Dagbesteding Les 2

Dagbesteding 
les 2

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding 
les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les agenda 
  • Terugblik 
  • Behandelen theorie
  • Opdrachten zelfstandig maken
  • Rondvraag

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de definitie van dagbesteding?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding is...
Doelgerichte, zoveel mogelijk zingevende, gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die tot je beschikking hebt te besteden.
   


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding

Thema 1 Dagbesteding
Hoofdstuk 1 Wat is dagbesteding?

Leerdoelen: 
- De student weet wat de piramide van Maslow is en hoe dagbesteding hiermee overeenkomt.
- De  student weet wat begrippen als WMO, eigen kracht, intramuraal, extramuraal betekenen in het kader van financiering en verantwoordelijkheden Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar richt dagbesteding zich op,
noem een aantal zaken

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Dagbesteding richt zich in de praktijk op: 
- (re) activeren van mensen; 
- leren van vaardigheden; 
- behouden van vaardigheden;
- vergroten en behouden van eigenwaarde van cliënten; 
- ondersteunen in het (leren) omgaan met beperkingen door een complex en mogelijk progressief ziektebeeld; 
- bereiken van een ander doel (bv een behandeldoel);
- voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers (dagbesteding als respijtzorg). 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vier aspecten die bij dagbestedingen rol spelen: 
Persoon in de dagbesteding; op eigen wijze en binnen de mogelijkheden. Dagbesteding geeft invulling aan behoeften en wensen
Aard van dagbesteding; Elke vorm van dagbesteding heeft zijn eigen kenmerken en eigenschappen (persoonlijkheid, cultuur, geloof, leeftijd). 

Omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt; Een plek die je eigen is, waar je veilig bent. Die je met anderen deelt of juist niet.

Waarde van de dagbesteding; hetgeen je belangrijk vindt, het verschaft je het materiaal om je dag, je leven, je bestaan vorm en inhoud te geven. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stijn en Kim hebben hebben een verstandelijke handicap. Ze zijn vier middagen in de week te vinden bij lunchroom de cirkel.
Kim vindt het contact met mensen een beetje eng. Dit maakt dat zij in de keuken werkt en de broodjes klaarmaakt die de klanten bestellen. Zo heeft ze geen contact met klanten.
Stijn werkt in de bediening, neemt de bestelling op en ontvangt de klanten. Hij maakt graag een praatje met de klanten en geniet hiervan. ’s Avonds tijdens het eten verteld hij hier altijd erg trots over.
timer
1:30
De omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt
De waarde van de dagbesteding
De aard van de dagbesteding zelf
De persoon die aan de dagbesteding meedoet

Stijn en Kim
Bestelling klaarmaken en klanten bedienen 
Contact maken met mensen 
Lunchroom de cirkel

Slide 10 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Piramide van Maslow
stPiramide van Maslowi

Slide 11 - Tekstslide

Dagbesteding is een belangrijk onderdeel in ons bestaan. Maslow heeft uitgedacht hoe je menselijke behoeften in beeld kunt brengen 

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Geef voorbeelden van dagbestedingsactiviteiten per laag.

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Financiering en verantwoordelijkheden
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering van zorg en welzijn: WMO 
Het ministerie van VWS geeft de kaders. Binnen de kaders kan de gemeente eigen beleid maken. 
Uitgangspunten beleid:
Ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de burger organiseren
De zorgtaak van de gemeenten houdt in dat cliënten betere kansen hebben om volwaardig mee te doen.     --> eigen kracht
                 --> met elkaar
                 --> kostenbesparend

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Financiering en verantwoordelijkheden
Extramurale persoonlijke verzorging wordt betaald door zorgverzekering
Persoonlijke verzorging: wassen, kleden, eten, toiletgebruik en eenvoudige verpleegkundige handelingen. 

In de dagelijkse praktijk van dagbesteding is er geen onderscheid tussen dagbesteding van intramurale- en extramurale clienten. 
Het verschil wordt uitgedrukt in de zorgprofielen (intensiteit begeleiding, kenmerken van de groep, de fysieke ruimte) 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijn er nog vragen?

Slide 16 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Aan de slag!
Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale werkomgeving Dagbesteding MZ:
Thema 1: Dagbesteding: 1.1 Wat is dagbesteding? 

De camera en het geluid kunnen aanblijven. Je hebt 10 minuten de tijd. 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk: 
Neem  door uit het Boek Dagbesteding MZ: 

Thema 1 dagbesteding: 2 De betekenis van dagbesteding voor de cliënt (blz 28 t/m 40) 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies