Vraag en aanbod op de markt

Vraag en aanbod op de markt
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Vraag en aanbod op de markt

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je het verschil tussen vraag en aanbod op de markt uitleggen.

Slide 2 - Tekstslide

Vertel de leerlingen wat ze aan het einde van de les zullen kunnen doen.
Wat weet je al over vraag en aanbod op de markt?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is vraag?
Vraag is de hoeveelheid goederen of diensten die mensen willen kopen bij verschillende prijsniveaus.

Slide 4 - Tekstslide

Leg de definitie van vraag uit en geef voorbeelden.
Wat is aanbod?
Aanbod is de hoeveelheid goederen of diensten die producenten bereid zijn te verkopen bij verschillende prijsniveaus.

Slide 5 - Tekstslide

Leg de definitie van aanbod uit en geef voorbeelden.
Vraag en aanbod bepalen de prijs
Op de markt komen vraag en aanbod samen en bepalen ze samen de prijs van een product.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf hoe vraag en aanbod de prijs van een product beïnvloeden.
Evenwichtsprijs
De evenwichtsprijs is de prijs waarbij vraag en aanbod elkaar ontmoeten.

Slide 7 - Tekstslide

Leg uit wat de evenwichtsprijs is en hoe deze wordt bepaald.
Verschuiving van vraag
Veranderingen in factoren zoals inkomen, smaak en prijs van substituten kunnen de vraag verschuiven.

Slide 8 - Tekstslide

Beschrijf hoe factoren de vraag kunnen beïnvloeden en geef voorbeelden.
Verschuiving van aanbod
Veranderingen in factoren zoals kosten van grondstoffen, technologie en belastingen kunnen het aanbod verschuiven.

Slide 9 - Tekstslide

Beschrijf hoe factoren het aanbod kunnen beïnvloeden en geef voorbeelden.
Samenvatting
Vraag en aanbod zijn belangrijke concepten op de markt. Ze bepalen samen de prijs van een product.

Slide 10 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.