Arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieSecundair onderwijs

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

ARBEIDSMARKT

Slide 1 - Tekstslide

1.1 Begrip 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt het begrip arbeidsmarkt omschrijven.
 • Welke partijen ontmoeten elkaar op de arbeidsmarkt? 
 • Wie is vrager op de arbeidsmarkt? 
 • Wie is aanbieder op de arbeidsmarkt? 


Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Cursus p. 8 

Slide 5 - Tekstslide

1.2 De vraag naar arbeid

Slide 6 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Van welke factoren is de vraag naar arbeid afhankelijk? 
 • Waarom zeggen we dat de vraag naar arbeid een afgeleide vraag is? 
 • Waarom zal de vraag naar arbeid afnemen bij een hoog loonniveau? 
 • Wat betekent arbeidsproductiviteit? 
 • Wat is het voordeel van een toename van arbeidsproductiviteit? 
 • Welke belangrijke factoren doen de arbeidsproductiviteit toenemen? 
 • Waardoor wordt de Belgische economie gekenmerkt? 


Slide 7 - Tekstslide

Vraag naar arbeid
Afhankelijk van: 
- vraag naar producten (vraag naar arbeid = afgeleide vraag) 
- loonniveau (omgekeerd evenredig verband) 
- arbeidsproductiviteit 
    = hoeveelheid producten per arbeider per tijdseenheid 
     stijging door - specialisatie en arbeidsverdeling 
                                 - technologische vooruitgang 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Cursus p. 11-12

Slide 10 - Tekstslide

1.3 Het aanbod van arbeid 

Slide 11 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Wat zijn de beweegredenen voor mensen om buitenhuis te werken?  
 • Wat is het verband met de behoeftepiramide van Maslow? 
 • Welke groepen behoren tot de beroepsbevolking? 
 • Welke groepen behoren tot de niet-actieve bevolking? 
 • Hoe wordt de activiteitsgraad berekend? 
 • Wat is het verschil tussen de activiteitsgraad en de werkzaamheidsgraad? 
 • Hoe wordt de werkzaamheidsgraad berekend? 
 • Hoe komt het dat de activiteitsgraad in België in vergelijking met het Europese gemiddelde zo laag ligt? 


Slide 12 - Tekstslide

Waarom willen mensen werken?

Slide 13 - Open vraag

Pyramide van Maslow

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

aanbod van arbeid

Slide 19 - Tekstslide

Taak: verkenning p. 16-17, opdracht 5-8
excelopgave: zie onenote, Mevr. Laseure Taken 2de sem

gegevens 2021: https://statbel.fgov.be/nl/themas/werk-opleiding/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-en-werkloosheid#panel-11 (link via teams) 

Slide 20 - Tekstslide

Activiteits- en werkzaamheidsgraad
Activiteitsgraad = beroepsbevolking / bevolking op beroepsactieve leeftijd 

Werkzaamheidsgraad = werkende bevolking / bevolking op beroepsactieve leeftijd 

Slide 21 - Tekstslide

Taak: verkenning p. 19, opdracht 2
excelopgave: zie onenote, Mevr. Laseure Cursussen_notities 


Slide 22 - Tekstslide

Cursus p 13, 15, 17-20

Slide 23 - Tekstslide

1.4 Werkloosheid  

Slide 24 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Waarom is het bereiken van een hoog studieniveau belangrijk voor de arbeidsmarkt?
 • Waarom zeggen we dat werkloosheid conjunctuurgebonden is?
 • Hoe berekenen we de werkloosheidsgraad?
 • Schrijf voluit: VDAB - RVA
 • Noem twee taken van de VDAB.
 • Wie stelt de werkloosheidsuitkering vast?
 • Geef drie toekenningsvoorwaarden voor een werkloosheidsuitkering.
 • Wie heeft recht op een inschakelingsuitkering?
 • De RVA en de VDAB behoren tot een verschillend staatkundig niveau. Welke instelling behoort tot het federale niveau en welke tot het gewestelijke niveau?


Slide 25 - Tekstslide

Opdracht 1.4.1 Werkloosheidscijfers en werkloosheidsgraad

zie exceloefening

Slide 26 - Tekstslide

1.4.2 Werkloosheidssteun
1.4.3 Maatregelen en initiatieven tegen werkloosheidZie oefening bookwidgets 

Slide 27 - Tekstslide

Cursus p 25, 28-31

Slide 28 - Tekstslide

1.5 Schaarste op de arbeidsmarkt voor knelpuntberoepenzie oefening bookwidgets

Slide 29 - Tekstslide

Leerdoelen
- Wat is een knelpuntberoep?
- Wat is het verschil tussen kwantitatieve en kwalitatieve knelpuntberoepen?
- Welke arbeidsomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een knelpuntberoep ontstaat?

Slide 30 - Tekstslide

Cursus p 33

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide