H7.1 - H7.3_Herhalen zuren, basen en zb reacties

Herhalen
zuren, basen en zuurbase-reacties 


NOVA H7 Zuren en basen

1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Herhalen
zuren, basen en zuurbase-reacties 


NOVA H7 Zuren en basen

Slide 1 - Tekstslide

Herhaling
De stof die we deze les herhalen kun je terugvinden in de volgende hoofdstukken: 

H7.1 - Zure en basische oplossingen
H7.2 - Sterke & zwakke zuren & basen
H7.3 - Zuur-basereacties Slide 2 - Tekstslide

7.1   Zure en basische oplossingen (boek blz 66)

  Slide 3 - Tekstslide

  H7.2   Sterk en zwak (boek blz 67)

   Slide 4 - Tekstslide

   H7.3  Zuur-basereacties (boek blz 68)


    Slide 5 - Tekstslide

    Maak deze zin af:
    Een zuur is ...

    Slide 6 - Open vraag

    Hoeveel H+ ionen kan ethaanzuur afstaan?
    A
    4
    B
    3
    C
    2
    D
    1

    Slide 7 - Quizvraag

    zwak zuur
    sterk zuur

    Slide 8 - Tekstslide

    Slide 9 - Tekstslide

    Wat is de juiste notatie van een oplossing van fosforzuur?
    Tip: kijk in tabel 49 of fosforzuur een sterk of zwak zuur is.
    A
    H3PO4(aq)
    B
    H3O+(aq)+H2PO4(aq)

    Slide 10 - Quizvraag

    Wat is de juiste notatie van een oplossing van salpeterzuur?
    Tip: kijk in tabel 49 of salpeterzuur een sterk of zwak zuur is.
    A
    HNO3(aq)
    B
    H3O+(aq)+NO3(aq)

    Slide 11 - Quizvraag

    Wat is er fout gegaan bij de notatie van de vergelijking over het oplossen van perchloorzuur (HClO4 (l)) in water?

    HClO4 (aq)+ H2O (l)-> ClO4 (aq) + H3O (aq)

    Slide 12 - Open vraag

    Maak deze zin af:
    Een basische oplossing bevat ...
    timer
    0:30

    Slide 13 - Open vraag

    Slide 14 - Tekstslide

    Slide 15 - Tekstslide

    Wat is de juiste notatie van een ammoniakoplossing?
    Tip: kijk in tabel 49 of ammoniak een sterke of zwakke base is.

    A
    NH3(aq)
    B
    NH4+(aq)+OH(aq)

    Slide 16 - Quizvraag

    Wat is de juiste notatie voor een oplossing van calciumoxide?

    A
    CaO(aq)
    B
    Ca2+(aq)+O2(aq)
    C
    Ca2+(aq)+2OH(aq)

    Slide 17 - Quizvraag

    Sleep de termen naar de juiste plaats op de pH schaal.
    timer
    0:30
    zure oplossing
    neutrale oplossing
    basische oplossing

    Slide 18 - Sleepvraag

    H7.1 pH  - zuurgraad
    • De zuurgraad van oplossingen noemen we de pH-waarde
    • pH-schaal loopt (meestal) van 0 tot 14
    • Hoe zuurder de oplossing, hoe lager de pH
    • Hoe basischer de oplossing, hoe hoger de pH
    • Een neutrale oplossing heeft pH 7
    • In de scheikunde is het niet zuur vs. zoet
      maar zuur vs. basisch

    Slide 19 - Tekstslide

    H7.1 pH meten - zuur-base indicatoren (oplossingen)
    • Bekende zuur-base indicatoren staan met omslagtrajecten in Binas 52A    Slide 20 - Tekstslide

