Goederenstroom week 3

Goederenstroom
Week 3
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Goederenstroom
Week 3

Slide 1 - Tekstslide

Goederenstroom
Ook wel het ''verplaatsen van spullen''


Slide 2 - Tekstslide

Bij een kwalitatieve controle controleer je het aantal producten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Bij een kwantitatieve controleer je het aantal producten bij binnenkomst
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quizvraag

Agenda
Week 1: Goederenontvangst
Week 2: Goederenontvangst
Week 3: Goederenontvangst
Week 4: Goederenopslag
Week 5: Goederenopslag
Week 6: Goederenopslag
Week 7: Risico's en verzorgde winkel
Week 8: Risico's en verzorgde winkel

Slide 5 - Tekstslide

Nut van deze les
Aan het einde van deze les..

... weet je wat geleidedocumenten zijn.
... weet je wat emballage betekend.
... weet je wat retouren zijn.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is derving?

Slide 7 - Open vraag

Derving
Producten die niet verkocht kunnen worden omdat ze beschadigd, over datum, zoek geraakt of gestolen zijn. 

Slide 8 - Tekstslide

Wie kent To good to go?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Video

Controles en documenten
In de meeste winkels gebeuren de controles aan de hand van de vrachtbrief en de pakbon. Deze documenten heeft de chauffeur die de goederen aflevert bij zich. 

Slide 11 - Tekstslide

Geleidedocumenten
Documenten dat de goederen begeleiden, worden ook wel geleidedocumenten genoemd.

Slide 12 - Tekstslide

Geleide documenten
Vrachtbrief

Pakbon

Track & Trace

Manca-/Breuk-/Teveellijst

Slide 13 - Tekstslide

Vrachtbrief
Een vrachtbrief is een document waarin de belangrijkste gegevens over een lading staan aangegeven wanneer een transporteur goederen over de weg vervoert.

Verplicht volgens de Wet goederenvervoer over de weg (WGW).

Gebruik voor kwantitatieve controle

Slide 14 - Tekstslide

Pakbon
Op de pakbon staan het aantal geleverde producten en soms ook het aantal bestelde artikelen. 

Gebruik voor kwalitatieve controle

Slide 15 - Tekstslide

Track en Trace

Slide 16 - Tekstslide

Manco-/breek-/teveellijst

Slide 17 - Tekstslide

Wat is een vrachtbrief?
A
een document met de gegevens over de lading
B
een geleidendocument dat de leverancier meestuurt met elke verpakkingseenheid
C
een overeenkomst tussen de chauffeur en de detaillist

Slide 18 - Quizvraag

Opdracht
1. Wat is een pakbon en wat staat erop?

2. Wat is de relatie tussen een pakbon en een factuur?

3. Te veel goederen geleverd krijgen moet je, net als te weinig geleverd krijgen, op een MBTv-lijst noteren. Leg uit waarom ook het teveel geleverd krijgen van goederen een probleem kan zijn.

Slide 19 - Tekstslide

Verpakking (en Emballage)
Verpakkingen hebben enkele belangrijke doelen:

Producten beschermen
Producten bundelen
Productinformatie verschaffen
Producten presenteren.

Slide 20 - Tekstslide

Emballage
Verpakkingen die meerdere keren worden gebruikt.

Plastic, kratjes of glas.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Opdracht
1. Noem drie doelen van verpakkingen

2. Welk verpakkingsdoel is het belangrijkst bij een container levensmiddelen voor een supermarkt? Leg uit.

3. Welk verpakkingsdoel is het belangrijkst bij een pallet met beeldschermen?

Slide 23 - Tekstslide

Retourneren
Wanneer een afwijking is stuur je deze retour naar de leverancier, dit heet retourneren.

De producten heten dan retourgoederen

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Retourneren redenen
Te veel artikelen
Artikelen beschadigd
Nieuwe varianten van het artikel zijn te koop
De artikelen zijn verkeerd geleverd
Het zijn seizoensartikelen die teruggestuurd worden
Klanten zijn ontevreden over het product

Slide 26 - Tekstslide

Reclameren
Reclameren betekend dat je de leverancier informeert over de problemen van de levering.

Er zijn dus afwijkingen op de levering van de producten.

Slide 27 - Tekstslide

Opdracht
Welke goederen kunnen niet teruggestuurd worden naar de leverancier? Beschrijf twee voorbeelden en leg je antwoord uit. 

Slide 28 - Tekstslide

Challenge 3
1. Wat zijn geleide documenten?

2. Wat is het verschil tussen een vrachtbrief en een pakbon?

3. Wat is emballage?

4. Noem vier redenen waarom de winkel artikelen retour kan sturen. 

Slide 29 - Tekstslide

Challenge
Ga op onderzoek uit op je stage (of bijbaan). 

Leg uit wat de volgende onderdelen zijn en maak hier een foto van:
1. Vrachtbrief
2. Pakbon
3. Emballage
4. Retourartikelen.


Slide 30 - Tekstslide