H10.3 Zuur-base reacties les 1

H10.3 Zuur base reacties
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

H10.3 Zuur base reacties

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel
Ik kan opnoemen wat met neutraliseren wordt bedoeld

Slide 2 - Tekstslide

welke zuren ken je?
welke basen ken je?

Slide 3 - Tekstslide

water en zuur
pH water = 7, 
pH zuur <7
samen wordt de pH tussen de pH van het zuur en het water in

Slide 4 - Tekstslide

zuur en base
pH zuur = <7
pH base = >7
 bij elkaar dan ontzuur je de zure oplossing met een base
= NEUTRALISEREN

Slide 5 - Tekstslide

Neutraliseren
H+-ionen reageren met basische ionen
er ontstaan neutrale stoffen
Dit is een ZUUR-BASE-REACTIE

Slide 6 - Tekstslide

Vier meest voorkomende 
zuur-base reacties

Slide 7 - Tekstslide

Wat schrijf je op in de zuur-base vergelijking?
  • de H+-ionen (en niet het zuurrest-ion).
  • de base ( dus NH3, OH-, O2-,CO32-)
  • deze twee voor de pijl 
  • en na de pijl het reactieproduct(en)

Slide 8 - Tekstslide

opdracht
Wat: lees blz 78 en 79 en maak opgave 62 t/m 71
          ster-opdrachten pas als je alles af hebt
Hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: 10 min
Klaar: kijk de opgave na
timer
10:00

Slide 9 - Tekstslide

wat is de zuur-base-reactie van zoutzuur met natronloog?

  • H+ en Cl-          Na+ + OH- 
  • H+ (aq) + OH- (aq) -->  H2O (l)

Slide 10 - Tekstslide

Check de oplosbaarheidstabel in Binas
Als het een slecht oplosbaar zout is dan is het een vaste stof 
deze moet je dan ook noteren

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

opdracht
Wat: lees blz 78 en 79 en maak opgave 62 t/m 81
          ster-opdrachten pas als je alles af hebt
Hoe: zelfstandig en rustig
Tijd: tot 10 min voor einde les
Klaar: kijk de opgave na

Slide 13 - Tekstslide