    Tommy wil de pH bepalen van een oplossing. Hij mengt in 4 reageerbuizen steeds een beetje oplossing met een indicator.
    Geef zo precies mogelijk aan tussen welke grenzen de pH van de oplossing ligt. Gebruik binas T52A.
    timer
    3:00
    A
    3,8 < pH < 5,5
    B
    3,8 < pH < 4,4
    C
    5,4 < pH < 5,5
    D
    4,4 < pH < 4,8

    Slide 21 - Quizvraag

    Slide 22 - Tekstslide

    Welk idee is goed?
    A
    laten we water toevoegen, dit zal het zuur neutraliseren
    B
    voeg een universele indicator toe. Als de kleur rood wordt, weten we dat het veilig is om op te ruimen
    C
    laten we een zwakker zuur toevoegen om het veiliger te maken
    D
    laten we een base aan het zuur toevoegen om deze te neutraliseren

    Slide 23 - Quizvraag

    Zuur-basereacties
    Bij een reactie tussen een zuur en een base 
    geeft het zuur H+ af aan de base
    Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
    het verplaatsen van H+ ionen
    Voorbeeld:
    CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

    Slide 24 - Tekstslide

    Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
    1.

    2.
    K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
    HF+CH3COO>F+CH3COOH
    A
    alleen reactie 1
    B
    alleen reactie 2
    C
    ja, allebei
    D
    nee, geen van beide

    Slide 25 - Quizvraag

    uitleg
    1. K2O (s) + H2O (l) -> 2 K+ (aq) + 2 OH- (aq)
    Het O2- ion (base) neemt H+ op van H2O (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl 2x OH- ontstaat
    2. HF  + CH3COO- (aq) -> F- + CH3COOH 
    CH3COO- (base) neemt H+ op van HF (zuur). Dit zie je omdat er na de pijl CH3COOH en F- ontstaat 

    Slide 26 - Tekstslide

    Is de volgende reactie een zuurbase reactie?

    Mg(s)+2H+(aq)>Mg2+(aq)+H2(g)
    A
    ja
    B
    nee

    Slide 27 - Quizvraag

    uitleg
    Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
    Er komt in deze reactievergelijking wel H+ voor, maar dit ion verplaatst niet van het ene deeltje voor de pijl (zuur) naar het andere deeltje voor de pijl (base). Mg neemt dit H+ ion niet op.
    TIP: je herkent zuurbase reacties snel als je de formules van de zuren en de basen uit je hoofd kent (leren!)

    Slide 28 - Tekstslide

    oefenen

    Geef de vergelijking van de reactie die plaats vindt wanneer zoutzuur (een oplossing van het gas HCl) gemengd wordt met natronloog (een oplossing van het zout NaOH).
    timer
    2:00

    Slide 29 - Tekstslide

    instabiel zuur
    H2CO3 is koolzuur. Dit zuur is niet stabiel en
    valt uit elkaar. Welke twee stoffen ontstaan? 

    Slide 30 - Tekstslide

    Met een overmaat azijnzuuroplossing wordt kalkaanslag (=calciumcarbonaat) in een waterkoker opgelost.
    Er komt daarbij een gas vrij.
    Geef de reactievergelijking.
    timer
    3:00

    Slide 31 - Open vraag

    oefenen, oefenen, oefenen, .....
    Na deze herhaling van H7.1 t/m H7.3 kun je zelf kijken of je het begrepen hebt. Goede oefenopgaven zijn:
    • indicatoren: opgave 9 
    • zuren en basen: opgaven 11, 15, 20
    • zuur-basereacties: opgaven 29, 30, 31
    • NOVA online - Versterk jezelf
     
     

    Slide 32 - Tekstslide

    Huiswerk voor de volgende les
    • Leer de namen en formules van veel voorkomende zuren en basen op blz 66 van het 5 VWO boek.
    • Oefen onderwerpen die je nog lastig vindt met de aangegeven opgaven in deze LessonUp en/of op NOVA Online bij H7 met versterk jezelf  (in de rechter kolom kan je onderdelen kiezen)

    Slide 33 - Tekstslide