2.1 - Eten en gegeten worden (KB4)

Thema 2 - Ecologie
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Thema 2 - Ecologie

Slide 1 - Tekstslide

Thema 2 - Ecologie
2.1 - Eten en gegeten worden
2.2 - Piramiden
2.3 - Kringlopen
2.4 - Populaties
2.5 - Aanpassingen bij dieren
2.6 - Aanpassingen bij planten

Slide 2 - Tekstslide

2.1 - Eten en gegeten worden

Slide 3 - Tekstslide

Doelen van deze les
Je kan uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn
Je kan een voedselketen en voedselweb lezen en maken

Slide 4 - Tekstslide

Planten
Maken eigen voedsel (fotosynthese)
Producenten -> ze produceren voedsel

Slide 5 - Tekstslide

Dieren
Kunnen niet hun eigen voeding maken
Ze eten planten of andere dieren -> consumeren
Drie soorten dieren:
Planteneters – eten alleen planten (koe, paard, rups)
Vleeseters – eten alleen dieren (leeuw, havik, haai)
Alleseters – eten zowel planten als dieren (mens, varken)
Dieren en planten hebben een voedselrelatie als ze elkaar eten/gegeten worden (dieren zijn consumenten)

Slide 6 - Tekstslide

Voedselrelatie
Noteer je altijd op dezelfde manier:

Plant -> planteneter -> vleeseter 1 -> vleeseter 2
Voorbeeld: Boomblad -> rups -> koolmees -> havik
Dit noem je een voedselketen
Elk onderdeel van de keten is een schakel
Meerdere voedselketens bij elkaar vormen een voedselweb


Slide 7 - Tekstslide

Voedselketen
Een voedselketen is een reeks soorten waarbij elke soort wordt opgegeten door de volgende soort
Zie bovenstaande voedselketen met vier schakels
Een voedselketen begint altijd met een plant of alg

Slide 8 - Tekstslide

Rollen
  • Producent
  • Consumenten 1e orde
  • Consumenten 2e orde
  • Consumenten 3e orde
  • Reducent

Slide 9 - Tekstslide

Consumenten 2e orde= vleeseters of alleseter

Slide 10 - Tekstslide

Consumenten

De schakels na de producent heten consument 1e orde, 2e orde, etc.

Slide 11 - Tekstslide

Producent   -    consument    -   reducent

Slide 12 - Tekstslide

Producenten, consumenten, reducenten
producent
consument
(planteneter)
Afvaleters/bodemdiertjes, eten de resten van dood materiaal)
consument
(vleeseter)

Slide 13 - Tekstslide

Voedselweb

Slide 14 - Tekstslide

Reducenten
Bacteriën en schimmels
ruimen dode organismen
op. --> reducenten

Hierbij komen 
voedingsstoffen vrij

Slide 15 - Tekstslide

reducenten 
  • reducenten
Stoffen van planten komen via dieren, afvaleters en reducenten uiteindelijk weer bij planten terecht.
Zo ontstaat een kringloop

Slide 16 - Tekstslide

Vragen?

Slide 17 - Tekstslide

Wat zijn Producenten?
A
Planten
B
Dieren
C
Schimmels
D
Bacteriën

Slide 18 - Quizvraag

Wie is de producent
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 19 - Quizvraag

Wie is of wie zijn hier de
consument(en)
A
radijs
B
radijs en konijn
C
konijn
D
konijn en uil

Slide 20 - Quizvraag

Deze bacteriën horen bij de reducenten. Wat doen reducenten ook alweer?
A
organische stoffen omzetten in anorganische stoffen
B
anorganische stoffen omzetten in organische stoffen
C
planten omzetten in mineralen
D
stinkende stoffen produceren in slootjes

Slide 21 - Quizvraag

Je ziet hier een voedselketen.
Is deze voedselketen juist weergegeven?
A
Ja
B
Nee

Slide 22 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 23 - Quizvraag

Voedselweb of voedselketen?
A
Voedselweb
B
Voedselketen

Slide 24 - Quizvraag

Aan het werk
Maken: opdrachten 2.1
Lezen: 2.2

Slide 25 - Tekstslide