Wet van Lenz

Les planning
demonstratie met applet
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Les planning
demonstratie met applet

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
demonstratie magnetische inductie met applet
met uitleg termen:
1) flux
2) magnetische inductiestroom en - spanning
Wet van Lenz met voorbeeld
quizvragen er tussendoor 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Link

In welke situatie
ontstaat een
inductiespanning
over de rechter spoel?
A
De schakelaar is open
B
De schakelaar wordt gesloten
C
De schakelaar is al een tijdje gesloten
D
De schakelaar wordt geopend

Slide 4 - Quizvraag

Uitleg en vervolg: richting stroom

Slide 5 - Tekstslide

Wet van Lenz
De wet van Lenz is een hulpmiddel om te bepalen in welke richting een opgewekte inductiestroom loopt.

Hij luidt:
Stroom loopt in díe richting waarbij de oorzaak van zijn ontstaan wordt tegengewerkt. 

Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld Wet van Lenz
Oorzaak: een groter wordend uitwendig magneetveld - een grotere flux -  binnen een spoel 

Gevolg: richting van inductiestroom is zo dat in de spoel een magneetveld wordt opgewekt die de andere kant op is (tegenflux). 
                                                    Zie applet

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Stappenplan wet van Lenz
 1. Bepaal de richting van het uitwendige magneetveld in de spoel/winding.
 2. Bepaal of er een toename of afname van de flux door de spoel is.
 3. Bepaal of de spoel/winding een meeflux of ene tegenflux opwekt en wat de richting van het eigen magneetveld dus wordt

Slide 9 - Tekstslide

Vervolg Stappenplan
4. Bepaal met de RHR voor de spoel hoe de inductiestroom dan gaat lopen.
5. Bepaal wat de + en - pool van de inductiespanning. Bedenk dat de spoel nu een spanningsbron wordt.

Slide 10 - Tekstslide

Toepassing Wet van Lenz

Slide 11 - Tekstslide

Toepassing Stappenplan 
 1. Richting  uitwendige magneetveld
  in de spoel/winding?

 2. Toename of afname van de flux
  door de spoel?

Slide 12 - Tekstslide

Toepassing Stappenplan 
3. Wekt de spoel een meeflux
of een tegenflux op?
      En wat is de richting van
het eigen magneetveld?

Slide 13 - Tekstslide

Vervolg Stappenplan
4. Bepaal met de RHR voor de spoel
hoe de inductiestroom dan gaat lopen. 
B (duim) naar rechts, vingers gaan aan de rechter kant van de spoel naar achteren,
dus stroom van rechts naar links


Slide 14 - Tekstslide

Vervolg Stappenplan
5. Wat zijn de + en - pool van de
inductiespanning.

Bedenk dat de spoel nu een
spanningsbron wordt.

Slide 15 - Tekstslide

Antwoord

Slide 16 - Tekstslide

Gaat het ledje
branden in de
volgende situatie:
A
ja
B
nee

Slide 17 - Quizvraag

Gaat het ledje branden
in de volgende situatie?
A
ja
B
nee

Slide 18 - Quizvraag

Welke kant wordt de +-pool
van rechter spoel als de
schakelaar wordt gesloten?
A
rechter kant
B
linker kant

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide

Waarvan hangt de grootte van de inductiespanning af?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Link

Grootte inductiespanning
hangt af van:
 • snelheid waarmee de flux verandert, dus bijvoorbeeld de snelheid waarmee de magneet naar of van de spoel af beweegt of de snelheid van de wisselspanning
 • aantal windingen van de spoel

Slide 23 - Tekstslide

Volgende les en huiswerk
Volgende les:  grootte inductiespanning
Huiswerk: 
Bestudeer 8.4 Begrijpen en eventueel deze les nog eens; 

Maak opgaven 39 en 42. Maak foto's van je uitwerking van 42; zet ze in een word-document en lever in op SOM. 

Slide 24 - Tekstslide