Privacywetgeving

Privacywetgeving
 1. AVG/GDPR
 2. Portretrecht 
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
De Leraar @ 21EHoger onderwijs

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 10 min

Onderdelen in deze les

Privacywetgeving
 1. AVG/GDPR
 2. Portretrecht 

Slide 1 - Tekstslide

AVG/GDPR
Algemene Verordening Gegevensbescherming
General Data Protection Regulation
= regels omtrent verwerking van (bijzonderepersoonsgegevens binnen EU

= bewaren, gebruiken, verzamelen, wijzigen, delen, ter beschikking stellen én afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens

Bijv. alles wat op je ID staat (naam, pasfoto, adres, ...), telnr. (privé, werk), geheime codes (toegangscode, wachtwoord …), bankrekeningnr.,  e-mailadres(sen), vingerafdruk, ...

Bijv. ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksualiteit, lidmaatschappen ...


Slide 2 - Tekstslide

Bijzondere persoonsgegevens
Gewone persoonsgegevens
godsdienst
gezondheid
strafrechtelijk verleden
seksualiteit
geboortedatum
pasfoto
IP- adres
rijksregisternummer
privé telefoonnummer
telefoonnummer werk

Slide 3 - Sleepvraag

Gevolgen van AVG voor onderwijs?
1. Grotere verantwoordingsplicht

2. Aanspreekpunt binnen de onderwijsinstelling

3. Register van verwerkingsactiviteiten bijhouden

4. Meldplicht bij gegevenslekken

5. Sterker toezicht

Slide 4 - Tekstslide

Algemene richtlijnen en de belangrijkste grondslagen
Belangrijkste principes:

 • Persoonsgegevens verwerk je voor welbepaalde, gerechtvaardigde doelen

 • Wees transparant bij de verwerking van de persoonsgegevens

 • Iedere verwerking van persoonsgegevens is maar rechtmatig als ze aan ten minste één van de wettelijke grondslagen voldoet.
  De belangrijkste zijn: de wettelijke verplichting, de overeenkomst en de toestemming

Slide 5 - Tekstslide

Geef ten minste één van de wettelijke grondslagen

Slide 6 - Open vraag

De 7 stappen
1. Informeer en sensibiliseer
2. Verantwoordelijke aanduiden
3. Denk na wat je verzamelt
4. Check overeenkomst partners
5. Toestemming vragen
6. Beveiliging ICT-infrastructuur
7. Inbreuk melden

Slide 7 - Tekstslide

Heb jij al ooit een vriend/vriendin getagd bij een foto op Instagram, of heb je eens een grappige foto van een medestudent via Snapchat verstuurd?
Zo ja, heb je daarvoor hun toestemming gevraagd?
JA
NEE

Slide 8 - Poll

Portretrecht
= elke persoon heeft het recht zich ertegen te verzetten dat zijn gelaatstrekken zonder zijn toestemming worden afgebeeld; geldig tot 20 jaar na het overlijden

Toestemming ≠ publicatie!

Uitzonderingen: 
 • (tijdelijk) publieke personenmaar grenzen:
  toelating vereist voor commercieel gebruik en geen inbreuk maken op privéleven!
 • menigtes

Slide 9 - Tekstslide

Mag ik foto's nemen op stage?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quizvraag

Portretrecht op school
Leerlingen minderjarig? In principe toestemming van ouders
maar ze kunnen nu ook zelf toestemming geven wanneer zij over “voldoende onderscheidingsvermogen” beschikken
= hij/zij in staat moet zijn om zelfstandig beslissingen te nemen (≈ 12j)

Via formulier of aan het begin van het schooljaar via het schoolreglement;
specifieer wie de beelden maakt en hoe de beelden verspreid of gebruikt worden
 • gerichte beelden
 • niet-gerichte beelden

Slide 11 - Tekstslide