentages agreement vond plaats in Moskou 1944, en niet in Jalta. Het is vooral een mooi voorbeeld van hoe de Grote Drie een verdeling voor Europa bedachten.
Conferentie van Jalta (februari 1945)
 • Churchill (GB), Roosevelt (VS) en Stalin (SU)

 • Hoe zien Europa en de wereld er na de oorlog uit?

 • Wie heeft macht en invloed in Europa?

 • Wat doen we met Duitsland én de Duitsers?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conferentie van Jalta (afspraken) (1)
 • Oprichting van de Verenigde Naties (VN)

 • Democratische regeringen in Europa

 • Stalin wordt bondgenoot in de oorlog tegen Japan

 • Straffen van oorlogsmisdadigers


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conferentie van Jalta (afspraken) (2)
 • Denazificatie en democratiseren

 • Invloedssferen

 • Bezettingszones: Duitsland en Berlijn worden verdeeld in 4 zones

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verenigde Naties
 • opgericht in oktober 1945

 • 193 landen zijn lid

 • Veiligheidsraad:
5 permanente leden (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Sovjet-Unie)
10 wisselende leden

Vergeet dit ook niet: de permanente leden van de Veiligheidsraad hebben veto-recht. Als één van hen dit gebruikt, gaat een plan niet door.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Video
Clipphanger: Waarom is de VN opgericht?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Invloedssferen

 • Verdeling van Europa:

 • Gebied dat jij hebt veroverd op de Duitsers, daar heb jij invloed

 • Jij mag bepalen wat in dat gebied gebeurt (economie, politiek)

 • Vergeet dit ook niet: De ander mag niet ingrijpen in dat gebied, ook al zie je er van alles gebeuren waarmee je het niet eens bent.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Verdeling van Duitsland
 • Duitsland (tijdelijk) niet meer zelfstandig

 • Vier bezettingszones onder leiding van: Frankrijk, Engeland, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten

 • Ook Berlijn wordt in 4 zones verdeeld

 • Reizen tussen bezettingszones is geen probleem

 • Vergeet dit ook niet: Berlijn ligt in de bezettingszone van de Sovjet-Unie

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Helder plan, 
maar waarom gaat het mis?

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begin van de Koude Oorlog (vanaf 1945)

 • Geen gezamelijke vijand meer: Hitler is verslagen

 • Andere spelers: Churchill en Roosevelt zijn er niet meer bij (Potsdam, juli 1945)

 • Stalin krijgt steeds meer communistische invloed in delen van Oost-Europa

 • De VS hebben een atoombom (angst bij de SU)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Gevolgen

 • Er wordt niet meer gepraat

 • Steeds minder vertrouwen tussen de landen

 • Geen oplossing voor Duitsland en Berlijn

 • Ontstaan van twee machtsblokken in Europa

 • De grens van deze twee blokken loopt dwars door Duitsland (en Europa)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Amerikaanse buitenlandse politiek na 1945

 • Beschermen van vrijheid en democratie (Trumanleer)

 • Voorkomen dat meer landen communistisch worden (Containmentpolitiek)

 • Actief helpen bij de wederopbouw van Europa (Marshallplan)

 • Vergeet dit ook niet: met het Marshallplan wilden de Amerikanen ook voorkomen dat Europa voor het communisme zou kiezen.

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oprichting van de Navo
 • Opgericht in april 1949

 • Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Engels: NATO)

 • Oorspronkelijk militair bondgenootschap tussen Noord-Amerika en West-Europa tegen het communisme

 • De NAVO bestaat nog steeds

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Warschaupact, 1955
 • Militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie

 • Tegenhanger van de NAVO

 • Opgericht als reactie op toetreding van West-Duitsland tot de NAVO

 • Heeft bestaan tot 1991

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen uit deze les

 • Koude Oorlog
 • kapitalisme
 • communisme
 • Conferentie van Jalta
 • Conferentie van Potsdam
 • invloedssferen
 • Verenigde Naties
 • bezettingszones
 • Marshallplan
 • Navo
 • Trumanleer
 • Containmentpolitiek
 • Warshaupact

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Personen uit deze les

 • Winston Churchill
 • Josef Stalin
 • Franklin Roosevelt
 • Harry Truman
 • Clement Attlee

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jaartallen uit deze les
 • februari 1945: Conferentie van Jalta
 • juli 1945: Conferentie van Potsdam
 • oktober 1945: oprichting VN
 • vanaf 1945: bezettingszones in Duitsland
 • 1948-1952: Marshallplan
 • april 1949: oprichting NAVO

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 31 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies