cross

Thema 4, Week 3 (60) - Fasen en Faseovergangen

fase/faseovergang
Amsfortcollege
Leerjaar 2

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Mens & Natuurvmbo b, k, tLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

fase/faseovergang
Amsfortcollege
Leerjaar 2

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Welke faseovergangen ken je al?

Slide 3 - Woordweb

Leerdoelen
Je kunt de drie fasen noemen waarin stoffen kunnen voorkomen en je kunt per fase drie eigenschappen benoemen.

Je kunt de zes faseovergangen noemen tussen de drie fasen en hier een voorbeeld van noemen.

Je kunt uitleggen wat een smeltpunt en een kookpunt is.

Je kunt het smeltpunt en kookpunt van water uit het hoofd noemen.

Je kunt de fase van een stof bepalen als de temperatuur gegeven is.

Slide 4 - Tekstslide

De fasen
Vast - bijvoorbeeld de tafels

Vloeibaar - Wat er in je flesje water zit.

Gas - de lucht om ons heen.

Slide 5 - Tekstslide

Moleculen willen het meest bewegen in de...
A
Vloeibare fase
B
Gasfase
C
Vaste fase

Slide 6 - Quizvraag

Faseovergangen
Stoffen kunnen van fase veranderen.

Elke vorm van een faseovergang heeft zo zijn eigen naam. 

Welke ken je al?

Slide 7 - Tekstslide

Smeltpunt
Kookpunt
Smeltpunt
Als je in de zomer een glas cola bestelt, zitten daar vaak ijsblokjes in. Deze zie je langzaam smelten, de temperatuur van de omgeving is hoger dan 0ºC. Het ijs is aan het smelten.
Kookpunt
Zodra water een temperatuur van 100ºC bereikt, zie je belletjes vormen. Het water is aan het koken. 
Kook- en Smeltpunt
Het kookpunt is de temperatuur waarop een stof begint te koken.
Het smeltpunt is de temperatuur waarop een stof begint te smelten.
Let op; per stof is dit een verschillende temperatuur! Hier staan voorbeelden bij water.

Slide 8 - Tekstslide

Je hebt een metaal wat je met een gasbrander verhit totdat het smelt. Welke temperatuur heb je bereikt?
A
Het smeltpunt
B
Het kookpunt

Slide 9 - Quizvraag

Fasen en temperatuur
Het kook- en smeltpunt hebben invloed op de verschillende fasen.

Zo is een stof "vast" wanneer de temperatuur onder het smeltpunt van de stof is.

 Een stof is een "gas" wanneer de temperatuur boven het kookpunt is.

Hiertussen is een stof vloeibaar. 

Slide 10 - Tekstslide

Tussen het smelt- en kookpunt is een stof in welke fase?

Slide 11 - Open vraag

Alice komt niet op een bepaald woord. Ze kent wel twee woorden die ermee te maken hebben, namelijk "Gas" en "Vloeibaar".
Welk woord zoekt ze?

Slide 12 - Open vraag

Kunnen stoffen van fase veranderen?
A
Ja
B
Nee

Slide 13 - Quizvraag

Water kookt bij 100ºC.
Is het kookpunt van goud hoger, of lager dan dat van water?
A
Hoger
B
Lager

Slide 14 - Quizvraag

De waterdeeltjes in de lucht die van de waterkoker afkomen, is water in de...
A
Gasfase
B
Vloeibare fase
C
Vaste fase

Slide 15 - Quizvraag

De waterdamp die van de waterkoker afkomt, is water in de...
A
Vloeibare fase
B
Gasfase
C
Vaste fase

Slide 16 - Quizvraag

Tijdens het koken van water vindt een faseovergang plaats. Welke is dat?
A
Sublimeren
B
Condenseren
C
Rijpen
D
Verdampen

Slide 17 - Quizvraag

Huiswerk en de rest van de les

Nu ga je aan de slag met paragraaf 3.4 en wat niet af is is huiswerk voor de volgende les.
Volgende week heb je de toets over paragraaf 3.1 en 3.2 en 3.4.
Ook weet je hoe je een verslag maakt.


Slide 18 - Tekstslide