Bs 1.5 Gezonde luchtwegen

Bs. 5 Gezonde luchtwegen
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Bs. 5 Gezonde luchtwegen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
Terugblik
Leerdoel
Gezonde luchtwegen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze afbeelding hoort bij...
A
Ademhalen
B
Slikken
C
Verslikken
D
Hoesten

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze afbeelding hoort bij...
A
Ademhalen
B
Slikken
C
Verslikken

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bloed dat naar de longblaasjes toestroomt bevat
A
veel zuurstof, weinig koolstofdioxide
B
weinig zuurstof, veel koolstofdioxide
C
alleen zuurstof
D
alleen koolstofdioxide

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Je kunt uitleggen wat je zelf kunt doen om luchtwegen gezond te houden

Je kunt beschrijven wat hooikoorts, astma en COPD zijn

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Trainen
Door regelmatig te sporten worden je longen sterker
Het versterkt je ademhalingsspieren

Ook zingen of een blaasinstrument bespelen zorgt voor sterkere ademhalingsspieren

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sporten trainen  van ademhalingspieren

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In smog zit fijnstof !
Schadelijk voor de gezondheid

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Astma
Spieren rond
de bronchiolen
zijn aangespannen:
minder zuurstof dus
benauwd gevoel.
Oorzaak: prikkels als stress, bepaalde stoffen.
Medicijnen zorgen ervoor dat de spiertjes ontspannen.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

COPD
Chronische 
ontsteking van de 
luchtwegen.
Oorzaak: roken of
erfelijke ziekte.
Slijmophoping in de bronchiolen en longblaasjes.
Hoesten/ snel moe/ veel slijm/ kortademig

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COPD
Kan leiden tot
longemfyseem:
Beschadigde long-
blaasjes.
Onomkeerbaar.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COPD
Ontstoken en vernauwde luchtwegen
Chronisch en continu
Erfelijk of door roken

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hooikoorts
Allergische reactie op stuifmeel windbloemen (bomen en grassen)

Ontsteking slijmvliezen
Tranende ogen
Loopneus

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe werkt een hooikoorts app

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

COPD


  • beschadiging longslijmvlies
  • Herstel niet mogelijk

invloed op longcapaciteit

Astma/hooikoorts


  • overgevoeligheidsreactie of allergie
  • Herstel mogelijk

invloed op longcapaciteit

Slide 22 - Tekstslide

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen astma en COPD?
Overeenkomsten: De verschijnselen: benauwdheid, hoesten , opgeven van slijm en kortademigheid
Verschil: de oorzaak
Bij astma is de oorzaak een overgevoeligheids reactie of allergie
Bij COPD is de oorzaak een ontsteking door beschadigd longslijmvlies (chronische bronchitis)
Lange termijn gevolgen zijn ook verschillend:
Bij astma treed bijna altijd een volledig herstel op (met de juiste medicatie)
Bij COPD is dit vaak niet het geval.
Door de constante vernauwing neemt de elasticiteit van het longweefsel af. Dit noem je longemfyseem
Het beste is om ze veel mogelijk prikkels te voorkomen, dit is niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk dat patiënten goed met medicatie behandeld worden om zo de longen te beschermen.
Omdat een griep erg belastend is voor de longen krijgen mensen met astma of COPD jaarlijks de griepprik. Hiermee wordt voorkomen dat een virus een infectie in de longen veroorzaakt waardoor deze nog verder achteruit gaan


Longcapaciteit
Wat is?

Rustvolume?
Vitale capaciteit?
Restvolume?
Totale longvolume?

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Totale longvolume
Restvolume (altijd in de long)
+
Vitale Capaciteit (maximaal inademen)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vitale capaciteit meten
Diep inademen en daarna zoveel mogelijk lucht in spirometer blazen
noteer gegevens

Spirometer 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk
Opdrachten  van BS 5 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

vitale capaciteit meten, zie practicum 8. 


Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bs 1.7 Roken

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filmpje volgende dia
Jullie gaan zo 2 longen zien, afkomstig van 2 varkens

1 gezonde long
1 'rokers' long


Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

0

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies


Wat waren de verschillende tussen de gezonde long en de rokerslong?

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Roken
Teer beschadigt de binnenkant van de luchtwegen

De long is  stijver -> ademhalen kost daardoor veel energie

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel stoffen die in tabak zitten zijn kankerverwekkend?
A
5
B
20
C
40

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel stoffen zitten in tabak die schadelijk voor je zijn?
A
Tientallen
B
Honderden
C
Duizenden

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag
Basisstof 5 
Maken opdracht 1 t/m 9

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Link

Deze slide heeft geen instructies